Vallilanlaakso

puistoalue Helsingissä

Vallilanlaakso (tunnettu myös nimellä Kumpulan kartanon laakso[1][2]) on Vallilan pohjoisosassa ja Kumpulan eteläosassa sijaitseva puistoalue Helsingissä.[3] Alue on tunnettu erityisesti vuonna 1932 perustetusta ja nykyisin asemakaavalla suojellusta Vallilan siirtolapuutarhasta. Siirtolapuutarhan välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Kumpulan kasvitieteellinen puutarha.[4] Vallilanlaaksoa on kutsuttu kaupunkipuistoksi ja tärkeäksi lähivirkistysalueeksi sekä erityisesti sen itäosaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.[5] Korkeat rakennukset laaksoa reunustavilla rinteillä korostavat laaksovaikutelmaa.[5]

Vallilanlaakso pelikenttineen ja siirtolapuutarhoineen etualalla oikealla. Keskellä Mäkelänkatu.
Laaksomaisuutta korostavia rinteitä Kumpulan kartanon läheisyydessä.

Aluetta rajaa lännessä Mäkelänkatu, pohjoisessa Kumpulan Isonniitynkatu ja etelässä kaksi liikuntaviraston jalkapallokenttää Mäkelänrinteessä.[3] Idässä varsinainen nurmikenttien puisto-osuus päättyy ennen siirtolapuutarhaa, mutta käytännössä myös puutarhojen muodostamaa kokonaisuutta ja Hämeentielle ulottuvaa vilkasliikenteistä kevyen liikenteen käytävää niiden välissä kutsutaan Vallilanlaaksoksi.[5] Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 43 000 m².[3] Maamerkkejä ovat puutarhojen ja pelikenttien lisäksi kaupungin omistama kaksikerroksinen punainen puutalo[6] sekä Kumpulan kartano[5]. Suojeltu siirtolapuutarha ja Hämeentien reuna ovat yleiskaavassa viheraluetta, kun taas Vallilanlaakson länsiosa Mäkelänkadun reunassa on kaavoitettu osittaiseksi kantakaupungiksi.[7]

Kumpulanpuron siltarumpu keskellä Vallilanlaaksoa. Nurmikentän alueella puro kulkee hulevesiviemärissä ja siirtolapuutarhan läpi betonikourussa, mutta niiden väliin jää avoimia osia.

Vallilanlaakson halki virtaa Ilmalan varikon luota alkava osittain putkitettu Kumpulanpuro, kantakaupungin ainoa vielä osittain avoin virtavesi.[1] Siirtolapuutarhan alueella useasti tulvineen puron vesi virtaa Hermannin kautta Vanhankaupunginlahteen.[3][8] Puiston läheisyydessä Kumpulan puolella on myös lampi.[9] Laakson puustoinen keskiosa on linnustollisesti arvokas kohde.[5]

HistoriaMuokkaa

Vielä 1970-luvun lopulla Vallilanlaakso oli avointa viljeltyä maisemaa, jossa Kumpulanpuroa ja laakson keskellä sijaitsevan tilan pihapiiriä reunusti puustovyöhyke. Viljely on ollut sekä palsta-, pelto- että puutarhaviljelyä.[5] Isonniityn asuinalue puiston pohjoisreunaan rakennettiin 1980-luvulla.[5] Muutos ”peltotilkuista” metsiköiden, puistojen ja liikuntakenttien maisemaksi on ollut voimakas.[5]

 
Sörnäisten satamarata purettiin vuonna 2009, mutta sen ratalinjaus louheineen on Vallilanlaaksossa tänäkin päivänä näkyvissä.

Aiemmin Vallilan eteläosassa Teollisuuskadulla kulkenut Sörnäisten satamarata rakennettiin uudelle reitille keskelle Vallilanlaaksoa 1960-luvun alussa, ja sen tavaraliikenne loppui vasta vuonna 2008.[5] Puretun radan jäljiltä jäänyt ratapenger louheineen on edelleen selkeästi näkyvissä siirtolapuutarhan pohjoisreunassa.[5] Radan hyödyntämä Pasilan rautatietunneli puiston länsireunassa Mäkelänrinteen uintikeskuksen kupeessa säilyi pitkään läpikuljettavana, kunnes sen suuaukko 2020-luvulle tultaessa peitettiin maa-aineksella. Rautatieliikenteen poistuttua puisto on ollut täysin virkistyskäytössä, ja alueen maaperää on myös kunnostettu[3][10]. Puiston vuosittaiset kunnossapitokustannukset Helsingin kaupungille ovat noin 22 000 euroa.[3]

Joukkoliikennekatu- ja raitiohankkeetMuokkaa

Poistuneen satamaradan tilalle puiston halki suunniteltiin pitkään poikittaista joukkoliikennekatua, johon olisi kuulunut sekä raitiotie että linja-autoväylä. Alueen asukkaat järjestivät hanketta vastustavia mielenosoituksia ja myös kaupunginmuseo piti suunnitelmaa haitallisena alueen miljöölle.[11][12][13] Esitys kaadettiin täpärästi kaupunginvaltuustossa vuonna 2012.[14]

Poikittaisliikenteen sujuvoittamista haluttiin kuitenkin jatkaa, ja sittemmin samalle reitille kaavoitettiin Kalasatama–Pasila-raitiotie ja sen yhteyteen rakennettava pyöräilybaana, josta tulee osa itä–länsisuuntaista Pasilanbaanaa.[5] Kumpulan asukkaat ovat vastustaneet raitiotien reittivalintaa voimakkaasti[15][16], mutta suunnitelma sai silti kaupunginvaltuustossa vahvan kannatuksen.[15] Reittiä on perusteltu osittain sillä, että esitettyyn Sturenkatu-vaihtoehtoon verrattuna Vallilanlaakson sanotaan olevan 3–5 minuuttia nopeampi reitti Pasilan asemalle.[15] Vallilanlaakson osuudelle kaavaillaan nurmipintaista viherrataa[17], jonka sanotaan upottavan raitiokiskot paremmin maisemaan ja vähentävän raitioliikenteestä syntyvää melua.[5] Vallilanlaakson keskiosasta hävitetään puita ja kasvillisuutta, mutta asemakaavoituspalvelun mukaan vanhaa satamarataa seuraava raitiotie ei merkittävästi vaikuta alueen maisemaan tai luontoon eikä se halkaise arvokkaita luontoalueita.[5] Puiston länsiosan muutokset luiskineen ja rinneleikkauksineen vaikuttavat maisemaan merkittävimmin.[5]

Raitiotiehankkeen maastomittaukset ja pohjatutkimukset aloitettiin Vallilanlaaksossa syksyllä 2020.[18] Liikenne alkaa aikaisintaan vuonna 2024.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b Kumpulan kartanon laakso – perinteikäs kulttuuriympäristö miro.fi. 2011. Kumpula-seura ry. Viitattu 15.4.2021.
 2. Mättö, Ville: Pyöräilyaktiivit haluavat puistoreitin keskustan halki Yle (yle.fi). 5.9.2011. Viitattu 15.4.2021.
 3. a b c d e f Vallilanlaakso, puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen, Kumpula, nro VIO 5640-1 Asiat | Päätökset, dev.hel.fi. 2012. Helsingin kaupunki. Viitattu 15.4.2021.
 4. Helsingin karttapalvelu (Näkymä Vallilanlaaksosta) kartta.hel.fi. Viitattu 15.4.2021.
 5. a b c d e f g h i j k l m n Vallilanlaakson raitiotie | Asemakaavaluonnostuksen selostus (pdf) dev.hel.fi. 30.1.2018. Helsingin kaupunki | Asemakaavoitus. Viitattu 15.4.2021.
 6. Helpinen, Varpu: Helsinki häätää Vallilanlaakson talonvaltaajat Yle (yle.fi). 15.2.2019. Viitattu 15.4.2021.
 7. Helsingin karttapalvelu (Näkymä Vallilanlaaksosta yleiskaavassa 2016) kartta.hel.fi. Viitattu 15.4.2021.
 8. Helsingin Vallilanlaaksoon toteutetaan tulvia estäviä rakenteita Rakennuslehti (rakennuslehti.fi). 26.4.2012. Viitattu 15.4.2021.
 9. Vallilanlaakson puisto Stadissa.fi. Viitattu 15.4.2021.
 10. Helsingin Vallilanlaakson puiston rakentaminen alkaa Rakennuslehti (rakennuslehti.fi). 5.9.2012. Viitattu 15.4.2021.
 11. Kumpulassa osoitettiin mieltä katuhanketta vastaan Yle (yle.fi). 10.3.2009. Viitattu 15.4.2021.
 12. Vallilanlaaksoa halkoo jatkossa joukkoliikennekatu Yle (yle.fi). 18.6.2010. Viitattu 15.4.2021.
 13. Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta uusi taistelu Yle (yle.fi). 22.6.2010. Viitattu 15.4.2021.
 14. Nissinen, Kari: Helsingin valtuusto torppasi Kumpulan joukkoliikennekadun Yle (yle.fi). 6.6.2012. Viitattu 15.4.2021.
 15. a b c Jokinen, Juho: Valtuusto päätti: Helsingin uusi raitiolinja saa halkoa Vallilanlaakson puistoaluetta, yhteys Pasilasta Kalasatamaan jo ehkä muutaman vuoden päästä Helsingin Sanomat (hs.fi). 10.4.2019. Viitattu 15.4.2021.
 16. Pelastetaan Vallilanlaakson puisto Puistojen puolesta. 2018. Viitattu 15.4.2021.
 17. Thynell, Tuulia: Ratikalla pääsee ensi vuosikymmenellä Helsingin Sompasaaresta Kalasataman ja Vallilanlaakson läpi Pasilan rautatieasemalle 15 minuutissa Yle (yle.fi). 14.6.2018. Viitattu 15.4.2021.
 18. Jokinen, Juho: Kalastamasta Pasilaan -hankkeen maastotyöt etenevät syyskuussa Vallilanlaaksoon Vallilan siirtolapuutarhayhdistys (vallilanspy.fi). 11.9.2020. Viitattu 15.4.2021.

Aiheesta muuallaMuokkaa