Oktaedriluku

Oktaedriluku on positiivinen kokonaisluku, joka on muotoa , jossa n on positiivinen kokonaisluku. Esimerkiksi 44 on oktaedriluku, koska . Oktaedriluku saa nimensä siitä, että sen määrästä pisteitä voidaan muodostaa oktaedrin muotoinen kappale. Ensimmäisiä oktaedrilukuja ovat 1, 6, 19, 44, 85, 146, 231, 344, 489, 670 ja 891.

Oktaedriluvuilla on generoiva funktio

Sir Frederick Pollock esitti vuonna 1850 konjektuurin, jonka mukaan jokainen kokonaisluku on esitettävissä korkeintaan seitsemän oktaedriluvun summana. Tämä tunnetaan Pollockin oktaedrilukuotaksumana.