Maisteri

ylempi korkeakoulututkinto
(Ohjattu sivulta Riemumaisteri)

Maisteri (lat. magister, magistra, 'suurempi', 'ohjaaja', 'opastaja'; lyhenne maist.[1]) on tavallisin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi Suomen yliopistoissa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma. Maisterin tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Kansainvälisesti tunnettuja nimityksiä maisterin tutkinnolle ovat mm. M.Sc. (Master of Science) ja M.A. (Master of Arts)[1].

Poikkeuksellisesti ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on

HistoriaMuokkaa

Yhteiskuntatieteellisten ja humanististen tieteiden tutkinnonuudistustoimikunnan (YHTT) asettamien suuntalinjojen mukaan 1970-luvulla yhtenäistettiin kaikkien nykyisten maisterintutkintojen nimike kandidaatiksi ja alemmat korkeakoulututkinnot pääsääntöisesti poistettiin. Hieman alasta riippuen vuosien 1972–1994 välisenä aikana maisteri oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille kandidaateille anomuksesta myönnetty arvonimi. Selkeimmin tämä näkyy humanistisella ja luonnontieteellisellä alalla, jossa alempana tutkintona on humanististen tieteiden tai luonnontieteiden kandidaatti (HuK, LuK) ja ylemmän tutkinnon nimike on vaihdellut filosofian kandidaatista maisteriin. Filosofian ja oikeustieteen kandidaatintutkinnot ovat siis aina olleet ylempiä korkeakoulututkintoja.

Suomalaiset maisterin tutkinnotMuokkaa

Suomessa on mahdollista suorittaa seuraavat maisterin tutkinnot:

  • Filosofian maisteri (FM[1]), joka on tutkintonimikkeenä humanistisella ja luonnontieteellisellä alalla. Tutkinto on mahdollista suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Huomionarvoinen seikka on, että filosofian maisterit eivät useimmissa tapauksessa ole opiskelleet lainkaan filosofiaa ja suuri osa filosofian pääaineopiskelijoista valmistuu yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisteriksi. Filosofian maisterin oppiarvo juontaa juurensa Turun akatemian filosofisesta tiedekunnasta. Tästä ovat myöhemmin eriytyneet matemaattis-luonnontieteellinen, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, farmaseuttinen ja biotieteellinen tiedekunta. Tämän historiallisen syyn vuoksi näistä tiedekunnista valmistuu filosofian maistereita.

RiemumaisteriMuokkaa

Riemumaisteriksi voidaan kutsua maisteria, jonka valmistumisesta ja promootiosta on kulunut aikaa 50 vuotta ja osallistuu promootioon uudelleen. Vasta promootion jälkeen henkilö on riemumaisteri. Osallistumisvaiheessa hän on riemumaisteripromovendi.

LähteetMuokkaa

  1. a b c Lyhenneluettelo 10.04.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 26.4.2013.