Sotilasarvo

armeijan hierarkiajärjestelmä

Sotilasarvo osoittaa sotilaiden keskinäistä esimiesasemaa sekä sotilaan virka-asemaa, tehtävää, koulutusta ja kokemusta. Sotilasarvot vaihtelevat maasta ja aikakaudesta toiseen, mutta yleensä voidaan erottaa kolme ryhmää: miehistö, alipäällystö (aliupseerit) ja päällystö (upseerit; yliupseerit, esiupseerit ja kenraalikunta).

Upseerit toimivat ylimmissä päällikkö- ja komentajatehtävissä. Upseerien koulutus tähtää nimenomaan normaali- ja poikkeusolojen johtajaksi, päälliköksi ja komentajaksi, joihin harjaannutaan johtajatehtävissä ja hankkimalla laaja-alaista kokemusta.

Aliupseerit toimivat keskijohto- ja työnjohtotehtävissä. Aliupseerien koulutus tähtää ammatillisiin valmiuksiin, joihin harjaannutaan yleensä yhdessä puolustushaarassa, aselajissa, toimialalla ja joukko-osastossa.

Suomessa sotilasarvossa ylennyksen edellytyksenä ovat yleensä sotilasarvoa vastaava tehtävä, koulutus ja kokemus. Lisäksi edellytetään hyvää fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta sekä yleistä nuhteettomuutta. Upseeriylennyksiin on lisäksi vaatimuksia riittävän laajasta palvelus- ja esimieskokemuksesta sekä kielitaidosta ja kokemuksesta kansainvälisissä tehtävissä.

Historiallisena aikana upseerin arvot riippuivat usein ylhäisestä syntyperästä tai ne ostettiin. Aliupseerit olivat kokenutta miehistöä, jotka nousivat aliupseeriksi.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Goldsworthy, Adrian: Rooman puolesta: sotilaat, jotka loivat Rooman valtakunnan. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus Kirjat, 2006. ISBN 951-20-6951-2. (suomeksi)

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Mattila, Jukka I.: Suomalaisen sotilasarvohierarkian synty. Kylkirauta, 2008, nro 4, s. 40-43. Kadettikunta. (suomeksi)
  • Palokangas, Marko: Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja -arvomerkit : Suomen maavoimien sotilasarvojärjestelmä ja arvoasteiden merkitsemistavat vuosina 1917-2000. Military ranks and rank badges of independent Finland. Tampere: Apali, 2000. ISBN 952-5026-19-1. (suomeksi)(englanniksi)
  • Suomen puolustusvoimat, Pääesikunta: Yleinen palvelusohjesääntö (YLPALVO). , 2009. Teoksen verkkoversio. (suomeksi)


Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.