Sotilasarvo

armeijan hierarkiajärjestelmä

Sotilasarvo osoittaa sotilaiden keskinäistä esimiesasemaa sekä sotilaan virka-asemaa, tehtävää, koulutusta ja kokemusta. Sotilasarvot vaihtelevat maasta ja aikakaudesta toiseen, mutta yleensä voidaan erottaa kolme ryhmää: miehistö, alipäällystö (aliupseerit) ja päällystö (upseerit; yliupseerit, esiupseerit ja kenraalikunta).

Kuvaus muokkaa

Aliupseerit toimivat keskijohto- ja työnjohtotehtävissä. Aliupseerien koulutus tähtää ammatillisiin valmiuksiin, joihin harjaannutaan yleensä yhdessä puolustushaarassa, aselajissa, toimialalla ja joukko-osastossa.

Upseerit toimivat ylimmissä päällikkö- ja komentajatehtävissä. Upseerien koulutus tähtää nimenomaan normaali- ja poikkeusolojen johtajaksi, päälliköksi ja komentajaksi, joihin harjaannutaan johtajatehtävissä ja hankkimalla laaja-alaista kokemusta.

Suomessa sotilasarvossa ylennyksen edellytyksenä ovat yleensä sotilasarvoa vastaava tehtävä, koulutus ja kokemus. Lisäksi edellytetään hyvää fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta sekä yleistä nuhteettomuutta. Upseeriylennyksiin on lisäksi vaatimuksia riittävän laajasta palvelus- ja esimieskokemuksesta sekä kielitaidosta ja kokemuksesta kansainvälisissä tehtävissä.

Historiallisena aikana upseerin arvot riippuivat usein ylhäisestä syntyperästä tai ne ostettiin. Aliupseerit olivat kokenutta miehistöä, jotka nousivat aliupseeriksi.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • Goldsworthy, Adrian: Rooman puolesta: sotilaat, jotka loivat Rooman valtakunnan. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus Kirjat, 2006. ISBN 951-20-6951-2. (suomeksi)

Kirjallisuutta muokkaa

  • Mattila, Jukka I.: Suomalaisen sotilasarvohierarkian synty. Kylkirauta, 2008, nro 4, s. 40-43. Kadettikunta. (suomeksi)
  • Palokangas, Marko: Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja -arvomerkit : Suomen maavoimien sotilasarvojärjestelmä ja arvoasteiden merkitsemistavat vuosina 1917-2000. Military ranks and rank badges of independent Finland. Tampere: Apali, 2000. ISBN 952-5026-19-1. (suomeksi)(englanniksi)
  • Suomen puolustusvoimat, Pääesikunta: Yleinen palvelusohjesääntö (YLPALVO). , 2009. Teoksen verkkoversio. (suomeksi) (Arkistoitu – Internet Archive)

 

Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.