Päällystö

Päällystöllä (lyhenne pääll.[1]) tarkoitetaan varsinaisesti sotilas-, poliisi- ja pelastuslaitoksen organisaatiossa työskenteleviä henkilöitä, jotka eivät kuulu miehistöön tai alipäällystöön. Näiden lisäksi myös monissa siviiliorganisaatioissa (esim. kauppalaivastossa) on ylemmässä esimiesasemassa olevia henkilöitä.

Suomen puolustusvoimatMuokkaa

Suomen puolustusvoimissa päällystöön kuuluvat upseerit, erikoisupseerit, sotilaspapit, opistoupseerit (siltä osin kun heitä on vielä palveluksessa), sotilasvirkamiehet ja kadetit. Upseerikokelaat ja upseerioppilaat ovat aliupseereita ja kuuluvat alipäällystöön varusmiespalveluksen ajan. Muut sotilaspukuiset miehistön sotilas- tai palvelusarvoissa olevat kuuluvat miehistöön.[2]

Myös kadetit kuuluvat päällystöön, vaikka heidät nimitetään upseerin virkaan ja ylennetään luutnantin arvoon vasta valmistumisen yhteydessä. Jokaisen kadetin on kuitenkin oltava suorittanut reserviupseerikurssin siihen mennessä kun he aloittavat sotatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot.lähde?

Suomen poliisiMuokkaa

Suomen poliisin organisaatiossa päällystöön kuuluvat komisario ja kaikki sitä ylemmät arvot. Poliisipäällystössä on perinteisesti toiminut merkittävä määrä ylemmän oikeustieteen tutkinnon (OTK tai OTM) suorittaneita poliisimiehiä.lähde?

KauppalaivastoMuokkaa

Kauppalaivoilla päällystö jaetaan kahteen osaan, kansi- ja konepäällystöön. Kansipäällystöön kuuluvat aluksen päällikkö, perämiehet ja mahdollinen radiosähköttäjä (radiosähköttäjät ovat sittemmin jääneet pois alalta kehittyneempien ja helpompikäyttöisten kommunikaatiolaitteiden vuoksi). Konepäällystöön kuuluvat konepäällikkö, konemestarit ja sähkömestari. Matkustaja-aluksilla päällystöön rinnastetaan lisäksi talousosaston esimiehet: intendentti, hotelli-, ravintola-, ja myymäläpäälliköt, sekä mahdollinen risteilypäällikkö.lähde?

LähteetMuokkaa

  1. Lyhenneluettelo 31.10.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 23.11.2013.
  2. Yleinen palvelusohjesääntö puolustusvoimat.fi.
Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.