Opistoupseeri

Opistoupseeri on Päällystöopistosta tai Maanpuolustusopistosta valmistunut opistotasoisen tutkinnon suorittanut ammattisotilas. Opistoupseerin koulutus luokitellaan nykyään alimman korkea-asteen koulutukseksi (ISCED 5B)[1].[2] Opistoupseereiden palvelusarvot ovat luutnantti, yliluutnantti ja kapteeni. Reservissä opistoupseeri voidaan ylentää majuriksi.

Vanha kanta-aliupseeri nimike korvattiin 1974 toimiupseeri-nimikkeellä kun työsuhteet puolustusvoimissa muutettiin toimiksi. Vuonna 1989 kaikki valtion toimet yhtenäistettiin viroiksi ja nimike muuttui opistoupseereiksi.

NykytilanneMuokkaa

Opistoupseereita on puolustusvoimissa tällä hetkellä (2017) vielä runsaasti ja viimeiset opistoupseerit poistuvat reserviin puolustusvoimista vasta vuoden 2035 paikkeilla, sillä viimeinen opistoupseerikurssi valmistui vuonna 2003. Historian viimeinen opistoupseerien jatkokurssi päättyi maasotakoulussa vuonna 2012. Opistoupseereilta vapautuvat ylemmän vaatimustason tehtävät siirretään poistuman myötä upseereille ja erikoisupseereille. Alemman vaatimustason tehtävät siirretään aliupseereille.

Henkilöstön edunvalvonnasta kantaa päävastuun Päällystöliitto ry.

PerinteetMuokkaa

Opistoupseeristo toimii puolustusvoimissa myös ali-, toimi- ja opistoupseeriston perinteiden vaalijana. Perinteiden vaalimiseen osallistuu myös Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinneyhdistys ry, ATOP ry.

Palveluksesta poistuneiden, ns. evp-opistoupseereiden yhteisenä etujärjestönä toimii Päällystöliittoon kuuluva Päällystöliiton evp-yhdistys ry.

Päällystöliitolla on käytössään oma lippu ja kunniamarssi "Päivää päin". Marssin on säveltänyt Artturi Rope ja sanoittanut Heikki Väisänen.

LähteetMuokkaa