Perämies

täsmennyssivu

Perämies on ilmailualan (lentoperämies) tai meriliikenteen päällystön ammattinimike.

Ilmailu muokkaa

Ilmailualalla lentoperämies on virka-asemaltaan nuorempi lentäjä. Jokaiselle lennolle täytyy olla nimettynä koneen päällikkö, jota liikennelentokoneista puhuttaessa kutsutaan lentokapteeniksi tai vain kapteeniksi. Hän on vastuussa koneesta, miehistöstä, rahdista ja matkustajista. Hänellä on myös laillinen päätösvalta tietyistä vastuulleen kuuluvista asioista. Lentoperämiehellä on hihassaan tunnuksena yleensä kaksi tai kolme raitaa, kapteenilla neljä.

Nykyisissä liikennekoneissa täytyy olla kaksi ohjaajaa, joista toisesta siis käytetään nimitystä lentoperämies tai vain perämies. Kapteeni suunnittelee perämiehen kanssa lennon ja kumpikin ohjaa konetta vuorollaan, yleensä toinen menomatkan ja toinen tulomatkan. Jokainen liikennelentäjä aloittaa uransa perämiehen tehtävissä. Liikennekoneen päällikkönä toimiminen edellyttää käytännössä ATPL-lupakirjaa (liikennelentäjän lupakirja) ja tarvittavaa määrää tunteja koneen ohjaajana, minkä raja vaihtelee lentoyhtiöittäin. Lentokoneen kapteeni ja perämies saattavat lentokokemukseltaan olla yhtä päteviä, mutta yleensä koneen päällikkönä toimii kokeneempi lentäjä. Lentokoneissa perämies istuu oikeanpuoleisella, helikoptereissa vasemmanpuoleisella istuimella, ja hänellä on edessään sama mittaristo ja ohjaimet kuin kapteenillakin.

Joissakin tilanteissa kapteeni toimii perämiehen tehtävissä; silloin on kysymys reittikoulutuksesta ohjaajalle, jolle kyseinen konetyyppi on uusi, tai reittitarkastuslennosta, jollaisia kaikki lentäjät joutuvat tekemään vuoden määräajoin. Tällaisissa tapauksissa perämiehenä toimiva kapteeni on lennonopettajan tai tarkastuslentäjän pätevyyden saavuttanut lentokapteeni, joka lennon jälkeen antaa raportin (tarkastuslentolausunnon) havainnoistaan yhtiönsä pääohjaajalle ja viranomaiselle. Nykyään tarkastuslento suoritetaan edellisestä poiketen useimmiten tarkastuslentäjän istuessa erillisellä tarkkailijan paikalla, ja tarkastettavana on samanaikaisesti kumpikin lentäjä.

Vesiliikenne muokkaa

Perämies on laivalla päällystön jäsen, jonka tehtäviin kuuluu vahdinpito ja laivan miehistön työnjohto. Yliperämies vastaa lastauksesta ja on laivan päällikön varamies.

Perämiehen on oltava pätevyydeltään vähintään vahtiperämies. Tämä edellyttää suoritettua vahtiperämiehen tutkintoa ja 12 kuukauden ohjattua harjoittelua päällystöharjoittelijana tai 36 kuukauden merikokemusta pätevänä vahtimiehenä. Päällystöharjoittelijasta käytettiin aiemmin nimikettä aliperämies.

Lippuvaltion merenkulkuviranomainen määrää aluksen miehityksen. Suurilla kauppalaivoilla on yleensä kolme perämiestä, joista yksi on aina vahdissa ja vastaa laivan ohjailusta toimien vahtipäällikkönä.

Suurilla kauppalaivoilla yhdellä perämiehistä on oltava yliperämiehen pätevyys, joka edellyttää 12 kuukauden palvelua vahtiperämiehenä ja merikapteenin koulutusta tai ulkomailla suoritettua yliperämiehen tutkintoa ja lippuvaltion kelpoisuustodistusta. 36 kuukauden palvelu vahtiperämiehenä ja merikapteenin tutkinto pätevöittää myös merikapteeniksi.

Yliperämies vastaa aluksen lastista, postista ja lokikirjan pitämisestä; joskus sanotaan, että laivaa liikeyritykseen verrattaessa yliperämies vastaa toimitusjohtajaa, joka johtaa kaikkea käytännössä ja kapteeni taas asioihin vain tarvittaessa puuttuvaa sekä suurempia linjoja hoitavaa pääjohtajaa. Yliperämiehet ovatkin pääsääntöisesti merikapteenin arvoisia.

Perämiehiä koulutetaan merikapteenikoulutusohjelmassa ammattikorkeakoulussa tai vahtiperämieskoulutusohjelmassa ammattiopistossa.

Perämiehen koulutuksesta on säädetty kansainvälisellä IMO:n alaisella STCW-sopimuksella (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Sanan perämies alkuperä muokkaa

Perämies tarkoitti alun perin laivan ohjaajaa (ruots. styrman, vir. tüürimees), joka istui laivan perässä käyttäen peräsintä tai melaa. Sittemmin isommissa aluksissa tuli yleisemmäksi, että perämies ohjasi peräsintä keulassa olevasta ruorista.lähde?

Sukupuolittuneen termin välttämiseksi Aamulehti käyttää lentokoneen perämiehestä nimitystä kakkoslentäjä ja laivan perämiehestä nimitystä apukapteeni.[1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Minna Kurki, Jussi Tuulensuu: Aamulehden sukupuolineutraali linjaus: tästä siinä on kyse ja tästä ei – Katso titteleiden luettelo sekä yleisimmät kysymykset ja vastaukset Aamulehden verkkosivut. 29.5.2018. Aamulehti. Arkistoitu 1.3.2019. Viitattu 28.2.2019.

Aiheesta muualla muokkaa