Predestinaatio

käsitys, että Jumala tai jumalat ovat ennaltamääränneet ihmisen kohtalon

Predestinaatio eli ennaltamäärääminen on uskomus, jonka mukaan jumalat tai muut voimat määräävät ihmisen kohtalon. Kristillisessä teologiassa ennaltamääräämisopin kehitti Augustinus. Hänen mukaansa kristinuskon Jumala valitsee toiset ihmiset pelastukseen ja jättää toiset kadotukseen. Augustinuksen lisäksi kristinuskon historian merkkihenkilöistä predestinaatio-oppia on paljon puolustanut ainakin John Calvin, ja nykyäänkin predestinaatio-oppia esiintyy varsinkin kalvinismissa,[1] mutta kalvinistit keskenäänkin kiistelevät siitä.[2] Luterilainen kirkko ei ole omaksunut Augustinuksen niin kutsuttua kaksinkertaista predestinaatio-oppia (jonka mukaan Jumala on edeltä käsin määrännyt osan ihmisistä pelastukseen ja osan kadotukseen).[3]

KirkkoisätMuokkaa

Kirkkoisistä Augustinus oli predestinaation merkittävin kannattaja. Sen sijaan esimerkiksi Johannes Damaskolainen vastustaa predestinaatio-oppia teoksessaan Ortodoksisen uskon tarkka esitys:

»Tulee tietää, että Jumala tietää kaiken edeltä, mutta ei määrää kaikkea edeltäkäsin. Sillä Hän tietää edeltäkäsin sen, mikä on meidän vallassamme, mutta ei määrää sitä edeltäkäsin. Sillä Hän ei halua pahan tapahtuvan, eikä pakota hyvään.[4]»

Luterilainen kirkkoMuokkaa

Luterilaisen kirkon oppiin kuuluu ennalta määräytyminen niin kuin se esitetään Yksimielisyyden ohjeessa[5], joka luterilaisen kirkon mukaan lukeutuu luterilaisiin tunnustuskirjoihin.[6] Se määrää predestinaatiosta seuraavaa:

 • Predestinaatio tarkoittaa Jumalan tekemää iankaikkista valintaa.
 • Siitä erillinen asia on praescientia, eli se että Jumala tietää kaiken ennen kuin se tapahtuu.
 • Kristus on ”elämän kirja”, johon kaikkien niiden nimet on kirjoitettu, joiden on määrä tulla iankaikkisesti autuaiksi. ”Jumala on ennen maailman perustamista hänessä – Kristuksessa – valinnut meidät.” (Ef. 1:4)

IslamMuokkaa

Koska islamissa Jumala määrää kaikesta, ihmisen kohtalo on ennalta määrätty. Sitä kuvastaa muslimien suosima lausahdus "inshallah" (jos Jumala suo). Ilmaisu tulee Koraanista, joka lausuu: "Älä sano mistään 'teen sen huomenna' lisäämättä: 'Jos Jumala niin tahtoo'." (Koraani 8: 24).[7] Asiaan liittyvät samat filosofiset ongelmat kuin kristinuskossa. Niihin kuuluu teodikea-ongelma eli kysymys siitä, miksi Jumala kaikkivaltiaana sallii pahan. Vastaava ongelma on kysymys kohtalosta. Jos Jumala määrää kaikesta, miten ihminen voi olla vastuussa omasta pelastuksestaan? Kristinuskossa vastaukset ovat olleet vaihtelevia. Islamissa ratkaisu on painottunut fatalismiin, ja usko kohtaloon onkin yksi islamin uskonkappaleista.[7] Islamilainen fatalismi on lännessä usein ollut arvostelun kohteena. Winston Churchill nimitti sitä "pelottavaksi fatalistiseksi apatiaksi"[8]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Suomalainen tietosanakirja 11, Pikatieto pj–ö. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5152-0.
 2. Tom Burnam: Väärien käsitysten sanakirja
 3. Predestinaatio-oppi Aamenesta öylättiin. Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 19.12.2010.
 4. Johannes Damaskolainen: ”XXX (XLIV) Ennaltatietämisestä ja ennaltamääräämisestä”, Ortodoksisen uskon tarkka esitys II, s. 123. Kreikankielinen alkuteksti: Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. Suomentanut Johannes Seppälä. Joensuu: Ortokirja, 1980. ISBN 951-95564-8-6.
 5. Jakob Andreä, Martin Chemnitz et al.: Yksimielisyyden ohje. Saksi, 1577.
 6. Suomen evankelis-luterilainen kirkko: Yksimielisyyden ohje - Luterilaiset tunnustuskirjat. Viitattu 15.8.2011.
 7. a b Sookhdeo Patrick: Understanding Islamic Theology, s. 387–397. Isaac Publishing, 2013.
 8. Churchill, Winston: The River War Vol. II (1st ed.). Longmans, Green & Co, 1899.

Aiheesta muuallaMuokkaa