Kristillinen teologia

Osa artikkelisarjaa
Kristinusko
Segna di Buonaventura. Crocifisso. Museum of Fine Art, Moscow.jpg

Historia
Jeesus
Apostolit
Apostoliset isät
Kirkkoisät
Ekumeeninen kirkolliskokous
Suuri skisma
Ristiretket
Uskonpuhdistus
Pietismi
Evankelikalismi
Karismaattisuus

Pyhä Kolminaisuus
Jumala
Poika Kristus
Pyhä Henki

Kristillinen teologia
Kirkko
Pelastus
Armo
Sakramentti
Jumalanpalvelus
Armolahja
Kymmenen käskyä
Dogmi

Raamattu
Vanha testamentti
Uusi testamentti
Apokryfiset kirjat

Kristillisiä suuntauksia
Katolinen kirkko
Ortodoksinen kirkko
Orientaaliortodoksiset kirkot
Protestantismi

n · k · m

Kristillinen teologia tarkoittaa määritelmästä riippuen kahta eri asiaa:

 1. Sillä tarkoitetaan kristinuskon sisäistä uskon ja koko kristillisen elämän pohdintaa, jäsentämistä ja puolustamista. Tässä merkityksessä teologisella pohdinnalla on hengellinen merkitys. Sen tarkoituksena on vahvistaa uskon ymmärtämistä, jäsentää sitä paremmin sekä löytää myös keinoja sen puolustamiseen ja levittämiseen.
 2. Sillä voidaan tarkoittaa akateemista, kriittistä teologista tutkimusta, jonka kohteena on erityisesti kristinusko, sen ajattelu ja ilmiöt. Tällöin kristillinen teologia on osa akateemista teologiaa eikä ota kantaa tutkimuksen kohteena olevien asioiden uskonnolliseen totuuteen tai aseta niitä arvojärjestykseen.

Pääartikkeli: teologia

Koska kristinuskolla on ollut suuri vaikutus länsimaiseen yhteiskuntaan, kristillinen teologia kummassakin merkityksessä läpäisee koko länsimaisen kulttuurin ja usein heijastelee kulttuuria monella tavoin.

Osa-alueitaMuokkaa

Kristillisen teologian osa-alueita ovat:

HistoriaMuokkaa

Kristillisen teologian historia on läheisesti yhteydessä kristinuskon historiaan, kirkkohistoriaan ja kristillisen filosofian ja aatehistorian kehittymiseen yleensä.

MetodologiaMuokkaa

Teologiaa voidaan tutkia useilla erilaisilla metodeilla.

KoulukuntiaMuokkaa

Alla luetelluista koulukunnista osa käsittelee mahdollisesti vain yhtä edellä annetuista osa-alueista, osa useampia.

Katso myösMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Ahonen, Tiina & Komulainen, Jyri (toim.): Teologian ilmansuuntia: Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-892-3.
 • Annala, Pauli: Antiikin teologinen perintö: Kristillisen platonismin viisi vuosisataa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-570-163-5.
 • Hällström, Gunnar af & Laato, Anni Maria & Pihkala, Juha: Johdatus varhaisen kirkon teologiaan. Theologia systematica. 2. painos 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-227-5.
 • Kelly, J. N. D.: Early Christian Doctrines. London: A & C Black, 1977.
 • Kuula, Kari: Hyvä, paha ja synti: Johdatus Raamatun etiikkaan. Theologia biblica. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-121-X.
 • Martikainen, Eeva: Teologian perusmalleja klassisesta postmoderniin. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 219. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-33-X.
 • McGrath, Alister: Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (Christian theology: An introduction. First edition 1995, second edition 1997, third edition 2001.) Suomentanut Satu Norja. Suomenkielisen laitoksen toimittanut Reijo Työrinoja. 2. tarkistettu painos. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-616-3.
 • McGrath, Alister (toim.): Modernin teologian ensyklopedia. (The Blackwell encyclopedia of modern Christian thought, 1993.) Suomentaneet Satu Norja ja Kia Sammalkorpi-Soini. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2000. ISBN 951-625-495-0.
 • Pelikan, Jaroslav: The Christian Tradition: a history of the development of doctrine. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
 • Pihkala, Juha: Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta: Johdatus dogmatiikkaan. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5561-4.
 • Pöhlmann, Horst Georg: Dogmatiikan pääkohdat. (Abriss der Dogmatik, 1973.) Suomeksi toimittaneet Riitta ja Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1974. ISBN 951-600-298-6.
 • Raunio, Antti & Luomanen, Petri (toim.): Teologia: Johdatus tutkimukseen. 4. uudistettu painos. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5637-6.
 • Teinonen, Seppo A.: Teologian sanakirja: 7400 termiä. 2. korjattu painos (1. painos 1975). Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-582-5. Teoksen verkkoversio (PDF).

Aiheesta muuallaMuokkaa