Islamin uskonkappaleet

Islamin uskonkappaleita on kuusi. Niitä ovat 1) usko yhteen kaikkivaltiaaseen Jumalaan, 2) Jumalan enkeleihin, 3) ilmestyksiin, 4) profeettoihin, 5) ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon sekä 6) kohtaloon. Näihin voidaan viitata termillä īmān (arab. إيمان‎), "usko".

Islamilainen teologia on suppeampaa kuin kristillinen teologia, sillä oikean uskon (ortodoksian) sijaan islam painottaa oikein tekemistä (ortopraksiaa).[1] Oikein tekeminen on puolestaan islamilaisen lain eli šarian aluetta. Sen tärkeimmät ohjeet kiteytyvät niin sanottuihin viiteen pilariin. jotka määriteltiin 800-luvun hadith - kokoelmissa. [2] Hieman pyöristäen sanottuna ihminen pääsee Paratiisiin tekemällä oikein, ei uskomalla.

"Oikean uskon" sisältö kiteytettiin vielä 800-luvun hadith -kokoelmissa yhden jumalan, Jumalan, palvelemiseen.[3] Viimeistään 1300-luvulla oikea usko oli saanut muodokseen kuuden opinkappaleen kokonaisuuden. Klassinen šarian käsikirja Reliance of the Traveller esittää ne seuraavasti: "Oikea usko on uskoa Jumalaan, hänen enkeleihinsä, hänen ilmoittamiinsa kirjoihin, hänen lähettiläisiinsä, viimeiseen tuomioon ja kohtaloon, sen antamaan hyvään ja pahaan."[4]

JumalaMuokkaa

Pääartikkeli: Jumala (islam)

Islamin näkemys Jumalasta on äärimmäisen monoteistinen. Jumalan ykseyteen viitataan sanalla tawḥīd (arab. توحيد‎). Koraanin suurassa 112 Jumalaa kuvataan seuraavanlaisesti: "Sano: Hän, Jumala, on yksi, Jumala, Ikuinen. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä Hänellä ole vertaista."[5] Islam torjuu kristinuskon kolminaisuusopin ja Jeesuksen jumalallisuuden; kolminaisuusoppia verrataan polyteismiin, mutta Jeesusta kunnioitetaan profeettana. Jumala on ihmisten käsityskyvyn ulottumattomissa ja muslimien ei odoteta visualisoivan Jumalaa, jota kuvaillaan ja johon viitataan nimillä ja ominaisuuksilla, joista yleisimmät ovat ar-raḥmān (arab. الرحمن‎), erittäin armelias, ja ar-raḥīm (arab. الرحيم‎), jatkuvasti armollinen.

Islamin mukaan olemassaolon tarkoitus on Jumalan palvominen. Hänet nähdään Jumalana, joka on "häntä lähempänä kuin hänen kaulasuonensa"[6] ja joka vastaa aina, kun ihminen on avun tarpeessa tai ahdingossa.[7] Islamissa ei ole välikäsiä, kuten papistoa, Jumalan ja luomakunnan välillä. Poikkeuksena on šiialainen käsitys, jonka mukaan imaamit (mm. Husain) voivat taivaassa suorittaa esirukouksia ihmisten puolesta.

Allāh (arab. الله‎) on termi, jolla ei ole kieliopillista monikkoa tai sukua ja jolla viitataan yhteen Jumalaan. Termin osaa 'ilāh (arab. إله‎) käytetään yleisesti jumaluudesta tai jumalasta. Muut kuin arabimuslimit voivat käyttää Allahista eri nimiä, kuten "Tanrı" turkiksi ja "Khodā" persiaksi - ja Jumala suomeksi.

EnkelitMuokkaa

Arabiankielinen sana enkelille, malāk (arab. ملاك‎), tarkoittaa "sanansaattajaa" niin kuin vastinkappaleensa hepreassa (malakh, hepr. ‏מלאך‎) ja kreikassa (angelos, m.kreik. άγγελος).

Koraanin mukaan enkeleillä ei ole vapaata tahtoa ja ne palvovat Jumalaa totellen Häntä kaikessa.[8] [9] Enkelien tehtäviin kuuluu kertoa Jumalan ilmestyksistä, ylistää Jumalaa, tallentaa ihmisten teot ja ottaa ihmisen sielu kuolemanhetkellä. Niiden ajatellaan myös sovittelevan ihmisten puolesta. Koraani kuvaa enkeleitä "siivekkäiksi lähettiläikseen ja antanut heille kaksi, kolme tai neljä paria. Hän luo kaikkea niin paljon kuin tahtoo, (...)".[10]

IlmestyksetMuokkaa

Pääartikkeli: Koraani

Islamin mukaan islamin pyhät kirjat ovat Jumalan profeetoille sanelemia ilmestyksiä. Aikaisemmin ilmestyneiden pyhien kirjojen, Toora (Tawrāt, arab. توراة‎) ja Evankeliumi (Injīl arab. إنجيل‎), alkuperäiset viestit ovat islamin mukaan muuttuneet, joko tulkinnaltaan, sisällöltään tai molemmilta. Koraani (kirjaimellisesti "luenta" tai "lausunta") on islamin mukaan viimeinen ilmestys ja kirjain kirjaimelta Jumalan sanaa. Koraanin jakeet ilmestyivät profeetta Muhammadille enkeli Gabrielin kautta vuodesta 610 alkaen Muhammadin kuolemaan, 8.6.633, saakka. Muhammadin seuralaiset kirjoittivat jakeet ylös profeetan ollessa vielä elossa vaikka ensisijaisesti jakeita välitettiin suullisesti. Abu Bakrin aikana Koraani koottiin yhteen ja standardisoitiin Uthmanin aikana parikymmentä vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen.

Koraani on jaettu 114 suuraan eli kappaleeseen, jotka koostuvat 6 236 jakeesta. Vanhimpina pidetyt suurat ("mekkalaiset") koskevat hengellisiä aiheita. Ajallisesti myöhempinä pidetyt suurat ("medinalaiset") kertovat myös juridisista asioista. Koraani perustuu enemmän moraaliseen kuin lailliseen ohjeistukseen ja sitä pidetään "islamilaisten periaatteiden ja arvojen lähdekirjana".[11] Muslimijuristit konsultoivat ḥadītheja eli kirjattuja kertomuksia profeetta Muhammedin elämästä täydentääkseen juridisesti niukkasisältöistä Koraania. Koraanin eksegeettinen tulkinta ja selittäminen tunnetaan termillä tafsīr (arab. تفسير‎).

Kun muslimit puhuvat Koraanista, he usein tarkoittavat arabiankielistä resitatiivista lausuntaa painetun tai etenkin käännetyn teoksen asemesta. Islamin mukaan Koraani on täydellinen vain sellaisena kuin se on ilmestynyt alkuperäisellä kielellään arabiaksi. Käännökset ovat vajaita, koska kielet ovat erilaisia, kääntäjät erehtyväisiä ja alkuperäisen tyylin säilyttäminen on mahdotonta. Täten käännöksiä pidetään vain Koraanin selityksinä tai "selityksinä sen tarkoituksesta", ei itse Koraanina.

Länsimainen Koraanintutkimus on antanut uusia selityksiä Koraanin käännösvaikeuksille ja alkuperälle (Pääartikkeli: Koraani).

ProfeetatMuokkaa

Pääartikkeli: Islamin profeetat

Islamin profeetat ovat ihmisiä, jotka Jumala on valinnut lähettiläikseen. Koraanin mukaan Abrahamin ja Marian isän Imraanin jälkeläiset valittiin välittämään "Jumalan tahtoa" kansoille. Islamin profeetat ovat ihmisiä, eivät jumalallisia vaikka tekivät ihmeitä todistaakseen väitteensä. Islamilainen teologia sanoo, että kaikki Jumalan lähettiläät saarnasivat viestiä islamista eli alistumisesta Jumalan tahdolle. Koraani mainitsee useiden islamin profeettojen nimet, muun muassa Aatamin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen. Jumala lähetti Muhammadin, profeettojen sinetin, välittämään jumalallisen viestin koko maailmalle (tehdäkseen yhteenvedon ja viimeistelläkseen Jumalan sanan). Normatiivista esimerkkiä Muhammadin elämästä kutsutaan sunnaksi (kirjaimellisesti "kuljettu tie"). Tämä esimerkki on kirjattu ylös perinteisiin, hadiitheihin], jotka sisältävät Muhammadin sanoja, tekoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Klassinen muslimijuristi al-Šāfi'ī korosti sunnan tärkeyttä islamilaisessa laissa ja muslimeja kannustetaan jäljittelemään Muhammadin tekoja jokapäiväisessä elämässään. Sunna nähdään elintärkeänä tekijänä Koraanin tulkinnalle. Kuutta 900-luvulla koottua hadiithkokoelmaa pidetään etenkin islamin suurimman ryhmän, sunnien eli ortodoksimuslimien, auktoriteettina. Toisella suurella ryhmällä, shiioilla, on omat hadiithit, jotka on koottu kanonisiin kokoelmiin.

Ylösnousemus ja tuomioMuokkaa

Usko "ylösnousemuksen päivään", qiyāma (arab. قيامة‎) (tunnetaan myös nimellä yawm al-dīn (arab. يوم الدين‎), "tuomiopäivä" ja as-sā'a (arab. الساعة‎), "viimeinen tunti"), on islamissa erittäin tärkeä. Qiyāman ajoitus on vain Jumalan tiedossa. Koettelemuksia ja vaikeuksia ennen tuomiopäivää ja sen aikana kuvaillaan Koraanissa ja hadiitheissa sekä oppineiden kommentaareissa. Koraani korostaa ruumiin ylösnousemusta, mikä eroaa islamia edeltävän aikakauden kuolemakäsityksestä.

Koraani luettelee useita syntejä, jotka tuomitsevat henkilön helvettiin, kuten epäusko, korko ja epärehellisyys. Taivas on ilon ja onnen paikka, jonka ominaisuuksia ja fyysisiä puolia Koraani kuvailee.

KohtaloMuokkaa

Islamilaisen käsityksen mukaan Jumala on tietää ja hallitsee kohtaloa täydellisesti. Tätä selitetään Koraanin jakeissa kuten "Sano: 'Meitä kohtaa vain se, mitä Jumala on meille säätänyt. Hän on Herramme. (...)"[12] Kaikki mitä maailmassa tapahtuu, hyvä ja paha, on islamin mukaan kohtaloa eikä mitään voi tapahtua ilman Jumalan lupaa. Muslimiteologien mukaan ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto siinä mielessä, että hän voi valita oikean ja väärän välillä, ja on täten vastuussa teoistaan. Islamilaisen perinteen mukaan kaikki Jumalan säädökset on kirjoitettu al-lawh al-mahfūziin (arab. اللوح المحفوظ‎), "säilöttyyn laattaan".


LähteetMuokkaa

 • Koraani. 5. painos. Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam Books, 1995. ISBN 952-55-3422-7.

ViitteetMuokkaa

 1. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 1. Isaac Publishing, 2013.
 2. Search Results: "Five pillars" Sunnah.com.
 3. Search Results, True faith sunnah.com.
 4. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Umdat al-Salik (Reliance of the Traveller), s. 809-810. anana publications, 2017.
 5. Koraani 112:1-4
 6. Koraani 50:16
 7. Koraani 2:186
 8. Koraani 21:19-20
 9. Islamopas.com: Usko Jumalan enkeleihin Islamopas.com. 2000-2019.
 10. Koraani 35:1
 11. Esposito, John (2004). Islam: The Straight Path (3rd Rev Upd ed.). Oxford University Press. ISBN 978-0195182668.
 12. Koraani 9:51