Avaa päävalikko

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (Herran varma tie)

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (Herran varma tie) (engl. Church of Christ (Assured Way) tai Church of Christ with Eliah Message (The Assured Way of the Lord) inc.) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvista yhteisöistä. Se erosi omaksi yhteisökseen Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma -yhteisöstä vuonna 2004. Historiallisesti ja opillisesti yhteisö kuuluu Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisöön eli hedrickiläisiin.

Kirkon historia ulottuu vuoteen 1927, jolloin Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkon apostoli Otto Fetting väitti saaneensa ilmestyksiä Johannes Kastajalta. Koska Johannes Kastaja esiintyi ilmoituksia antaessaan Vanhan testamentin profeetta Elian voimassa ja hengessä, kutsutaan näitä ilmoituksia yleensä Elian ilmoituksiksi. Johannes Kastajan Otto Fettingille antamat ilmoitukset koskivat Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkon hallussa olevalla Temppelin paikka-alueelle rakennettavaa temppeliä, Konka yksityiskohtaisen pohjapiirroksen Fetting kertoi saaneensa Johannekselta. Koska Kristuksen kirkko (temppelin paikka) uskoi jatkuvaan ilmoitukseen, suhtauduttiin Fettingin saamiin ilmoituksiin alussa innostuneen positiivisesti. Tämän lisäksi jo mormonismin perustaja Joseph Smith oli profetoitnut, että juuri tälle paikalle Independencessä, Missourissa, tullaan rakentamaan Herran temppeli. Liike päätti rakentaa uuden temppelin Fettingin välittämien ohjeiden mukaan, ja maanmurtotilaisuus alueella pidettiin 6. huhtikuuta 1929 - siis samana päivänä, jolloin Joseph Smith oli perustanut Kristuksen kirkon.

Innostus Fettingin saamista ilmoituksista laantui kuitenkin huomattavasti, kun Fetting kertoi saaneensa Elian kahdennentoista ilmoituksen. Sen mukaan jokainen maan päällä asuva oli kastettava, riippumatta siitä, millä kasteella hänet oli aiemmin kastettu. Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle annettu valtuus kastaa oli nimittäin kadonnut maan päältä, kunnes Jumala oli palauttanut sen Otto Fettingille. Koska Otto Fetting itse oli saanut kasteen Reorganisoidussa kirkossa, hän kastatti itsensä uudelleen, samoin kuin hänen seuraajansakin. Noin puolet Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisön jäsenistä otti uuden kasteen, mukaan luettuna osa liikkeen apostoleista. Tämä merkitsi hajaannusta Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisössä. Fetting organisoi oman kirkkonsa lokakuussa 1929. Hän antoi sille nimen Kristuksen kirkko.

Neljä vuotta Otto Fettingin kuoleman jälkeen eräs hänen kirkkonsa apostoleista, William A. Draper, kertoi saaneensa samanlaisia Johannes Kastajan ilmestymisiä kuin Otto Fetting aikanaan. Ensimmäisen tällaisen ilmoituksen hän kertoi vastaanottaneensa 4. lokakuuta 1937. Draperin ilmoitukset saivat ristiriitaisen vastaanoton. Osa Fettingin kirkon jäseniä hyväksyi ilmoitukset aidoiksi, osa torjui ne. Vuonna 1943 Kristuksen kirkko hajosi. Draperin kannattajat järjestäytyivät uudeksi yhteisöksi nimellä Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma. Se katsoi olevansa Otto Fettingin perustaman kirkon ainoa laillinen seuraaja. Ne Fettingin seuraajista, jotka eivät hyväksyneet Draperin saamia ilmoituksia, jäivät omaksi yhteisökseen.

Kristuksen kirkon, jolla on Elian sanoma (Herran varma tie) perustaja Leonard Draper on William A. Draperin poika. Isänsä kuoleman jälkeen hän toimi yhtenä Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma -kirkon apostolina, kunnes hänet vuonna 2004 erotettiin sekä apostolinvirasta että kirkosta. Hän vastasi perustamalla uuden yhteisön, Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (Herran varma tie) ja julistautumalla hedrickiläisyyden ainoaksi oikeaksi perilliseksi. Hänen perustamansa kirkko on kuitenkin pysynyt pienenä, vuonna 2010 sillä oli kuusi apostolia ja neljä piispaa.

Otto Fettingin ja William Draperin profeetallista asemaa lukuun ottamatta Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (Herran varma tie) ei juurikaan eroa opillisesti Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkosta. Se tunnustaa Raamatun ja Mormonin kirjan pyhiksi kirjoituksiksi, sen sijaan Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi hylätään. He hylkäävät myös Smithin innoitetun raamatunkäännöksen ja hyväksyvät vain Kuningas Jaakon käännöksen. Se torjuu kirkon presidentin viran, sen mukaan kaikki kaksitoista apostolia ovat samanveroisia ja he johtavat kirkkoa kollegiaalisesti. Se torjuu myös ylipapin ja patriarkan virat, joita se pitää myöhempinä lisäyksinä kirkon virkarakenteeseen. Kirkko torjuu moniavioisuuden ja sijaistoimitukset kuolleiden puolesta, samoin kuin ihmisen edistymisen jumalaksi. Liike odottaa, että viimeisinä aikoina temppelin paikalle pystytetään Herran temppeli.

Kirkko opettaa, että jokaisella liikkeen jäsenellä on oikeus saada jumalallista ilmoitusta, joka koskee koko kirkkoa, myös naispuolisilla jäsenillä. Sen sijaan pappeus kuuluu sen mukaan vain miehille. Liike varoittaa jäseniään liittymästä salaseuroihin, esimerkiksi vapaamuurareihin.

Liikkeen opin mukaan Joseph Smith oli Jumalan profeetta, mutta hän lankesi pois Jumalasta ja alkoi opettaa vääriä oppeja. Tällainen väärä oppi oli esimerkiksi moniavioisuus.

Aiheesta muuallaMuokkaa