Kristuksen kirkko (temppelin paikka)

The Church of Christ (Temple Lot) (Kristuksen kirkko (Temppelin paikka)) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvista uskonnollisista yhteisöistä. Muiden liikkeeseen kuuluvien kirkkojen ja yhteisöjen tavoin The Church of Christ (Temple Lot) pitää profeetta Joseph Smithiä perustajanaan. Se tunnustaa myös Mormonin kirjan Jumalan henkäyttämäksi ja ohjeelliseksi kirjoitukseksi. The Church of Christ (Temple Lot) katsoo edustavansa aitoa ja alkuperäistä, turmeltumatonta mormonismia, sitä vastoin Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eli MAP-kirkko (suurin mormonistisista yhteisöistä) on sen mukaan langennut pois alkuperäisestä opista ja kirkon järjestyksestä.

The Church of Christ (Temple Lot) pitää päämajaansa Independencessä, Missourissa. Kirkko on saanut erikoislaatuisen nimensä siitä, että se on hankkinut omistukseensa tontin, jolle Joseph Smithin aikoinaan saaman ilmoituksen mukaan tulisi pystyttää temppeli Jumalalle ja Karitsalle ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. The Church of Christ (Temple Lot) katsoo olevansa tämän pyhän paikan suojelija ja varjelija. Se näkee myös tehtäväkseen lopunajallisen temppelin rakentamisen ennen Kristuksen toista tulemista ja tuhatvuotisen valtakunnan saapumista. Puhekielessä kirkon jäseniä on kutsuttu myös hedrickiläisiksi sen ensimmäisen johtajan Granville Hedrickin mukaan.

Kirkkoon kuuluu nykyään noin 5 000 jäsentä eri maissa.

Kirkon päämajarakennus Independencessä, Missourissa

HistoriaMuokkaa

The Church of Christ (Temple Lot) kuuluu niihin myöhempien aikojen pyhien liikkeen yhteisöihin, jotka erkanivat liikkeen pääuomasta profeetta Joseph Smithin murhan jälkeen 27. kesäkuuta 1844. Smithin kuoleman jälkeen hänen perustamansa uskonnollinen liike ajautui hajaannuksen tilaan, koska useat henkilöt pyrkivät hänen seuraajakseen Kirkon johtajaksi. Tärkeimmät Smithin perustamasta uskonnollisesta liikkeestä syntyneet yhteisöt ovat Brigham Youngin ympärille syntynyt Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä Smithin lesken ja pojan ympärille syntynyt Kristuksen yhteisö. Kuitenkin myös useita muita kirkkoja ja yhteisöjä syntyi Smithin perustaman liikkeen perustalle.

Viisi Smithin aikana perustettua Kristuksen kirkon haaraa jäivät hajaannuksen vuosien aikana ilman yhteyttä syntyneisiin mormonistisiin ryhmittymiin. Nämä sijaitsivat Illinoisissa Bloomingtonissa, Crow Creekissä, Half Moonissa, Eagle Creekissä ja Half Moon Prairiessa sekä Indianan osavaltiossa Vermillonissa. Toukokuussa 1863 nämä järjestäytyivät omaksi kirkkokunnaksi Granville Hedrickin johdolla, ja heinäkuun 18. päivänä 1863 Hedrick valittiin virallisesti näin syntyneen kirkon "presidentiksi, profeetaksi ja ilmestyksensaajaksi" (titteli, jonka Joseph Smith oli omaksunut). Kirkko otti Utahissa toimivan Brigham Youngin johtaman kirkon kanssa identtisen nimen "The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints" (Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko).

Kirkko omaksui pian nimen "Church of Christ" (Kristuksen kirkko). Osittain tämä tapahtui halusta ottaa etäisyyttä Brigham Youngin johtamaan kirkkoon, jota Hedrickin seuraajat kutsuivat pilkallisesti "Utahin mormoneiksi" tai "brighamilaisiksi". Toisaalta syynä oli myös halu palata Joseph Smithin perustaman kirkon alkuperäisiin muotoihin - "Kristuksen kirkko" oli nimi, jota Smith aluksi oli käyttänyt perustamastaan yhteisöstä. John Edward Page, joka oli kuulunut Smithin kutsumaan alkuperäiseen 12 apostolin koorumiin, vihki Granville Hedrickin Kristuksen kirkon apostoliksi. Täten Hedrick sai yhdistävän linkin Smithin aikaiseen apostolien koorumiin. Samalla Hedrick selitti hänen johtamansa Kristuksen kirkon olevan Smithin 6. huhtikuuta 1830 perustaman Kristuksen kirkon ainut laillinen perillinen, jolla oli hallussaan Kristuksen kirkolle tuolloin uskotut pappeuden valtuudet ja avaimet.

The Church of Christ (Temple Lot) sai huomattavan paljon vaikutteita David Whitmeriltä. Hän oli eräs Mormonin kirjan kolmesta silminnäkijästä, joiden todistus on painettu Mormonin kirjan alkulehdille vakuudeksi kirjan aitoudesta. Myöhemmin Whitmer kuitenkin rikkoi välinsä Joseph Smithin kanssa, ja Whitmer erotettiin kirkosta jo Smithin elinaikana. Vuonna 1887 Whitmer julkaisi kiistakirjoituksen An Adress to All Believers in Christ, jossa hän esitti Joseph Smithin hyvin synkässä valossa. Hänen mukaansa Mormonin kirja oli aito ja Smith oli alussa toiminut Jumalan välikappaleena ja profeettana. Myöhemmin Smith oli kuitenkin langennut pois Jumalan yhteydestä ja hänestä oli tullut "langennut profeetta". Tämän osoitti Whitmerin mukaan se, että Smith oli vallanhaluisesti keskittänyt korkeimmat määräysvallan kirkossa itselleen, vaikka Jumala oli tarkoittanut hänet vain yhdeksi kirkon vanhimmista ja "ensimmäiseksi vertaistensa joukossa". Lisäksi Smith oli väittänyt toimivansa kirkon "profeettana ja ilmestyksensaajana", vaikka Jumala oli nimenomaan sanonut, ettei hänelle anneta Mormonin kirjan kääntämisen jälkeen toista lahjaa. Kyseinen pamfletti on laajalti levitetty ja luettu kirkon jäsenten keskuudessa.

Pitkälti Whitmerin ajatusten vaikutuksesta Granville Hedrick luopui käyttämästään "presidentti, profeetta ja ilmestyksensaaja" -tittelistään. Hän selitti olevansa vain yksi kirkon vanhimmista, ja Jumalan johtavan kirkkoaan kaikkien 12 apostolin kautta. The Church of Christ (Temple Lot) noudattaa vieläkin tällaista kollegiaalista hallitusmuotoa.

Vuonna 1867 Hedrickin johtama yhteisö hankki omistukseensa Independencessä, Missourissa sijaitsevan "Temppelin paikan", jolle Joseph Smithin saaman ilmoituksen mukaan tuli rakentaa "Uuden Jerusalemin" temppeli ennen Kristuksen toista tulemista ja hänen valtakuntansa perustamista Amerikan mantereelle. Samalla yhteisö omaksui nimeensä lisäyksen "Temple Lot". Kirkko selitti rakentavansa paikalle temppelin, kunhan tämä olisi mahdollista. 1920-luvulla paikalla aloitettiinkin perustusten kaivaminen, mutta rakennustyöt jouduttiin keskeyttämään vuoden 1929 pörssiromahduksen ja suuren laman myötä. Niitä ei ole sen koommin jatkettu.

Kirkko rakennutti hankkimalleen temppelialueelle myös kirkon päämajan ja hallintorakennuksen, joka valmistui 1905. Tämä tuhoutui uudenvuodenpäivänä 1990, kun aiemmin kirkkoon kuulunut ja sittemmin MAP-kirkkoon liittynyt henkilö sytytti sen palamaan. Tuhoutuneen rakennuksen jäänteet hävitettiin 1. helmikuuta 1990, ja saman vuoden elokuussa paikalla aloitettiin uuden hallintorakennuksen rakennustyöt.

OppiMuokkaa

The Church of Christ (Temple Lot) tunnustautuu Joseph Smithin kirjoittamiin 13 uskonkappaleesen. Niiden mukaan kirkko tunnustaa uskonsa Jumalaan ja Kristuksen sovitustyöhön. Se tunnustaa Raamatun (josta käytetään Kuningas Jaakon käännöstä) ja Mormonin kirjan "Jumalan sanaksi" ja täten ohjeelliseksi. Kirkolla on myös käytössä Joseph Smithin varhaisia ilmoituksia sisältävä "Käskyjen kirja" ("Book of Commandments"), joka on varhaisin, vuonna 1833 valmistunut versio Oppi ja liitot -teoksesta. Tätä ei kuitenkaan pidetä Raamattuun ja Mormonin kirjaan rinnastettavana pyhänä kirjoituksena. Kirkko tunnustaa myös "evankeliumin ensimmäiset periaatteet" eli parannuksen, uskon, kasteen ja kätten päällepanemisen pelastuksen ensi askeleina. Se odottaa Kristuksen toista tulemista Amerikan mantereelle.

Monien muiden mormonististen ryhmittymien tavoin The Church of Christ (Temple Lot) ei tunnusta Smithin viimeisten vuosien ilmestyksiä ja niihin perustuvia oppeja aidoiksi. Se hylkää esimerkiksi moniavioisuuden periaatteen pitäen sitä esimerkkinä Smithin loppukauden moraalisesta rappiosta. Samoin se hylkää ajatuksen endaumentista ja muista temppeliseremonioista. Se ei liioin harjoita sijaistoimituksia kuolleiden puolesta. Pappeuden viroista kirkko hylkää ylipapin ja patriarkan virat, koska niitä pidetään vieraina Raamatulle ja Mormonin kirjalle.

Aiheesta muuallaMuokkaa