Avaa päävalikko

Granville Hedrick (2. syyskuuta 181422. elokuuta 1881) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeen varhaisia johtajia. Hän oli eräs niistä, jotka esittivät olevansa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon laillisia johtajia profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeen 1844. Hedrickistä tuli Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -nimisen yhteisön johtaja. Monien muiden mormonististen yhteisöjen tavoin se katsoo olevansa Joseph Smithin perustaman uskonliikkeen legitiimi seuraaja. Kirkon jäseniä kutsutaan sen perustajan mukaan usein hedrickiläisiksi.

Granville Hedrick kastettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi vuonna 1843. Hänet asettiin myös vanhimmaksi kirkon pappeudessa. Hedrick erkani kuitenkin pian kirkon yhteydestä. Hedrick palasi kirkon yhteyteen pian Smithin kuoleman jälkeen 1844, ja hänet kastettiin uudelleen.

Smithin kuoltua useat hänen läheisistä työtovereistaan, kuten Brigham Young, Sidney Rigdon ja James Strang katsoivat olevansa Smithin laillisia ja oikeutettuja seuraajia. Hedrick matkusti ensin Nauvoohon Illinois'hin liittyäkseen Brigham Youngin johtamiin pyhiin. Olosuhteet Nauvoossa kävivät kuitenkin pian hänelle liian vaarallisiksi. Hän lähti Nauvoosta Crow Creekiin, jossa hän liittyi Gladden Bishopin johtamaan ryhmittymään.

Hedrick ei seurannut Youngin johtamaa pyhien pääosaa Ison Suolajärven laaksoon nykyisen Utahin alueella, vaan hän jäi itään preerian pyhien keskuuteen. Vuonna 1863 hänet nimettiin itäisten, apostoli John E. Pagen johtamien preeriapyhien apostoliksi. Heinäkuussa 1863 hänet nimettiin kyseisen ryhmittymän kirkon presidentiksi ja "profeetaksi, näkijäksi ja ilmestyksensaajaksi" edesmenneen Joseph Smithin tapaan.

Pian tämän jälkeen Hedrick kertoi alkaneensa saada ilmoituksia, joiden mukaan profeetta Joseph Smithin, joka alun alkaen oli ollut Jumalan valitseman profeetta, ylpeys oli johtanut hänet harhaan ja hänestä oli tullut "langennut profeetta". Hedrickin mukaan hän oli omaksunut elämänsä loppupuolella oppeja ja käytäntöjä, jotka olivat Raamatun ja Mormonin kirjan vastaisia. Eräs näistä harhakäsityksistä oli Hedrickin mukaan kirkon presidentin viran luominen ja ensimmäisen presidenttikunnan muodostaminen. Saamiensa ilmoitusten mukaisesti Hedrick luopui asemastaan kirkon presidenttinä. Hän ilmoitti olevansa vastedes vain kirkon johtava vanhin (virka, jonka Kristuksen kirkko (temppelin paikka) lopetti vuonna 1925). Hänen mukaansa apostolien tuli johtaa kirkkoa kollegiaalisesti ja tasa-arvoisesti. Muita Smithin loppukauden vääriä oppeja olivat hänestä moniavioisuus, monijumalaisuus ja ihmisen mahdollisuus kehittyä jumalaksi, kymmenysten laki ja ylipapin viran luominen.

24. huhtikuuta 1864 Hedrick kertoi saaneensa ilmestyksen, jonka mukaan Kristuksen kirkon jäsenten tuli palata Jacksonin piirikunnassa sijaitsevaan Independenceen Missourissa. Joseph Smithin aikoinaan saaman profetian mukaan Independence tuli olemaan paikka, jonne viimeisinä aikoina tultaisiin pystyttämään Herran temppeli. Talvella 1867 noin 60 hedrickiläistä muutti Jacksonin piirikuntaan; he olivat ensimmäiset pyhät alueella sen jälkeen kun Smithin seuraajat oli karkotettu sieltä 1830-luvulla. 1877 Hedrickin johtama kirkko hankki omistukseensa alueen, jolle viimeisten aikojen temppeli Smithin saaman profetian mukaan tuli rakentaa. Tämän mukaan Hedrickin seuraajat alkoivat kutsua kirkkoaan nimellää Kristuksen kirkko (temppelin paikka). Yhteisö on useaan otteeseen pyrkinyt rakentamaan temppelin, kuitenkaan siinä onnistumatta. Kirkkoon kuuluu tänä päivänä noin 5000 jäsentä.

Hedrick kuoli Independencessä 22. elokuuta 1881. Hänet on haudattu "Hedrickin hautausmaahan" noin viisi kilometriä temppelialueen kaakkoispuolelle.