Ylipappi (mormonismi)

Ylipappi on Myöhempien aikojen pyhien liikkeessä eräs pappeuden asteista. Ylipappi kuuluu Melkisedekin pappeuden kutsumuksiin. Ylipapin valtuutena pidetään ennen muuta hallitsemista ja paimennustyön tekemistä. Ylipapit ovat yleensä vastuussa seurakuntien ja niitä suurempien hallinnollisten yksiköiden, vaarnojen hallinnosta. Lisäksi ylipapit vastaavat seurakunnissa paimennus- eli sielunhoitotyön johtamisesta ja nuorten miesten valmentamisesta vanhimman virkaan. Myös sukututkimus- ja temppelityön johtaminen on ylipappien vastuulla.

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Ylipapit on muiden MAP-kirkon pappeuksien tapaan järjestetty koorumeihin. Ylipappien koorumi ei kuitenkaan ole paikallisseurakunnan tasolla, vaan vaarnan tasolla. Vaarnan johtaja on samalla vaarnansa ylipappien johtaja. Häntä auttaa hänen työssään kaksi neuvonantajaa. Yhdessä seurakunnan piispan kanssa vaarnanjohtaja järjestää kuhunkin seurakuntaan ylipappien ryhmän.