Tämä artikkeli käsittelee uskonnollista liikettä. Kristuksen kirkko on myös anglikaaninen kirkkorakennus Nasaretissa, Israelissa.

Kristuksen kirkko (engl. Church of Christ) oli Joseph Smithin perustaman kirkon alkuperäinen nimi. Se oli ensimmäinen myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuulunut uskonnollinen yhteisö, ja kaikki myöhempien aikojen pyhien liikkeen kirkot ja uskonnolliset yhteisöt mieltävät olevansa Kristuksen kirkon seuraajia ja ainakin hengellisessä mielessä Joseph Smithin perustaman liikkeen aitoja, legitiimejä seuraajia. Kristuksen kirkko alkoi järjestäytyä epävirallisesti keväällä 1829, virallisesti kirkko järjestäytyi 6. huhtikuuta 1830. Vuonna 1838 kirkko muutti nimensä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi.

Myöhempien aikojen pyhien liike alkoi järjestäytyä keväällä 1829, Smithin kääntäessä Mormonin kirjaa. Käännöstyön edetessä Smith alkoi havaita kirjan puhuvan uskovien yhteisöstä Kristuksen kirkkona, jolla oli valtuutus Jumalalta, pyhiä toimituksia kuten kaste sekä järjestäytynyt papisto. Moosian kirja puhui profeetta Almasta, joka kastoi ihmisiä Kaikkivaltiaan valtuutuksella, ja kastetuista käytettiin nimitystä "Jumalan kirkko, tai Kristuksen kirkko" (Moosia 18:13–17). Sama kirja puhui myös papeista, jotka saarnasivat parannusta ja uskoa Herraan (Moosia 18:20). Lisäksi Smithin toukokuussa 1829 saama ilmoitus puhui heistä, jotka katuivat syntejään ja tulivat Jumalan luo, "kirkkona" (Käskyjen kirja 9:16).

Koska Joseph Smith ei kuulunut mihinkään kirkkoon eikä häntä ollut kastettu, hän kertoi rukoilleensa Jumalaa ja kysyneensä asiaa. Toukokuussa 1829 hänelle ja hänen seuralaiselleen Oliver Cowderylle ilmestyi heidän kertomansa mukaan Johannes Kastaja, joka antoi heille Aaronin pappeuden valtuuden ja sen mukana valtuuden kastaa. He kastoivat toisensa toukokuussa 1829 New Yorkin osavaltiossa virtaavassa Susquehannajoessa. Jo kesäkuussa 1829 he alkoivat kastaa myös muita ihmisiä. Nämä ihmiset eivät liittyneet mihinkään kirkkojärjestöön, mutta siitä huolimatta he järjestivät yhteisiä kokouksia ja kutsuivat itseään "Kristuksen kirkoksi".

Syksyllä 1829 Oliver Cowdery kertoi saaneensa Jumalalta ilmoituksen periaatteista, joiden avulla Kristuksen kirkko tuli järjestää. Sen mukaan kirkolle tuli vihkiä opettajia ja pappeja sen mukaan, "kuinka Jumala jakoi lahjojaan ja kutsumuksiaan ihmisille". Kirkon jäsenten tuli kokoontua säännöllisesti yhteen nauttimaan leipää ja viiniä Kristuksen kuoleman muistoksi. Oliver Cowdery tulisi tämän ilmoituksen mukaan olemaan "Jeesuksen Kristuksen apostoli". David Whitmerin mukaan tähän epämuodollisesti järjestettyyn Kristuksen kirkkoon kuului kuusi vanhinta ja noin 70 jäsentä.

"Kristuksen kirkko" järjestettiin virallisesti 6. huhtikuuta 1830. Läsnä oli Joseph Smithin ja Oliver Cowederyn lisäksi noin 30 Smithin seuraajaa. Vuonna 1838 kirjoittamassaan kertomuksessa kirkon synnystä Joseph Smithin isä Joseph Smith Sr. kertoi kirkon perustetun David Whitmerin isän Peter Whitmerin kodissa Fayettessa, New Yorkin osavaltiossa. Toisaalta hän oli aiemmin kertonut, että kirkko perustettiin hänen omassa kodissaan Palmyrassa, lähellä Manchesteria, New Torkin osavaltiossa. Myös monet muut vahvistavat jälkimmäisen seikan. Kirkko perusti ensimmäiset seurakuntansa Fayetteen, Manchesteriin ja Colesvilleen.

Kirkon perustavassa kokouksessa Kristuksen kirkko julistettiin virallisesti perustetuksi. Smith ja viisi muuta allekirjoittivat perustamisasiakirjan (jossa lain mukaan tuli olla kuusi allekirjoitusta), minkä jälkeen toimitettiin ehtoollinen. Tämän jälkeen kirkko järjestäytyi valitsemalla Smithin kirkon "profeetaksi, näkijäksi, ilmestyksensaajaksi ja kääntäjäksi" sekä valitsemalla kirkolle apostolit ja muut virkailijat.

Smithin perustaman kirkon jäsenet kutsuivat kirkkoaan nimellä "Kristuksen kirkko", ja myös Smithin saamissa ilmoituksissa Jumala kutsui kirkkoa tällä nimellä. Toisaalta Yhdysvalloissa oli useita muita samannimisiä kirkkokuntia, mikä oli omiaan luomaan sekaannusta. Kirkon vastustajat alkoivat lisäksi kutsua kirkon jäseniä piankin pilkallisesti "mormoneiksi". Sekaannusten välttämiseksi kirkon jäsenet hyväksyivät toukokuussa 1834 päätöksen, jonka mukaan kirkon nimi olisi vastedes oleva "Myöhempien aikojen pyhien kirkko" (engl. The Church of the Latter Day Saints). Tämä perustui kirkon jäsenten vakaumukseen siitä, että kirkko muodosti viimeisten päivien uskovien yhteisön, jonka olemassaolo joudutti Kristuksen toista tulemusta. Kirkosta käytettiin myös nimityksiä "Jeesuksen Kristuksen kirkko" ja "Jumalan kirkko".

1830-luvun lopulla Smith kannattajineen siirtyi Missourin osavaltioon, Far Westiin. Siellä Smith sanoi vuonna 1838 saaneensa ilmoituksen, jossa Jumala antoi kirkolle nimeksi Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (engl. The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints).