Opettaja (mormonismi)

Opettaja on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa toinen Aaronin pappeuden kutsumuksista. Pojat, jotka on vihitty diakoneiksi sen vuoden alussa, jona he täyttävät 12 vuotta, asetetaan opettajiksi sen vuoden alussa, jona he täyttävät 14 vuotta, mikäli heidän käytöksensä on moitteetonta. Edellytyksen opettajan viran saamiselle selvitetään piispan haastattelussa. Opettajat vihitään rukouksen ja kätten päälle panemisen kautta. Heille ei kuitenkaan anneta enää Aaronin pappeutta, jos he ovat saaneet sen jo diakoneiksi vihittäessä.

Oppi ja liitot sanovat opettajan velvollisuuksista seuraavaa: "Opettajan velvollisuutena on aina valvoa seurakuntaa, olla jäsenten kanssa ja vahvistaa heitä ja pitää huolta, ettei seurakunnassa ole mitään syntiä eikä mitään vihamielisyyttä jäsenten kesken, eikä myöskään valhettelua, panettelua eikä pahaa puhetta ja pitää huolta, että seurakunta kokoontuu usein, ja myös pitää huolta, että kaikki jäsenet täyttävät velvollisuutensa. Ja hänen tulee johtaa kokouksia, jos ketaän vanhinta tai pappia ei ole läsnä. (20:53-56). Lisäksi opettajien ja diakonien yhteisenä kutsumuksena on "varoittaa, selittää, kehottaa ja opettaa sekä kutsua kaikkia Kristuksen tykö" (Oppi ja liitot 20:59). Käytännössä opettajat jakavat sakramentin yhdessä diakonien kanssa ja avustavat muutenkin seurakunnan kokouksissa. Opettajat tekevät myös kotiopetustyötä jäsenten kodeissa. Yleensä teini-ikäisen opettajan kanssa toimii vanhempi kotiopettaja, mormoniperheissä yleensä perheen isä.

Opettajat on järjestetty 24 hengen koorumeiksi (Oppi ja liitot 107:85). Suuressa seurakunnassa saattaa siten olla kaksikin opettajien koorumia. Koorumia johtaa presidentti yhdessä kahden neuvonantajan kanssa. Opettajien koorumilla on myös sihteeri. Pappeuskokouksissa opettajat syventyvät hengellisiin opetuksiin ja pohtivat myös pappeuden toteuttamista käytännössä.

16-vuotiaina opettajat kutsutaan yleensä papeiksi, mikäli heidän moraalinen vaelluksensa on nuhteetonta. Opettajien odotetaan yleensä pidättyvän seurustelusta, vaikka he saavatkin käydä kirkon järjestämissä tanssiaisissa. Myös aikuiset miehet, joiden kirkkoon liittymisestä on vain vähän aikaa, voidaan kutsua opettajiksi.