Oliver Cowdery

Oliver Hervy Pliny Cowdery (3. lokakuuta 1806 Wells, Vermont3. maaliskuuta 1850 Richmond, Missouri) oli Kristuksen kirkon, myöhemmän Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon perustajan Joseph Smithin läheinen ystävä ja luotettu. Häntä voidaan pitää yhtenä myöhempien aikojen pyhien liikkeen perustajista. Cowdery oli yksi Mormonin kirjan "kolmesta todistajasta".

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu
1840-luvulla otettu valokuva Oliver Cowderysta

Varhaiset vaiheetMuokkaa

Oliver Cowdery syntyi 3. lokakuuta 1806 Wellsissä, Vermontissa. Hänen perheensä kuului paikalliseen vapaaseurakuntaan eli kongregationalistiseen kirkkoon. Kaksikymmentävuotiaana Cowdery muutti naapuriosavaltio New Yorkiin, jossa hän asui veljensä luona ja toimi kauppa-apulaisena. Hän toimi lyhyen aikaa myös kansakoulunopettajana. Opettajana ollessaan hän asui Joseph Smithin isän Joseph Smith Sr:n luona. Tämä kertoi hänelle poikansa näkemistä näyistä ja siitä, että tämä oli löytänyt maasta kultaisia levyjä, joihin oli kirjoitettuna Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden historia ja "evankeliumin täyteys".

Cowdery arveli, että asiassa voisi hyvinkin olla jotain todenperää. Hän matkusti Harmonyn kaupunkiin, Pennsylvaniaan, jossa Joseph Smith asui. Hän tapasi Smithin 5. huhtikuuta 1829, siis vuoden ja päivän ennen Kristuksen kirkon muodollista perustamista. Smith teki Cowderyyn syvän vaikutuksen. Hän pyysi Cowderya kirjurikseen ja avustajakseen Mormonin kirjan kääntämisessä. 7. huhtikuuta alkaen Cowdery alkoi kirjoittaa muistiin Mormonin kirjan tekstiä sen mukaan, mitä Smith hänelle saneli.

Smith ja Cowdery kertoivat saaneensa useita enkelien ja ylösnousseitten ilmestyksiä kirjoitustyön aikana. 15. toukokuuta 1829 heille ilmestyi heidän kertomansa mukaan Johannes kastaja, joka palautti heille maan päältä kadoksissa olleen Aaronin pappeuden valtuuden. Tämän jälkeen Cowdery kastoi Smithin paikallisessa Susquehanna-joessa, ja Smith kastoi Cowderyn.

Kesäkuussa 1829 Cowdery näki yhdessä Joseph Smithin ja David Whitmerin kanssa näyn, jossa enkeli näytti heille ne kultalevyt, joista Smith oli kääntänyt Mormonin kirjan. Enkeli myös vahvisti Smithin käännöksen aitouden. Vähän myöhemmin myös Martin Harris näki kultalevyt näyssä. Cowdery, Whitmer ja Harris vahvistivat nähneensä kultalevyt kirjallisella todistuksella, joka on painettu lähes kaikkien Mormonin kirjan painosten alkuun nimellä "Kolmen silminnäkijän todistus".

Kirkon järjestäytyminenMuokkaa

Kun Kristuksen kirkko järjestettiin virallisesti 6. huhtikuuta 1830, Cowdery valittiin kirkon "toiseksi vanhimmaksi", samalla kun Smith valittiin sen "ensimmäiseksi vanhimmaksi". Cowderysta tuli siis eräänlainen kirkon varajohtaja ja Smithin "sijainen". Vuonna 1834 Cowdery tosin menetti asemansa Sidney Rigdonille; Rigdonista tuli profeetta Smithin "ensimmäinen neuvonantaja" ja Cowderystä "toinen neuvonantaja".

Kirkon alkuvuosina Cowdery toimi useiden tärkeiden julkaisujen toimittajana. Ensiksi hän toimitti Mormonin kirjan painokuntoon ja valvoi ensimmäisen painoksen painotyötä. Vuodesta 1831 hän alkoi koota ja editoida Smithin saamia ilmestyksiä, jotka koottiin myöhemmin kirjaksi nimeltä "Käskyjen kirja" (engl. Book of Commandments). Tämä on nykyisen Opin ja liittojen ensimmäinen versio. Cowdery toimitti myös kirkon virallista lehteä The Evening and Morning Star. Smithin alkaessa "tarkastaa" Kuningas Jaakon raamatunkäännöksen oikeellisuutta, Cowdery toimi hänen kirjurinaan. Hän merkitsi muistiin Smithin korjaukset, jotka tunnetaan nimellä Innoitettu raamatunkäännös. Cowdery toimi myös kirkon hallinnossa ja profiloitui taitavana saarnaajana ja kirjailijana.

18. joulukuuta 1832 Oliver Cowdery meni naimisiin Elizabeth Ann Whitmerin, David Whitmerin sisaren kanssa. Liitosta syntyi viisi lasta, joista vain yksi eli aikuisikään.

Kirkon pankin kriisiMuokkaa

Kirkko perusti vuonna 1837 Kirtlandissa, Ohiossa oman pankin nimeltä "Kirtland Safety Society" (KSS). Cowdery toimi pankin setelinannosta vastaavana johtajana, jonka vastuulla olivat pankin setelien painolaatat (tuohon aikaan Yhdysvalloissa oli laillista ja tavallista, että pankit painoivat omia seteleitään). Samana vuonna hänestä tuli "Monroe-pankin" johtaja. Kirkko oli hankkinut omistukseensa Monroe-pankin ajatuksena, että se voisi tukea Kirtlandin pankin toimintaa. Molemmat pakit kuitenkin menivät konkurssiin jo maaliskuussa 1838. Huomattava osa kirkon jäsenistä menetti konkursseissa säästönsä, mikä aiheutti kirkossa hajaannusta ja riitoja. Myös Cowderyn maine kärsi pahasti.

Pankkikriisi ja sitä seurannut kirkon taloudellinen ahdinko syvensivät entisestään luottamuspulaa Smithin ja Cowderyn välillä. Kriisi saavutti sellaiset mittasuhteet, että Oliver Cowdery erotettiin kirkosta 12. huhtikuuta 1838. Hänet erottanut kirkon tuomioistuin katsoi hänen tahranneen profeetan mainetta väittämällä tämän syyllistyneen aviorikokseen. Lisäksi häntä syytettiin palvelutehtävien laiminlyömisestä kirkossa sekä siitä, että hän oli vahingoittanut kirkkoa taloudellisesti ryhtymällä eräiden Kirtlandin pankin konkurssissa rahansa menettäneiden jäsenten oikeusavustajaksi heidän vaatiessaan kirkolta menetyksiään. Hänen paikkansa profeetan neuvonantajan peri tämän veli Hyrum Smith.

Cowdery erottamisen jälkeenMuokkaa

Erottamisestaan katkeroitunut Cowdery käänsi kirkolle selkänsä. Hän jatkoi oikeustieteen opintojaan ja toimi valmistuttuaan asianajajana ensin Kirtlandissa, sen jälkeen Tiffinissä, Ohiossa ja vuodesta 1847 Wisconsinissa. Cowdery tultiin tuntemaan kyvykkäänä asianajajana, jolla oli erinomaiset puhelahjat. Samalla hän oli kuitenkin vaatimaton ja sisäänpäin kääntynyt. Cowdery toimi myös Tiffinissä paikallisen lehden päätoimittajana. Kun tuli julkiseen tietoon, että hän oli yksi Mormonin kirjan kolmesta todistajasta, hänet pakotettiin eroamaan päätoimittajan paikalta. Cowdery sai kuitenkin jatkaa lehden apulaispäätoimittajana vähemmän näkyvällä paikalla. Poliittisesti Cowdery otti innolla osaa Demokraattisen puolueen toimintaan. Hän asettui ehdolle jopa kongressivaaleissa. Hänen vastustajansa käyttivät hyväkseen sitä, että hän oli yksi Mormonin kirjan todistajista, ja tekivät hänestä julkisesti naurunalaisen. Cowdery hävisi vaalinsa.

Cowdery oli pitänyt kirjeitse yhteyksiä entisiin ystäviinsä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Vuonna 1848 hän tapasi kirkon tuolloisen presidentin Brigham Youngin Winter Quartersissa, Nebraskassa, ja pyysi saada palata kirkon yhteyteen. Pitkällisten keskustelujen jälkeen Young hyväksyi hänen pyyntönsä, ja apostoli Orson Hyde kastoi hänet uudelleen 12. marraskuuta 1848. Cowdery ei kuitenkaan saanut, eikä ilmeisesti edes halunnut, takaisin aikaisempaa asemaansa kirkossa. Hän ilmoitti haluavansa olla vain yksinkertainen jäsen kirkossa. Yksityisesti hän arvosteli kirkon suvaitsematonta hallintoa ja moniavioisuutta. Cowdery ilmaisi halunsa muuttaa Suuren suolajärven laaksoon Utahiin. Hän kuitenkin sairastui keuhkokuumeeseen ja kuoli lankonsa David Whitmerin luona Richmondissa, Missourissa 3. maaliskuuta 1850.