Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (engl. The Church of Christ – ‚The Church With The Elijah Message) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva uskonnollinen yhteisö. Se on eronnut Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisöstä. Sen uskonnäkemykset perustuvat Raamattuun, Nefiläisten kertomukseen, joka on liikkeessä käytetty nimi Mormonin kirjasta sekä 117 sanomaan (engl. Messages), jotka ylösnousseen Johannes kastajan kerrotaan tuoneen vuosina 1927–1994 enkelin hahmossa liikkeen perustajalle Otto Fettingille (1871–1933) ja hänen seuraajalleen W. A. Dravesille (1912–1994). Johannes kastajan kerrotaan tällöin ilmestyneen Vanhan testamentin profeetta Elian hahmossa ja voimassa. Tämän takia hänen antamiaan sanomia kutsutaan Elian sanomiksi.

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma -liikkeen kirkko.

Kirkon näkemyksen mukaan Jumala käytti profeetta Joseph Smithiä (1805–1844) mahtavana aseenaan. Hänen kauttaan Mormonin kirja käännettiin ja Kristuksen tosi kirkko kaikkine valtuuksineen ennallistettiin maan päälle. Kirkko katsoo kuitenkin Smithin langenneen viimeisinä vuosinaan pois Jumalasta ja hänen sanastaan (kuten kuningas Salomon Vanhassa testamentissa). Tämän takia Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ei pidetä Kristuksen tosi kirkkona maan päällä. Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma hylkää myös Smithin loppukauden ilmoituksen ja niiden myötä sekä Kallisarvoisen helmen että Opin ja liitot, joita MAP-kirkko pitää pyhinä kirjoituksina.

Koska kirkko ei pidä Joseph Smithiä auktoriteettinaan, se ei myöskään pidä itseään mormonistisena yhteisönä. Se näkee itsensä pikemminkin Smithin aloittaman työn jatkajana. Kirkko on julkaissut traktaatin "We are not Mormons" ("Me emme ole mormoneja"), jossa sanotaan: "Tekeekö sinusta katolilaisen, jos uskot Raamattuun?"

Pääerot Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoonMuokkaa

  • Kirkko pitää Mormonin kirjaa pyhänä kirjoituksena, mutta se tunnetaan nimellä "Nefiläisten kertomus" (engl. "The Record of the Nephites"). Vain vuoden 1830 alkuperäisversion tekstiä pidetään aitona.
  • Kirkon jäsenet kutsuvat itseään "kristityiksi", ei "pyhiksi".
  • Kirkolla ei ole presidenttiä tai muuta johtajaa, vaan Jeesusta Kristusta pidetään kirkon johtajana. Kirkon hallinnosta vastaavat apostolit, jotka hallitsevat kirkkoa tasavertaisina työtovereina.
  • Moniavioisuus torjuttiin alusta saakka ilman poikkeuksia. Myöskään avioliittoa "täksi ajaksi ja iankaikkisuudeksi" ei ole.
  • Kirkko ei tee sijaistoimituksia kuolleiden puolesta. Myöskään sukututkimusta ei ole.
  • Endaumenttia ja muita salaisia temppelirituaaleja ei ole.
  • Oppi Jumalan kehittymisestä (siis ajatus, että Jumala olisi kerran ollut, kuten me olemme) torjutaan täysin, samoin kuin ajatus ihmisen kehittymisestä kuoleman jälkeen jumalaksi.

Pääerot muihin kristillisiin kirkkoihinMuokkaa

Raamatun lisäksi katsotaan olevan myös muita kanonisia pyhiä kirjoituksia. Nefiläisten kertomuksen lisäksi kirkko tunnustaa 117 sanomaa, jotka ylösnousseen Johannes kastajan kerrotaan antaneen kirkolle profeetta Elian hahmossa. Nämä on julkaistu nimellä "Herran sana" (engl. "The Word of the Lord"). 30 ensimmäistä sanomaa otti vastaan vuodesta 1927 vuoteen 1933 apostoli Otto Fetting. Hänen kuolemansa jälkeen apostoli W. A. Draves otti vastaan sanomia vuodesta 1937 aina vuoteen 1994. Hänen kuolemansa jälkeen Johannes kastaja ei enää ole ilmestynyt, mutta kirkko odottaa uusia ilmestyksiä.

Kirkon opin mukaan Jumala lähetti taivaaseen nousseen profeetta Elian Malakian kirjan lupauksen mukaan (Malakia 3:1-4) maan päälle valmistamaan Jeesuksen Kristuksen tulemista maan päälle (vrt. Luukas 17:10-13). Tämän esikuvan mukaan Jumala on kirkon opetuksen mukaan lähettänyt Elian maan päälle toisen kerran valmistamaan Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Ylösnousseen Johannes kastajan 117 vierailua Fettingin ja Dravesin luo olivat osa tätä valmistustyötä, samoin kuin kirkon odottamat tulevatkin vierailut.

Näillä vierailuillaan Johannes kastaja antoi apostoleille lukuisia neuvoja ja käskyjä, esimerkiksi kirkon virkojen täyttämisestä. Apostolit saivat myös neuvoja henkilökohtaiseen elämäänsä ja hengellisen elämänsä hoitamiseen. Johannes kastaja antoi myös varoituksen ja lohdun sanoja sekä profetioita kirkolle ja sen yksittäisille jäsenille. Hän antoi myös opillisia neuvoja ja esimerkiksi kuvaili tulevaa temppeliä Independencessä, Missourissa.

Johannes kastajan kerrotaan sanelleen sanomat vastaanottajille sanasta sanaan englanniksi. Nykyään sanomat on käännetty esimerkiksi ranskaksi ja puolaksi.

Opin pääkohdatMuokkaa

Laatimissaan uskonkappaleissa Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma, tunnustautuu yhteen Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan. Se tunnustaa Jeesuksen Kristuksen hänen pojakseen ja ihmiskunnan vapahtajaksi, sekä Pyhän Hengen opettajaksi ja johdattajaksi. Kirkko ei kuitenkaan tunnusta kolminaisuus-oppia. Samoin se kieltää perisynti-opin. Kirkon mukaan ihmisiä rangaistaan heidän omien syntiensä eikä Aadamin synnin takia. Ihminen voi saada syntinsä anteeksi uskomalla Jeesuksen sovitusuhriin sekä olemalla kuuliainen evankeliumin periaatteille. Näitä ovat parannus, usko, upotuskaste sekä kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan välittämiseksi.

Kirkko odottaa Jeesuksen kirjaimellista ja näkyvää paluuta sekä tuhatvuotista valtakuntaa. Se tullaan kirkon opin mukaan pystyttämään Amerikan mantereelle. Ennen Jeesuksen tuloa juutalaiset palaavat Palestiinaan ja kaikki Israelin heimot kootaan yhdeksi. Kirkko odottaa myös lopunajallisen temppelin rakentamista Independenceen, Missouriin.

HistoriaMuokkaa

Kirkon perustaja Otto Fetting kuului Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisöön. Hän asui Port Huronissa, Michiganissa. Alkuvuodesta 1927 hän kertoi Johannes kastajan ilmestyneen hänelle profeetta Elian hahmossa. Koska Kristuksen kirkossa oli totuttu ilmestyksiin ja enkelien vierailuihin, ilmoitus otettiin vastaan innostuneesti. Kastajan ohjeiden mukaan Independenceen, Missouriin piti rakentaa temppeli Herran paluun jouduttamiseksi. Maanmurtotilaisuus pidettiin 6. huhtikuuta 1928, siis samana päivänä jolloin Joseph Smith oli perustanut Kristuksen kirkon. Kastajan kerrottiin tuoneen kirkolle temppelin tarkan pohjapiirustuksen ja ohjaavan rakennustyötä. Perustan kaivamisen yhteydessä maasta löydettiin kaksi kiveä, jotka profeetta Joseph Smith oli haudannut paikalle sata vuotta aiemmin. Ne osoittivat, että profeetta Smith oli halunnut rakentaa temppelin samalle paikalle. Nykyään kivet ovat nähtävissä museossa.

Fetting toimi ensin Kristuksen kirkko (temppelin paikka) yhteisön yhteydessä. Kahdennellatoista vierailullaan Johannes kastaja antoi sanoman, jonka mukaan ne jäsenet, joita ei ollut kastettu yhteisön kasteella, tuli kastaa uudelleen. Fetting itse kuului näihin (hänet oli kastettu Reorganisoidussa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, johon hän oli aikaisemmin kuulunut). Fetting otti kasteen, ja samalla kastettiin noin puolet yhteisön jäsenistä. Tämä merkitsi, että Fettingin seuraajat erosivat omaksi yhteisökseen, joka myös otti nimen "Kristuksen kirkko".

Saman vierailun aikana Johannes kastajan sanottiin antaneen Fettingille samat pappeuden avaimet kuin mitkä hän oli antanut Joseph Smithille ja Oliver Cowdery 15. toukokuuta 1829. Tämä merkitsi kirkon "uudelleen" perustamista vuonna 1929.

Ennen kuolemaansa 1933 Fetting kertoi saaneensa yhteensä 30 sanomaa Johannes kastajalta. Jotkut hänen seuraajistaan katsovat, että Johannes kastajan vierailut päättyivät hänen kuollessaan. Neljä vuotta myöhemmin, 4. lokakuuta 1937 eräs kirkon nuori vanhin, W. A. Draves kertoi Johannes kastajan ilmestyneen hänellekin. Suurin osa Fettingin seuraajista tunnusti tämän aidoksi ilmestykseksi. Hän kertoi saaneensa 87 sanomaa ennen kuolemaansa 1994. Osa liikkeen kannattajista ei hyväksynyt Dravesin saamia uusia ilmoituksia. He jatkoivat toimintaa Kristuksen kirkon nimellä Independencessä, Missourissa. Fettingiläisten ryhmä toimii siellä vielä nykyäänkin.

Kirkon levinneisyysMuokkaa

Kirkon pääpaikka on Independencessä, Missourin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kirkolla on noin 12 500 jäsentä. Pääosa heistä asuu Yhdysvalloissa, mutta jäseniä on myös Keniassa, Ugandassa, Intiassa ja Filippiineillä. Euroopassa jäseniä on ennen muuta Saksassa, Isossa-Britanniassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Kirkon Euroopan keskuspaikka on Hampurissa.

KotisivuMuokkaa