Avaa päävalikko

Kristuksen kirkko (fettingiläiset)

Kristuksen kirkko (fettingiläiset) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvista yhteisöistä. Se on eronnut Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisöstä eli hedrickiläisistä vuonna 1929. Kirkon perustaja Otto Fetting oli Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkon apostoli, joka väitti saaneensa vuodesta 1927 alkaen ilmestyksiä Johannes Kastajalta. Koska Johannes Kastaja esiintyi ilmoituksia antaessaan Vanhan testamentin profeetta Elian voimassa ja hengessä, kutsutaan näitä ilmoituksia yleensä Elian ilmoituksiksi. Ensimmäisen kerran Johannes Kastaja ilmestyi Fettingin kertomuksen mukaan 4. helmikuuta 1927.

Liikkeen historiaaMuokkaa

 
Otto Fetting rukoilee temppelin maanmurtotilaisuudessa 6. huhtikuuta 1929.

Johannes kastajan Otto Fettingille antamat ilmoitukset koskivat Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkon hallussa olevalla Temppelin paikka-alueelle rakennettavaa temppeliä, jonka yksityiskohtaisen pohjapiirroksen Fetting kertoi saaneensa Johannekselta. Koska Kristuksen kirkko (temppelin paikka) uskoi jatkuvaan ilmoitukseen, suhtauduttiin Fettingin saamiin ilmoituksiin alussa innostuneen positiivisesti. Tämän lisäksi jo mormonismin perustaja Joseph Smith oli profetoitnut, että juuri tälle paikalle Independencessä, Missourissa, tullaan rakentamaan Herran tempplei. Liike päätti rakentaa uuden temppelin Fettingin välittämien ohjeiden mukaan, ja maanmurtotilaisuus alueella pidettiin 6. huhtikuuta 1929 - siis samana päivänä, jolloin Joseph Smith oli perustanut Kristuksen kirkon.

Innostus Fettingin saamista ilmoituksista laantui huomattavasti, kun Fetting kertoi saaneensa Elian kahdennentoista ilmoituksen. Sen mukaan jokainen maan päällä asuva oli kastettava, riippumatta siitä, millä kasteella hänet oli aiemmin kastettu. Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle annettu valtuus kastaa oli nimittäin kadonnut maan päältä, kunnes Jumala oli palauttanut sen Otto Fettingille. Tämä ilmoitus oli järkytys Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkolle, joka itse suoritti kasteita. Sen teologian mukaan myös Reorganisoidussa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa suoritetut kasteet olivat päteviä, samoin kuin eräissä muissa myöhempien aikojen pyhien yhteisöissä ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ennen vuotta 1844 suoritetut kasteet. Koska Otto Fetting itse oli saanut kasteen Reorganisoidussa kirkossa, hän kastatti itsensä uudelleen, samoin kuin hänen seuraajansakin. Noin puolet Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisön jäsenistä otti uuden kasteen, mukaan luettuna osa liikkeen apostoleista. Tämä merkitsi hajaannusta Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisössä. Fetting organisoi oman kirkkonsa lokakuussa 1929. Hän antoi sille nimen Kristuksen kirkko.

 
Kirkon päämaja Independencessä.

Itse temppelin paikka samoin kuin kirkon rukoushuonekin jäivät Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisön haltuun, joten kirkko joutui hankkimaan itselleen uudet tilat. Otto Fetting kertoi saaneensa yhteensä noin kolmekymmentä ilmoitusta Johannes kastajalta ennen kuolemaansa 30. tammikuuta 1933.[1]

Neljä vuotta Otto Fettingin kuoleman jälkeen eräs hänen kirkkonsa apostoleista, William A. Draper, kertoi saaneensa samanlaisia Johannes kastajan ilmestymisiä kuin Otto Fetting aikanaan. Ensimmäisen tällaisen ilmoituksen hän kertoi vastaanottaneensa 4. lokakuuta 1937. Draperin ilmoitukset saivat ristiriitaisen vastaanoton. Suurin osa kirkon jäsenistä piti niitä autenttisina, mutta kirkon johtajisto torjui ne, tosin alun kiinnostuksen jälkeen. Vuonna 1943 Kristuksen kirkko hajosi. Draperin kannattajat järjestäytyivät uudeksi yhteisöksi nimellä Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma. Se katsoi olevansa Otto Fettingin perustaman kirkon ainoa laillinen seuraaja. Ne Fettingin seuraajista, jotka eivät hyväksyneet Draperin saamia ilmoituksia, jäivät omaksi yhteisökseen. Kristuksen kirkko julkaisi Fettingin saamat 30 ilmoitusta nimellä "Herran sana" (The Word of the Lord).

Independencessä asuneet Fettingin seuraajat eivät torjuneet suoralta kädeltä Draperin saamia ilmoituksia, sen sijaan hänen seuraajansa Louisianassa ja Mississippissä tekivät niin. A.C. DeWolfin johtamat seurakunnat ilmoittivat Draperin saamat ilmoitukset ykskantaan vääriksi ja perustivat oman kirkon nimeltä Kristuksen kirkko (palautettu). Se ei enää palannut fettingiläisten yhteyteen, vaikka nämä ottivatkin etäisyyttä Draperista.

1950-luvulla fettingiläiset alkoivat opettaa sapatin pitämistä pyhäpäivänä sunnuntain sijaan. Muutos otettiin käyttöön vuonna 1956 apostoli S. T. Bronsonin johdolla. Nykyään Kristuksen kirkon bronsonilaiseen haaraan kuuluu noin 2000 jäsentä, DeWolfin Kristuksen kirkkoon (palautettu) noin 400. Kristuksen kirkon päämaja on edelleen Independencessä, Missourissa.

Liikeen opitMuokkaa

Otto Fettingin profeetallista asemaa lukuun ottamatta Kristuksen kirkko (fettingiläiset) eivät juurikaan eroa opillisesti Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -kirkosta. Se tunnustaa Raamatun ja Mormonin kirjan pyhiksi kirjoituksiksi, sen sijaan Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi hylätään. He hylkäävät myös Smithin innoitetun raamatunkäännöksen ja hyväksyvät vain Kuningas Jaakon käännöksen. Se torjuu kirkon presidentin viran, sen mukaan kaikki kaksitoista apostolia ovat samanveroisia ja he johtavat kirkkoa kollegiaalisesti. Kirkko torjuu moniavioisuuden ja sijaistoimitukset kuolleiden puolesta, samoin kuin ihmisen edistymisen jumalaksi. Liike odottaa, että viimeisinä aikoina temppelin paikalle pystytetään Herran temppeli.

Liikkeen opin mukaan Joseph Smith oli Jumalan profeetta, mutta hän lankesi pois Jumalasta ja alkoi opettaa vääriä oppeja. Tällainen väärä oppi oli esimerkiksi moniavioisuus.

LähteetMuokkaa

  1. W. Paul Reeve, Ardis E. Parshall: ”Divergent Chirches”, Mormonism: A Historical Encyclopedia: A Historical Encyclopedia, s. 239. ABC CLIO, 2010. ISBN 9781598841084. Teoksen verkkoversio (viitattu 26.5.2016).