Intersektionaalisuus

käsite, jolla kuvataan sitä, miten yksilön asemaan vaikuttavat sukupuolen lisäksi monet muut erot
Intersektionaalisessa analyysissä tarkastellaan samanaikaisesti useita yksilöön liittyviä tekijöitä kuten sukupuolta, etnisyyttä ja sosioekonomista asemaa.

Intersektionaalisuus on tapa analysoida ja kuvailla miten yksilön asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat sukupuolen lisäksi monet muut erot, kuten yhteiskuntaluokka, alkuperä, seksuaalinen suuntautuneisuus ja ikä. Intersektionaalisuus voidaan kääntää risteäviksi tai leikkaaviksi eroiksi yksilöiden välillä. Voidaan myös välttää vierasperäistä termiä intersektionalisuus käyttämällä termejä kuten moniperusteinen syrjintä, moniperustainen syrjintä tai risteävä eriarvoisuus.[1][2][3]

Tutkimuksessa intersektionaalisuuden käsitettä käytetään silloin kun pyritään ymmärtämään, miten ihmisen sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset identiteetit (muun muassa sukupuoli, yhteiskuntaluokka, etninen tausta, seksuaalisuus, vammaisuus jne.) voivat yhdistyä ja luoda päällekkäisiä ja rinnakkaisia syrjimisen muotoja. Esimerkiksi tummaihoinen nainen saattaa kokea yritykseltä syrjintää, joka ei johdu nimenomaan hänen etnisyydestään (koska tämä yritys ei syrji tummaihoisia miehiä) eikä nimenomaan hänen sukupuolestaan (koska tämä yritys ei syrji valkoihoisia naisia). Tämän kaltainen syrjintä on intersektionaalisuuden käsitteen luojan Kimberlé Crenshawin usein kertoma esimerkki ja se pohjaa DeGraffenreid v. General Motors -oikeudenkäyntiin.[4]

Kimberlé Crenshaw Berliinissä vuonna 2018.
Kimberlé Crenshaw Berliinissä vuonna 2018.

Intersektionaalinen feminismi pyrkii erottamaan itsensä feminismin traditiosta, jonka keskiössä on ollut valkoinen nainen. Näin ollen rodullistetut naiset ovat usein jääneet huomioimatta myös feminismin piirissä. Laajempana käsityksenä tasa-arvosta intersektionaalinen feminismi korostaa ihmisten moniulotteisuutta myös eriarvioisuudessa. Ihmisten kokemusta ei tule palauttaa vain yhteen ulottuvuuteen, kuten sukupuoleen, vaan tulee tarkastella erilaisten tekijöiden yhteisvaikutusta ihmisten elämään. Tästä näkökulmasta tulee tarkastella myös laajempia yhteiskunnallisia rakenteita.[4][1]

Intersektionaalista ajattelua voi käyttää myös omassa elämässään ja pyrkiä tunnistamaan omia etuoikeuksiaan ja omaa asemaansa suhteessa muihin ihmisiin. Se voi myös auttaa ymmärtämään muiden ihmisten kokemuksia syrjityksi tulemisesta.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c Mikä ihmeen intersektionaalinen feminismi? Kalevi Sorsa -säätiö. 12.10.2018. Viitattu 27.6.2020.
  2. Intersektionaalisuus tunnistaa moninaisuuden
  3. Intersektionaalisuus ja sukupuoli - Sukupuolten tasa-arvo - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 27.6.2020.
  4. a b What Does Intersectional Feminism Actually Mean? 11.05.2018. International Women's Development Agency.