Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuinvirasto (ruots. Domstolsverket) on vuoden 2020 alussa toimintansa aloittanut Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva itsenäinen keskusvirasto. Tuomioistuinvirasto huolehtii kaikkien tuomioistuinten keskushallintotehtävistä sekä tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan hallinnollisista tukitehtävistä. Tuomioistuinvirasto tekee oikeusministeriölle ehdotuksen tuomioistuinten ja lautakuntien toimintamenomäärärahoista sekä päättää määrärahojen jakamisesta tuomioistuimille ja lautakunnille hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Virasto seuraa tuomioistuinten toiminnan tuloksellisuutta ja tekee sitä koskevia selvityksiä. Virasto vastaa tuomioistuinten toimitilahallinnosta siltä osin kuin sitä koskeva päätösvalta ei kuulu oikeusministeriölle. Se huolehtii myös tuomioistuinten tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Tuomioistuinvirasto huolehtii koulutuksen järjestämisestä tuomareille ja tuomioistuinten muulle henkilöstölle yhteistyössä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa. Tuomioistuinvirasto tukee tuomioistuimia niiden viestinnässä. Tuomioistuinvirasto toimii valtakunnallisissa kehittämis- ja muissa hankkeissa tuomioistuinlaitosta edustavana virastona, osallistuu tuomioistuinlaitoksen toiminnan yleiseen kehittämiseen, sovittaa yhteen tuomioistuimia ja niiden toimintaa koskevia kehittämishankkeita sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Virasto tekee valtioneuvostolle lainsäädäntö-, toimenpide- tai kehittämisaloitteita omalla toimialallaan.[1]

Tuomioistuinvirasto
Perustettu 2020
Tehtävä Tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävät
Ministeriö Oikeusministeriö
Päämaja Vantaa, sijainti noin 60.2887°N, 25.0367°E
Ylijohtaja Riku Jaakkola
Aiheesta muualla
Kotisivut

Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa käyttää Tuomioistuinviraston johtokunta. Valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on kahdeksan jäsentä. Johtokunnan tuomarijäsenet ovat korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hovioikeudesta, käräjäoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja erityistuomioistuimesta. Johtokunnassa on lisäksi yksi tuomioistuinten muuhun henkilöstöön kuuluva jäsen sekä yksi jäsen, jolla on erityisesti julkishallinnon johtamisen asiantuntemusta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.[2] Johtokunnan puheenjohtajana toimii oikeusneuvos Mika Ilveskero.

Viraston organisaatio muodostuu kolmesta osastosta. Hallinto-osasto vastaa Tuomioistuinviraston henkilöstöprosesseista ja tuomioistuinten henkilöstöprosessien tukemisesta. Vuoden 2021 alusta lukien osastolle kuuluvat myös tuomioistuinten virkajärjestely- ja virkaehtosopimusasiat. Talousosasto vastaa talousarviomenettelyyn liittyvästä valmistelusta, Tuomioistuinviraston talouden suunnittelusta, tuomioistuinten tulosohjauksesta, Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten muodostaman kirjanpitoyksikön taloushallinnosta sekä tuomioistuinten toimitilahallinnosta siltä osin kuin sitä koskeva päätösvalta ei kuulu oikeusministeriölle. Kehitysosasto osallistuu Tuomioistuinvirastolle kuuluvaan tuomioistuinlaitoksen toiminnan kehittämiseen ja tuomioistuinlaitoksen henkilöstön kehittämiseen yhteistyössä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa. Osasto vastaa tuomioistuinten tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Osasto huolehtii viraston kansainvälisistä tehtävistä ja tuomioistuinten tukemisesta niiden kansainvälisissä tehtävissä. [3] Tuomioistuinvirasto sijaitsee Vantaan Tikkurilassa, runsas 500 metriä Tikkurilan asemalta lounaaseen sijaitsevassa entisen silkkitehtaan rakennuksessa. Rakennuksen tilat on äskettäin kunnostettu.[4]

LähteetMuokkaa

  1. Tehtävät Tuomioistuinvirasto.
  2. Johtokunta Tuomioistuinvirasto.
  3. Organisaatio Tuomioistuinvirasto.
  4. Armi Suojanen: Tuomioistuinviraston tilat tulevat Tikkurilan silkkitehtaalle 16.5.2019. Vantaan Sanomat, vantaansanomat.fi. Viitattu 16.5.2019.

Aiheesta muuallaMuokkaa