Tuomarinvalintalautakunta

Tuomarinvalintalautakunta on Tuomioistuinviraston yhteydessä toimiva riippumaton elin, jonka tehtävänä on antaa esitys avoimena olevan tuomarinviran hakijoista.

Tuomarinvalintalautakunta valmistelee muiden kuin ylimpien tuomioistuinten tuomareiden viran täyttämistä ja tekee valtioneuvostolle esityksen tuomarinvirkaan nimittämisestä. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet nimitetään asianomaisen tuomioistuimen esityksestä. Valtakunnanoikeuden jäsenten valinnasta on säädetty erikseen, eikä tuomarinvalintalautakunta osallistu siihen.

Tasavallan presidentti nimittää tuomarit valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta, eli valtioneuvosto tai tasavallan presidentti ei ole sidottu tuomarinvalintalautakuntaan kantaan hakijoiden paremmuudesta. Esityksestä poiketaan kuitenkin hyvin harvoin.

Ensimmäinen tuomarinvalintalautakunta asetettiin vuonna 2000, kun tuomareiden valintamenettely uudistettiin. Valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan 12 jäsentä edustavat tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, asianajajakuntaa sekä oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta. Korkein oikeus valitsee puheenjohtajan ja korkein hallinto-oikeus varapuheenjohtajan.

Kaudella 15. toukokuuta 2015 – 14. toukokuuta 2020 lautakuntaa johtaa oikeusneuvos Hannu Rajalahti varajäsenenään oikeusneuvos Marjut Jokela, korkein oikeus; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Riitta Mutikainen varajäsenenään hallintoneuvos Outi Suviranta korkein hallinto-oikeus.

Jäsenet ja suluissa mainitut varajäsenet ovat:

LähteetMuokkaa

  1. Valtioneuvoston istunto 23.4.2015 (Arkistoitu – Internet Archive).