Trittys (m.kreik. τριττύς, monikossa trittyes, τριττύες)[1] oli antiikin ajan Attikassa eli Ateenan kaupunkivaltion muodostaneella alueella fylen eli ”heimon” kolmannes. Trittykset koostuivat yhdestä tai useammasta demoksesta. Trittykset tunnettiin jo vanhastaan, kun fylejä oli neljä, mikä teki trittysten määräksi alun perin 12.[2] Kleistheneen uudistuksesta vuodesta 508 eaa. lähtien, jolloin fylejen määräksi tuli 10, trittyksiä oli vastaavasti 30.[3][4]

Antiikin Attikan alueen poliittinen jako klassisella kaudella.
 • Kunkin fylen demokset on merkitty yhdellä värillä.
 • Kaupunkialueen trittyksen demokset on merkitty neliöllä, rannikoalueen trittyksen demokset ympyrällä ja sisämaan trittyksen demokset kolmiolla.
 • Vanhat trittykset

  muokkaa

  Attikan vanhojen, Kleistheneen uudistusta edeltäneiden trittysten lukumäärä, kaksitoista, liittyi mahdollisesti siihen, että Theseuksen katsottiin yhdistäneen Attikan alun perin kahdestatoista itsenäisestä kaupungista tai kyläryhmästä.[5] Vanhoista trittyksistä tiedetään suhteellisen vähän. Trittysten tiedetään jakaantuneen neljään naukrariaan, josta kukin varusti Ateenan laivastoon yhden sotalaivan ja ratsuväkeen kaksi hevosmiestä. Trittyksen johtajana toimi trittyarkhos. Trittyksillä oli ilmeisesti nimet, ja ainakin yhden nimi tiedetään; se oli Geleontes-fyleen kuulunut trittys Leukotainioi (”valkonauhaiset”). Uudistuksen jälkeen vanhoilla trittyksillä säilyi jonkinlainen uskonnonharjoittamiseen liittynyt merkitys.[2][6]

  Kleistheneen trittykset

  muokkaa

  Kleistheneen järjestelmässä trittykset muodostuivat niin, että Attikan kuhunkin kymmeneen fyleen kuuluvat demokset oli jaettu kolmen alueen kesken: Yksi osa fylen demoksista kuului kaupunkialueen (ἄστυ, asty) trittykseen, yksi osa rannikkoalueen (παραλία, paralia) trittykseen ja yksi osa sisämaan (μεσόγειος, mesogeios) trittykseen. Tämä muodosti yhteensä kolmekymmentä trittystä, jotka perustuivat maantieteeseen; jokaista aluetta vastasi siis kymmenen trittystä. Trittykseen kuuluneiden demosten määrä vaihteli; kuhunkin kuului yhdestä useampaan demosta.[3][4]

  Trittysten, samoin kuin fylejen ja demosten, uudistaminen oli osa Kleistheneen pyrkimystä hajottaa Attikan vanhat poliittiset rakenteet ja vanhojen, tietyiltä seuduilta kotoisin olleiden klaanien asema. Kuhunkin trittykseen kuului yleensä joukko suhteellisen lähellä toisiaan olevia demoksia, joskin eräissä tapauksissa joku demoksista sijaitsi erillään muista. Se, että kolme trittysjaon pohjana olevaa aluetta sijaitsivat erillään, sai kuitenkin aikaan se, että kuhunkin fyleen kuului demoksia ja näin ihmisiä eri puolilta Attikaa. Näin esimerkiksi Hippothontis-fyleen kuului niin merimiehiä Pireuksesta, kauppiaita ja käsityöläisiä Koilesta kuin maanviljelijöitä Eleusiista. Trittysten jakamisen fylejen kesken kerrotaan tapahtuneen arpomalla. Kaikellä tällä pyrittiin tasapainottamaan yhteiskuntaa ja jakamaan poliittinen valta tasaisemmin eri alueille, sillä paikkamäärät bulessa eli neuvostossa perustuivat fyleihin ja demoksiin.[3][4]

  Päin vastoin kuin fyleillä ja demoksilla, trittyksillä oli vain vähän suoraa merkitystä itse hallinnossa. Kunkin fylen kymmenesosan vuotta käsittäneessä prytanivuorossa olleet 50 miestä jaettiin trittyksittäin (17 + 17 + 16), ja tätä jakoa käytettiin ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisessä Tholoksessa. Lisäksi kukin jokaisen fylen kolmesta johtajasta (epimelētai tēs fylēs) tuli eri trittyksestä. Ateenan jalkaväkeä ei organisoitu trittyksittäin, mutta eräistä merkeistä on päätelty, että trittykset olisivat olleet jollakin tavalla käytössä Ateenan laivaston organisoinnissa.[3] Erään teorian mukaan Attikan maaseudun teattereita olisi ollut yksi per trittys.[7]

  Trittykset oli yleensä nimetty niiden merkittävimmän (tai ainoan) demoksen mukaan, mutta joillakin oli ilmeisesti omat nimet; tällainen oli muun muassa Oineis-fylen mesogeios-trittys, jonka nimi oli Pedieis.[8][9]

  Luettelo fylejen demoksista trittyksittäin

  muokkaa

  Seuraavassa esitetään fylejen demosten jako trittyksiin Kleistheneen uudistuksessa vuonna 508 eaa. Se oli voimassa koko klassisen kauden. Myöhemmin hellenistisellä ja roomalaisella kaudella perustettiin uusia fylejä ja demoksia, joita tässä ei ole lueteltu, ja osa vanhoista demoksista vaihtoi fyleä. Mikään vanha demos ei kuitenkaan vaihtanut trittys-aluettaan.

  Katso myös: Luettelo Attikan demoksista ja luettelo Attikan demoksista fyleittäin.

  Fyle Trittykset ja niiden demokset
  asty paralia mesogeios
  (I) Erekhtheis Alempi Agryle
  Ylempi Agryle
  Euonymon
  Themakos
  Anagyrus
  Kedoi
  Alempi Lamptrai
  Ylempi Lamptrai
  Pambotadai
  Fegus
  Kefisia
  Alempi Pergase
  Ylempi Pergase
  Sybridai
  (II) Aigeis Alempi Ankyle
  Ylempi Ankyle
  Bate
  Diomeia
  Hestiaia
  Kollytos
  Kolonos
  Arafen
  Fegaia
  Filaidai
  Halai Arafenides
  Otryne
  Erkhia
  Gargettos
  Ikarion
  Ionidai
  Kydantidai
  Myrrhinutta
  Plotheia
  Teithras
  (III) Pandionis Kydathenaion Angele
  Kytheros
  Myrrhinus
  Prasiai
  Probalinthos
  Steiria
  Konthyle
  Oa
  Alempi Paiania
  Ylempi Paiania
  (IV) Leontis Halimus
  Kettos
  Leukonoe
  Oion Kerameikon
  Alempi Potamos
  Ylempi Potamos
  Skambonidai
  Deiradiotai
  Frearrhioi
  Potamos Deiradiotai
  Sunion
  Aithalidai
  Eupyridai
  Hekale
  Hybadai
  Kholleidai
  Kolonai
  Kropidai
  Paionidai
  Pelekes
  (V) Akamantis Eiresidai
  Hermos
  Ifistiadai
  Kerameikos
  Kholargos
  Kefale
  Poros
  Thorikos
  Eitea
  Hagnus
  Kikynna
  Prospalta
  Sfettos
  (VI) Oineis Butadai
  Epikefisia
  Hippotomadai
  Lakiadai
  Lusia
  Perithoidai
  Ptelea
  Tyrmeidai
  Fyle
  Kothokidai
  Oe
  Thria
  Akharnai
  (VII) Kekropis Daidalidai
  Ksypete
  Melite
  Aiksone
  Halai Aiksonides
  Athmonon
  Epieikidai
  Flya
  Pithos
  Sypalettos
  Trinemeia
  (VIII) Hippothontis Hamaksanteia
  Keiriadai
  Koile
  Korydallos
  Pireus
  Thymaitadai
  Akherdus
  Auridai
  Azenia
  Elaius
  Eleusis
  Kopros
  Oinoe
  Anakaia
  Dekeleia
  Eroiadai
  Oion Dekeleikon
  (IX) Aiantis Faleron Marathon
  Oinoe
  Rhamnus
  Trikorythos
  Afidna
  (X) Antiokhis Alopeke Aigilia
  Amfitrope
  Anaflystos
  Atene
  Besa
  Thorai
  Eitea
  Eroiadai
  Kolonai
  Krioa
  Pallene
  Semakhidai

  Lähteet

  muokkaa
  1. Liddell, Henry George & Scott, Robert: τριττύς, ἡ A Greek-English Lexicon. 1940. Oxford: Clarendon Press / Perseus Digital Library, Tufts University. (englanniksi)
  2. a b Trittyes and naukrariai Foundation of the Hellenic World. Viitattu 21.8.2017.
  3. a b c d Hansen, Mogens Herman: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology, s. 46–49, 101–106. University of Oklahoma Press, 1991. ISBN 0806131438.
  4. a b c Political Organization of Attica: Demes and Tribal Representation Agathe.gr. American School of Classical Studies at Athens. Viitattu 21.8.2017.
  5. Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Trittys”, Antiikin käsikirja, s. 598. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
  6. Lambert, S. D.: The Phratries of Attica, s. 379. Michigan monographs in classical antiquity. University of Michigan Press, 1998. ISBN 0472083996. Teoksen verkkoversio.
  7. Paga, Jessica: Deme Theaters in Attica and the Trittys System. Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, July-September 2010, 79. vsk, nro 3, s. 351–384. The American School of Classical Studies at Athens. Artikkelin verkkoversio.
  8. Roberts, J. W.: City of Sokrates: An Introduction to Classical Athens, s. 34–35. Routledge, 2002. ISBN 1134704801. Teoksen verkkoversio.
  9. Rhodes, Peter John: Athenian Democracy, s. 293–297. Edinburgh Readings on the Ancient World. Oxford University Press, 2004. ISBN 0195221397. Teoksen verkkoversio.