Saksan sosiaalidemokraattinen puolue

saksalainen sosiaalidemokraattinen puolue
(Ohjattu sivulta SPD)
Hakusana ”SPD” ohjaa tänne. Sanan muista merkityksistä kerrotaan SPD (täsmennyssivu).

Saksan sosiaalidemokraattinen puolue[4] (myös kirjoitusmuodossa Saksan sosialidemokraattinen puolue[5]) (saks. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, lyh. SPD) on Saksan toiseksi vanhin poliittinen puolue ja toinen maan kahdesta pääpuolueesta kristillisdemokraattisen CDU/CSU:n ohella.

Saksan sosiaalidemokraattinen puolue
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Perustettu 1863
Puheenjohtaja Saskia Esken
Lars Klingbeil
Pääsihteeri Kevin Kühnert
Ideologia
Poliittinen kirjo keskusta-vasemmisto
Liittopäivät[2]
206 / 736
(2021)
Osavaltioiden pääministerit
7 / 16
Euroopan parlamentti[3]
16 / 96
Kansainväliset jäsenyydet Euroopan sosialidemokraattinen puolue
Progressive Alliance
Nuorisojärjestö Jusos
Kotisivu www.spd.de

Historia

muokkaa

Vuosina 1863–1914

muokkaa
 
Wilhelm Liebknecht.

Saksan sosiaalidemokraattinen puolue pitää perustamispäivänään 23. toukokuuta 1863, jolloin Ferdinand Lassalle perusti Saksan yleisen työväenyhdistyksen (saks. Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, ADAV). Vuonna 1869 August Bebel ja Wilhelm Liebknecht perustivat Sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen (saks. Sozialdemokratische Arbeiterpartei), joka yhdistyi työväenyhdistyksen kanssa vuonna 1875 Saksan sosialistiseksi työväenpuolueeksi.[6] Samana vuonna laadittiin puolueen ensimmäinen toimintaohjelma, Gothan ohjelma.

Sosiaalidemokraattien kannatus nousi Saksassa seuraavina vuosikymmeninä nopeasti. Puolueen toimintaa rajattiin 1878 vallankumoukselliseksi ymmärretyn luonteensa vuoksi, mutta toimintaoikeudet palautettiin 1890. Vuoden 1891 Erfurtin ohjelmassa linjattiin puolueen tavoitteeksi siirtyminen sosialismiin. Kapitalismin tuho ja sosialistinen vallankumous olivat joka tapauksessa lähellä, joten riittäisi, kun sosiaalidemokraatit pyrkisivät sitä odottaessaan parantamaan työväenluokan asemaa laillisten uudistusten avulla. Kysymys vallankumouksesta ja kapitalismin romahtamisesta jakoi pian ohjelman julkaisun jälkeen sosiaalidemokraatit kolmeen leiriin.

Yhtäällä oli Eduard Bernsteinin edustama revisionismi, joka sai aikaa myöten yhä enemmän kannatusta. Bernstein lakkasi uskomasta kapitalismin pikaiseen romahtamiseen ja pyrki osoittamaan, ettei ortodoksimarxilainen tulkinta enää pitänyt paikkaansa. Bernsteiniläinen suuntaus tuli tunnetuksi myös nimellä oikeistososiaalidemokratia ja vastaa perinteisistä suuntauksista parhaiten SPD:n nykylinjaa.

Häntä vastaan asettui puolueen keskitietä edustanut Karl Kautsky. Kautsky oli hyvin keskeinen hahmo sosialistisessa liikkeessä. Hän laati laajalle levinneen virallisen Luokkataistelu-kommentaarin puolueen Erfurtin ohjelmaan, jonka lokakuun vallankumoukseen 1917 asti katsottiin edustavan oikeaoppista sosialistista teoriaa. Kautsky uskoi vahvasti kapitalismin romahdukseen, mutta vaati SPD:n pitäytyvän reformistisessa roolissa.

Näistä molemmista vasemmalle sijoittui Rosa Luxemburgin johtama ryhmä, joka piti vallankumouksellisen toiminnan hylkäämistä pahana virheenä ja porvarillisen valtion myötäilynä. Luxemburg piti myös kapitalismia tuhoon tuomittuna, mutta revisionistista uudistuspolitiikkaa korkeintaan sen elinikää pitkittävänä toimintana.

Saksan sosiaalidemokraattinen puolue oli Toisen internationaalin merkittävin puolue ja suurin kansallinen jäsenjärjestö. Internationaalin sodanvastainen toiminta sai paljon kiitosta ensimmäistä maailmansotaa edeltäneinä vuosina. Kuitenkin suursodan syttyessä monet sosiaalidemokraattiset puolueet, SPD etunenässä, päätyivät tukemaan hallitustensa sotapolitiikkaa. Tämä johti Toisen internationaalin hajoamiseen vuonna 1915.

Maailmansotien aikana

muokkaa

Elokuussa 1914 Saksa julisti sodan Venäjälle. Valtiopäivien tarkoituksena oli sen jälkeen myöntää sotaluotot armeijan varustamiseksi. Tästä luotonannosta päätettäessä sosiaalidemokraatit jakautuivat kahtia: Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg kannattajineen vastustivat Saksan keisarikunnan sotapolitiikan tukemista, kun taas Karl Kautsky (huomattavasti monilukuisimpine) kannattajineen tuki sitä. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväryhmä päätyi tukemaan sotaluottoja yksimielisesti. Puolueen linjasta ja sen julistamasta linnarauhasta (saks. Burgfrieden) huolimatta lukuisat sosiaalidemokraatit säilyttivät pasifistisen asenteensa sotaan, heidän joukossaan Eduard Bernstein. Puolueen sodanvastainen vasen siipi erosi lopulta Hugo Haasen johdolla ja perusti vuonna 1917 Saksan itsenäisen sosiaalidemokraattisen puolueen (USPD), johon monet SPD:stä siirtyivät.

Sotaa vastustaneista vasemmistososialisteista muodostui lisäksi SPD:n ulkopuolelle äärivasemmistolainen Spartakistiliitto. Spartakistit pitivät 29. joulukuuta – 31. joulukuuta 1918 valtakunnallisen kokouksen, jonka perusteella perustettiin Saksan kommunistinen puolue (KPD) 1. tammikuuta 1919. Vasemmistososiaalidemokraattien USPD hajosi, kun osa sen jäsenistä liittyi kommunisteihin vuonna 1920 ja loput palasivat emopuolueeseen vuonna 1922.

Keisarikunnan romahtaessa sodan lopussa 9. marraskuuta 1918 valta käytännöllisesti katsoen ojennettiin SPD:lle. Jo ennen sotaa suurimman valtiopäiväryhmän muodostanut puolue sai hallitusvallan käsiinsä, kun Friedrich Ebert muodosti uuden tilapäisen hallituksen, kansanvaltuutettujen neuvoston. Kun spartakistit yrittivät tammikuussa 1919 sosialistista vallankumousta, hallitus torjui sen armeijan ja porvarillisten järjestyskaartien avulla. Spartakistien johtajat Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg murhattiin kansalaislevottomuuden lopussa. Poliittisessa vastuussa spartakistien kapinan tukahduttamisesta oli puolustusministerinä toiminut sosialisti Gustav Noske. Spartakistien kapinan tukahduttaminen teki sosialistien ja entisten vasemmistososialistien, sittemmin kommunistien väleistä sovittamattomat Weimarin tasavallan loppuajaksi. Kommunistisesta näkökulmasta Noske oli luokkapetturi, mikä loi käsitteen noskelaisuus: ministerisosialistit voivat käyttää aseellista voimaa kommunisteja vastaan näiden yrittäessä sosialistista vallankumousta.

SPD oli merkittävä puolue koko Weimarin tasavallan ajan. Yhdessä poliittisen keskustan puolueiden kanssa se muodosti niin sanotun Weimarin koalition, joka tuki tasavaltaista hallitusmuotoa ja oli hallitusvallassa katkonaisesti vuosien 1919 ja 1930 välillä. Ebert oli tasavallan ensimmäisenä presidenttinä vuosina 1919–1925. Sosiaalidemokraateista valtakunnankanslereina toimivat Philipp Scheidemann (1919), Gustav Bauer (1919–1920) ja Hermann Müller (1920, 1928–1930).

Sisäisten ristiriitaisuuksien repimän Weimarin tasavallan romahdus alkoi, kun valtakunnankansleri Franz von Papen syrjäytti poikkeussäädöksellä sosiaalidemokraatti Otto Braunin johtaman Preussin hallituksen 20. heinäkuuta 1932 ja nimesi itsensä tilapäiseksi Preussin hallituksen johtajaksi. Seuraavana vuonna Adolf Hitler nimitettiin valtakunnankansleriksi ja hänen pyrkiessään hankkimaan laajemmat valtaoikeudet, SPD oli ainoa puolue, joka 23. maaliskuuta 1933 äänesti valtalakia (saks. Ermächtigungsgesetz) vastaan. SPD:n edustusto ei kuitenkaan kyennyt estämään tätä prosessia ja natsit kielsivät puolueen 1933. Seuraavat kaksitoista vuotta puolueen aktiivit viettivät vainottuina tai maanpaossa.

SPD:n roolista vuosina 1914–1933 on esitetty useita näkemyksiä. Puoluetta on ennen kaikkea vasemmalta katsoen pidetty ”opportunistisena” ja sitä on syytetty sosialististen aatteiden myymisestä antaessaan tukensa keisarikunnan sodalle. Toisaalta sosiaalidemokraatit ottaessaan hallitusvastuun vaikeina sodanjälkeisinä vuosina, ja profiloituessaan kansalliseksi puolueeksi internationalistisen kustannuksella, saivat ottaa niskoilleen Saksan toistuvat arvovaltatappiot, jotka seurasivat ensimmäistä maailmansotaa ja Versailles’n rauhaa.

Kylmän sodan aikana

muokkaa
 
Willy Brandt ja Richard Nixon 1970-luvun alussa.

SPD luotiin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen. Uudelleenperustettu puolue piti tärkeänä korostaa omaa kansallismielisyyttään. Sen tavoitteena oli Saksan kaikkien miehitysvyöhykkeiden yhdistäminen, kun taas vallassa ollut poliittinen oikeisto ajoi ennen kaikkea Länsi-Saksan sitomista länteen. Sodanjälkeisen Saksan liittotasavallan suurimmat erot olivatkin enemmän ulko- kuin sisäpoliittisia.

SPD:n imagoa uudistettiin muutenkin voimakkaasti sodanjälkeisinä vuosina. Puolue poisti pitkään kuolleena kirjaimena säännöissään mainitun vallankumouksellisuuden periaatteen vuonna 1956. Imagonkohennus kantoi hedelmää vuonna 1966, kun kristillisdemokraattien (CDU) ja vapaiden demokraattien (FDP) valtaa pitänyt koalitio hajosi ja CDU otti SPD:n hallituskumppanikseen.

Liittokansleriksi valittiin kristillisdemokraatti, entinen natsi Kurt Georg Kiesinger, jonka takia sosiaalidemokraatteja kritisoitiin vasemmiston piirissä hallitukseen menosta. Yhteishallitus jäi kuitenkin lyhytikäiseksi, kun seuraavissa, vuoden 1969 vaaleissa SPD nousi suurimmaksi puolueeksi ja pääsi FDP:n tuella maan johtoon. Puolue säilytti asemansa kanslereiden Willy Brandt ja Helmut Schmidt aikana vuosina 1969–1982. Vuoden 1982 vaaleissa CDU–FDP-koalitio palasi valtaan ja piti sitä hallussaan Saksojen yhdistymiseen asti.

Neuvostoliiton Saksan-miehitysvyöhykkeellä olleet SPD:n osastot liitettiin siellä toimiviin Saksan Kommunistisen Puolueen osastoihin 1946 ja uuden puolueen nimeksi tuli Saksan sosialistinen yhtenäisyyspuolue. Sen sijaan Neuvostoliiton Berliinin-miehitysvyöhykkeellä (Itä-Berliini) sosiaalidemokraatit kieltäytyivät yhdistymästä kommunisteihin ja siellä toiminta kiellettiin. Saksan demokraattisen tasavallan ilmapiirin vapautuessa vuoden 1989 lopulla sosiaalidemokraattinen puoluetoiminta alkoi uudelleen sulautuen Saksojen yhdistyttyä vanhaan SPD:hen.

Saksojen yhdistymisen jälkeen

muokkaa

Saksojen yhdistyttyä vuonna 1990 SPD pysyi oppositiopuolueena idästä tulleista äänestäjistä huolimatta. Puolueen puheenjohtaja Oskar Lafontaine pettyi sosiaalidemokraatteihin vuonna 1995, erosi marraskuussa ja siirtyi huomattavasti vasemmalle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Gerhard Schröder, joka johti puolueen voittoon syyskuussa 1998 järjestetyissä vaaleissa 40,9 % äänisaalilla. Syyskuun 2002 vaaleissa SPD sai 38,5 % äänistä ja voitti niukasti.

Schröder aloitti vuonna 2003 Agenda 2010 -uudistusohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa Saksan sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita. Siihen kuuluivat veroleikkaukset ja sosiaaliturvan, eläkkeiden ja työttömyyskorvauksien leikkaukset. Ohjelmaa pidettiin oikeistolaisena ja osa SPD:n jäsenistöstä jätti puolueen, näkyvimpänä Lafontaine. Eronnut vasemmisto muodosti 2005 WASG-vaalilistan ja yhdistyi PDS:n kanssa Vasemmisto-puolueeksi 2007. Entisen Itä-Saksan SED:in seuraajana pidetyn Vasemmisto-puolueen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuutta pidettiin varsinkin Länsi-Saksassa pitkään tabuna.

Eurovaalit 2004 olivat SPD:lle katastrofi, vaivainen 21,5 % äänisaalis oli alhaisin vuosikymmeneen.

Syyskuun 2005 vaaleissa SPD (222 paikkaa) tai CDU/CSU (226) eivät kumpikaan saaneet tarpeeksi paikkoja muodostaakseen hallituksen kumppaniensa kanssa, eikä SPD suostunut yhteistyöhön Die Linkspartei/PDS:n kanssa, mikä pakotti kaksi suurinta puoluetta muodostamaan hallituksen keskenään, ns. suuren koalition. Schröder ilmoitti jäävänsä hallituksen ulkopuolelle. Hallituksen kansleriksi tuli kristillisdemokraatti Angela Merkel.

Heikon kannatuksen kanssa kamppaileva SPD piti syyskuun 2008 alussa ylimääräisen puoluekokouksen, jonka jälkeen ilmoitettiin että puolueen ehdokas kansleriksi on ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier. Puheenjohtaja Kurt Beck ilmoitti seuraavana päivänä erostaan.[7]

Vaikka puolueen kannatus on vaihdellut dramaattisestikin vuosien saatossa, on sillä ollut aina vahva tukijoukko suurissa kaupungeissa ja teollistuneissa osavaltioissa. SPD on maailman vanhimpia sosiaalidemokraattisia puolueita ja sitä on jo toista vuosisataa pidetty sosiaalidemokraattisen liikkeen tärkeänä suunnannäyttäjänä.

Etenkin suhteet Vasemmisto-puolueeseen ovat olleet kiistakysymys SPD:ssa.

Hessenin tammikuun 2008 vaaleissa tulos päättyi niukkaan SPD:n voittoon. Pääministeriehdokas Andrea Ypsilanti sopi Die Linken tukevan SPD:n ja vihreiden hallitusta. Sopimuksen jälkeen neljä SPD:n ehdokasta kaatoi hallitusyhteistyön. Jumiutuneen tilanteen vuoksi päädyttiin uusiin vaaleihin tammikuussa 2009, jossa sosiaalidemokraattien kannatus romahti keskinäisen riitelyn jälkeen.[8][9][10] Ennen elokuun 2009 osavaltiovaaleja Steinmeier ilmoitti julkisesti hallitusyhteistyön Vasemmiston kanssa olevan mahdollista osavaltiotasolla.[11][12]

Vuonna 2011 järjestetyissä osavaltiovaaleissa SPD:n kannatus nousi. Esimerkiksi Mecklenburg-Vorpommernin osavaltiossa SPD:n äänisaalis nousi noin 37 prosenttiin. Myös Vasemmisto-puolue ja Vihreät lisäsivät kannatustaan. Kaikissa osavaltiovaaleissa kristillisdemokraattien johtama oikeistohallitus koki tappion ja liberaalidemokraattinen FDP menetti runsaasti paikkoja.

SPD:n puheenjohtajaksi valittiin tehtävästä luopuneen Sigmar Gabrielin tilalle maaliskuussa 2017 Martin Schulz.[13] Syyskuussa 2017 pidettiin liittopäivävaalit, joissa CDU ja CSU keräsivät yhteensä 33 prosenttia äänistä ja saavat liittopäiville 246 paikkaa. Paikkoja liittopäiville tuli yhteensä 709. Toiseksi eniten ääniä sai sosiaalidemokraattinen puolue SPD, joka sai 20,5 prosenttia äänistä ja 153 paikkaa. Tulos oli puolueelle huonoin sitten toisen maailmansodan.[14] Maaliskuun 2018 alussa SDP:n jäsenet päättivät hyväksyä yhdessä CDU:n kanssa neuvotteleman hallitusohjelman, joka tarkoitti samalla Merkelin jatkamista liittokanslerina.[15] Schulzin seuraajaksi tuli huhtikuussa 2018 Andrea Nahles, joka kuitenkin ilmoitti 2. kesäkuuta 2019 eroavansa puolueen europarlamenttivaaleissa kärsimän tappion (sai 15,8 prosenttia äänistä) vuoksi.[16]

Vaalitulokset

muokkaa
Liittopäivävaalit
Vaalit Äänet % Paikat Johtaja
1949 6.934.975 29,2%
131 / 402
Kurt Schumacher
1953 7.944.943 28,8%
151 / 509
Erich Ollenhauer
1957 9.495.571 31,8%
169 / 497
Erich Ollenhauer
1961 11.427.355 36,2%
190 / 521
Willy Brandt
1965 12.813.186 39,3%
202 / 496
Willy Brandt
1969 14.065.716 42,7%
224 / 496
Willy Brandt
1972 17.175.169 45,8%
225 / 496
Willy Brandt
1976 16.099.019 42,6%
214 / 496
Helmut Schmidt
1980 16.260.677 42,9%
218 / 497
Helmut Schmidt
1983 14.865.807 38,2%
193 / 498
Hans-Jochen Vogel
1987 14.025.763 37,0%
186 / 497
Johannes Rau
1990 15.545.366 33,5%
239 / 662
Oskar Lafontaine
1994 17.140.354 36,4%
252 / 672
Rudolf Scharping
1998 20.181.269 40,9%
298 / 669
Gerhard Schröder
2002 18.488.668 38,5%
251 / 603
Gerhard Schröder
2005 16.194.665 34,2%
222 / 614
Gerhard Schröder
2009 9.990.488 23,0%
146 / 622
Frank-Walter Steinmeier
2013 11.252.215 25,7%
193 / 630
Peer Steinbrück
2017 9.538.367 20.5%
153 / 709
Martin Schulz
2021 11.949.756 25.7%
206 / 736
Olaf Scholz

Puheenjohtajat

muokkaa

Saksan sosialistinen työväenpuolue (SAP)

muokkaa
Puheenjohtaja Kausi
Wilhelm Hasenclever, Georg Wilhelm Hartmann 1875–1876
Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Wilhelm Hasenclever, Georg Wilhelm Hartmann 1876–1878

Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (SPD)

muokkaa
Puheenjohtaja Kausi
Paul Singer, Alwin Gerisch 1890–1892
August Bebel, Paul Singer 1892–1911
August Bebel, Hugo Haase 1911–1913
Friedrich Ebert, Hugo Haase 1913–1916
Friedrich Ebert 1916–1917
Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann 1917–1919
Hermann Müller, Otto Wels 1919–1922
Hermann Müller, Otto Wels, Arthur Crispien 1922–1928
Otto Wels, Arthur Crispien 1928–1931
Otto Wels, Arthur Crispien, Hans Vogel 1931–1933
Otto Wels, Hans Vogel 1933–1939
Hans Vogel 1939–1945
Otto Grotewohl 1945–1946
Kurt Schumacher 1946–1952
Erich Ollenhauer 1952–1963
Willy Brandt 1964–1987
Hans-Jochen Vogel 1987–1991
Björn Engholm 1991–1993
Johannes Rau 1993
Rudolf Scharping 1993–1995
Oskar Lafontaine 1995–1999
Gerhard Schröder 1999–2004
Franz Müntefering 2004–2005
Matthias Platzeck 2005–2006
Kurt Beck 2006–2008
Frank-Walter Steinmeier 2008
Franz Müntefering 2008–2009
Sigmar Gabriel 2009–2017
Martin Schulz 2017–2018
Andrea Nahles 2018–2019
Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken 2019–2021[17]
Saskia Esken, Lars Klingbeil 2021–

Lähteet

muokkaa
 1. Germany Parties and Elections in Europe. 2013. Viitattu 25.10.2015. (englanniksi)
 2. Parliamentary groups in German Bundestag Saksan liittopäivät. Viitattu 6.9.2019. (saksaksi, englanniksi)
 3. MEPs: Germany europarl.europa.eu. Euroopan parlamentti. Viitattu 6.9.2019. (englanniksi)
 4. Inter-Active Terminology for Europe (IATE ID: 113716, sitaatti 1: ”Saksan sosiaalidemokraattinen puolue” ja sitaatti 2: ”Luotettavuus, 2 (Melko luotettava)”) 7.8.2014. Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Viitattu 23.8.2018.
 5. Olberg, Paul: Saksan sos-dem puoluekokous – sosialidemokratian voimannäyte. (Sitaatti: "Tämän lisäksi on valtakunnassa, valtiossa ja kunnissa lukuisia virkamiehiä. Saksan sosialidemokraattinen puolue on siis valtava välttämätön tekijä tasavallassa.") Sosialisti, 6.6.1929  , nro 128, s. 8. Turku: Sosialistin Kirjapaino Oy. ISSN fk10461. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 24.8.2018  .
 6. Svanström, Ragnar: Kansojen historia. Osa 20. Imperialismi - demokratia, s. 161. WSOY, 1984. ISBN 951-0-09748-9.
 7. Kurt Beck Resigns as SPD Head Spiegel. Viitattu 7.9.2008. (englanniksi)
 8. Toveri ja vihollinen, Demari.fi 10.12.2008 (Archive.org)
 9. CDU trounces SPD in Hesse state poll, Thelocal.de 18.1.2009 (englanniksi)
 10. Demari.fi (vanhentunut linkki, ei Archive.orgissa)
 11. Steinmeier schließt Bündnis mit der Linken aus, Die Welt 11.08.2009 (saksaksi)
 12. Merkel's Conservatives Suffer Heavy Losses in State Elections, Spiegel Online Internationl 30.8.2009 (englanniksi)
 13. Aishi Zidan ja Minna Pye: Martin Schulz valittiin SPD:n johtoon Yle.fi, uutiset. 19.3.2017. Viitattu 20.3.2017.
 14. Tässä on Saksan liittopäivien paikkajako ja lopullinen vaalitulos: Populisteille lähes sata paikkaa Yle Uutiset. Viitattu 24.2.2020.
 15. Angela Merkelin jatkokausi varmistui Uusi Suomi. 4.3.2018. Viitattu 7.3.2018.
 16. Anna-Liina Kauhanen: Saksan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Andrea Nahles eroaa. Hs.fi 2.6.2019. Viitattu 3.6.2019 (Archive.org)
 17. Pauli Lahti: Merkelin hallituskoalitio joutuu kovalle koetukselle – Saksan demarit valitsivat uuden johtajakaksikon yle.fi, uutiset. 30.11.2019. Viitattu 7.12.2019.

Aiheesta muualla

muokkaa