Luettelo Suomessa uhanalaisista perhosista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomessa uhanalaisista perhosista sisältää ne perhoslajit, joiden uhanalaisuusluokka on vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa[1] äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai jo hävinneitä lajeja tämä luettelo ei sisällä. Osa luettelon lajeista on rauhoitettu lailla voimassa olevassa luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997)[2]. Nämä on merkitty luetteloon lihavoinnilla.

Luokituksen mukaan Suomessa on 384 uhanalaiseksi luokiteltavaa perhoslajia. Näistä äärimmäisen uhanalaisia on 39, erittäin uhanalaisia 193 ja vaarantuneita 154 lajia.

LähteetMuokkaa

  1. Jari-Pekka Kaitila, Kari Nupponen, Jaakko Kullberg & Erkki Laasonen 2010. Perhoset. Julk.: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 430–470.
  2. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970160