Kankiasetinlaite

rautatien asentinlaitetyyppi

Kankiasetinlaite on yksi rautatieliikenteen ohjaukseen käytettävistä asetinlaitetyypeistä. Asetinlaitteessa toiminnot ja varmistukset tapahtuvat mekaanisesti. Kankiasetinlaitteella käännetään ja lukitaan vaihteet sekä asetetaan opastimet ajon salliviin asentoihin kankia kääntämällä. Kääntöliike välitetään vaihteille, lukituslaitteille ja opastimille teräsvaijereilla.

Pieni kankiasetinlaite Bristolissa Isossa-Britanniassa.

Kankiasetinlaite eroaa kampiasetinlaitteesta rakenteellisesti siten, että kampiasetinlaitteen kampia käännetään 360 astetta asetinlaitepukin suuntaisesti, kun kankiasetinlaitteessa kanget liikkuvat vain noin 180 asteen kaarissa kohtisuorassa asetinlaitepukin pituusakseliin nähden. Täten kankiasetinlaitteeseen on mahdollista kytkeä useampia käyttökankia rinnakkain pienempään tilaan.

Käyttötarkoitus Muokkaa

Kankiasetinlaitteilla asetetaan junille niiden tarvitsemat kulkutiet kääntämällä vaihteet oikeisiin asentoihin ja asettamalla mekaanisiin opastimiin ajon sallivat opasteet.

Kanget on värjätty käyttötarkoituksensa mukaisesti. Suomessa sinisillä kangilla käännetään vaihteita, ja vihreillä kangilla kytketään ja vapautetaan vaihteen mekaaninen lukitus. Punaisilla kangilla asetetaan siipiopastimiin ajon salliva opaste. Punaiset kanget poistuivat käytöstä sitä mukaa, kun sähköiset valo-opastimet korvasivat mekaanisia siipiopastimia.

 
Asetinlaitetorniin sijoitettu kankiasetinlaite (Knockcroghery, Irlanti).

Yleensä kankiasetinlaitteita on käytetty sellaisilla liikennepaikoilla tai ratapihan osilla, joilla on ollut suuri määrä sellaisia vaihteita, jotka on liikennemäärien vuoksi ollut tarpeen rajoittaa keskitetysti yhden henkilön käytettäviksi. Tämän vuoksi kankiasetinlaitteet sijoitettiin yleensä ratapihan laidoille rakennettuihin torneihin, joista vaihdemiehellä oli hyvä näkyvyys kaikille raiteille. Yleensä kankiasetinlaitteet ovatkin olleet niin suuria, että ne ovat vaatineet oman rakennuksensa. Toisin kuin kampiasetinlaite, kankiasetinlaitepukki on käytännössä sijoitettava sisätiloihin, sillä talvisin sen puhtaanapito on hankalaa.

Historia Muokkaa

Suomen rataverkolla ei ole enää yhtään käytössä olevaa kankiasetinlaitetta. Viimeinen sijaitsi Rovaniemen rautatieasemalla ratapihan eteläpäässä olevassa asetinlaitetornissa, ja sillä ohjattiin ratapihan länsipään tärkeimpiä vaihteita. Asetinlaite poistettiin käytöstä ja purettiin 21. toukokuuta 2007, ja se korvattiin sähköisellä asetinlaitteella.

Kampiasetinlaitteita on ollut rataverkolla aiemmin useita sellaisilla liikennepaikoilla, joilla liikennemäärien vuoksi vaihdemiesten käyttö on ollut epäkäytännöllistä.