Ratapiha

rautatieaseman ratajärjestelyt

Ratapiha on rautatieliikenteen termi, jolla tarkoitetaan rautatieasemalla olevia raidejärjestelyjä.

Ratapihaa Joensuussa

Kohtauspaikan ratapiha

muokkaa

Yleisin ratapihatyypeistä on ns. kohtauspaikka-tyyppinen ratapiha, eli perinteinen yksiraiteisen rautatien asema raidejärjestelyineen. Sellainen löytyy lähes jokaiselta yksiraiteisen rautatien liikennepaikalta, sekä useimmilta kaksiraiteisten ratojen liikennepaikoista.

Yksiraiteisella radalla ratapiha käsittää yleensä 2–4 rinnakkaista täyspitkää raidetta, joita käytetään junien kohtaamiseen ja sivuuttamisiin (nopeampi juna ohittaa hitaamman). Lisäksi asemalla voi olla useita lyhyempiä pistoraiteita tavaran kuormaamista tai purkamista varten.

Kaksiraiteisella radalla ratapihalla on yleensä yksi sivuraide junien kohtaamisia varten pääraiteiden jommallakummalla puolella. Tältä raiteelta voi myös haarautua pistoraiteita kuormaus- ja purkupaikoille.

Kohtauspaikkana toimivalla liikennepaikalla tulisi olla vähintään kaksi sellaista raidetta, joille mahtuvat pituudeltaan suurimmatkin rataosalla liikennöivät junat. Tällöin junien pituus ei aseta rajoituksia kohtauspaikan käytölle.

Risteysasema

muokkaa

Pienellä risteysasemalla on yleensä 2–5 rinnakkaista raidetta, ja pääraiteet haarautuvat kahteen pääsuuntaan aseman toisessa päässä. Toiminnoiltaan pieni risteysasema vastaa yksiraiteisen radan kohtauspaikkaa. Liikennepaikalla voi olla myös kolmioraide, joka mahdollistaa liikennöinnin kaikista suunnista kaikkiin muihin suuntiin ilman, että veturi on siirrettävä junan toiseen päähän. Yksinkertaisimmillaan pieni risteysasema on vain yksi vaihde, josta eri suuntien radat haarautuvat.

Linjavaihde

muokkaa

Linjavaihde on periaatteessa pieni risteysasema, joka muodostuu yleensä yhdestä vaihteesta. Linjavaihteet ovat miehittämättömiä liikennepaikkoja, ja liikennepaikalta haarautuva vähemmän tärkeä suunta on yleensä vain pistoraide tai sivurata.

Tavararatapiha

muokkaa
 
Vuosaaren ratapiha

Tavararatapiha on laajempi kokonaisuus, joka käsittää yhden tai useamman pienemmän ratapihan. Tavararatapiha jakaantuu yleensä seuraaviin osiin:

Tuloratapiha

muokkaa

Tuloratapihalle saapuvat kaikki tavarajunat, jossa niistä irrotetaan veturi. Tämän jälkeen ratapihan vaihtotyöyksikkö siirtää vaunut lajitteluratapihalle tai laskumäkeen. Tuloratapiha voi toimia myös lähtöratapihana ja päinvastoin.

Lajitteluratapiha

muokkaa

Lajitteluratapihalla junan vaunut työnnetään veturilla eri raiteille niiden kulloisenkin määränpään mukaan, ja näin saadaan muodostettua uusia, eri suuntiin lähteviä junia.

Laskumäkiratapiha

muokkaa

Laskumäkiratapihan lajitteluperiaate on samanlainen kuin lajitteluratapihalla, mutta toimintatapa on erilainen. Kun saapuvan junan veturi on siirretty pois junan edestä, junarungon ilmajarrut lypsetään eli vaunujen paineilmajarrut irrotetaan irrotusventtiileistä, samalla vaunujen väliset kytkennät löysätään. Tämän jälkeen vaihtotyöveturi työntää junan vaunut laskumäen harjalle. Ratapihahenkilöstö avaa junan vaunujen väliset kytkennät, ja jarruttaa laskumäestä vaunuryhmän saaman vauhdin sopivaksi, ottaen huomioon vaunuryhmän painon ja matkan määräraiteelle. Vaunuryhmät vierivät omalla painollaan tasaisin välein määrätyille raiteille. Vaunujen pysäyttäminen tiettyyn kohtaa tapahtuu niiden törmätessä raiteella jo oleviin vaunuihin, jarruttamalla vaunua käsijarrulla tai käyttämällä raiteelle asetettavaa jarrukenkää.

Suurimmilla ratapihoilla (Tampere ja Kouvola) osa laskumäkitoiminnoista on automatisoitu. Esimerkiksi laskumäestä laskettujen vaunujen ja vaunuryhmien nopeutta säädellään ohjattavilla raidejarruilla. Tällöinkin jarrujen löysääminen ja kytkentöjen avaaminen on tehtävä käsityönä. Tampereen ja Kouvolan lisäksi laskumäet löytyvät nykyisin myös Riihimäeltä ja Helsingistä.

Kuormausratapiha

muokkaa

Harvinaisempi kuormausratapiha käsittää kuormaukseen tarvittavat toiminnot, kuten esimerkiksi lastauslaiturit ja tavaranostimet.

Lähtöratapiha

muokkaa

Kun junan vaunut on saatu oikeaan järjestykseen, siirretään junan vaunurunko eli junarunko lajitteluratapihalta lähtöratapihalle. Lähtöratapiha käsittää tarvittavan määrän raiteita. Lähtöratapihalla junan eteen siirtyy ns. matkaveturi, joka vetää junan määränpäähänsä tai seuraavalle ratapihalle, jossa junan vaunusto muuttuu. Usein lähtöratapiha ja lajitteluratapiha ovat sama paikka, eikä valmista junaa enää siirretä lajitteluraiteelta.

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa