Paluusilmukka on eräs rautatieliikenteen ratapiha- ja raiteistojärjestelyistä, joka sallii kokonaisen junan kääntämisen takaisin tulosuuntaansa ilman, että vetureita tarvitsee irrottaa junasta. Paluusilmukkaratkaisuja käytetään raitioteillä linjojen päissä, tiheästi liikennöidyillä henkilöliikenteen radoilla, sekä myös raskaan tavaraliikenteen radoilla, kuten hiili- ja malmikuljetusten kuormaus- ja purkupaikoilla.

Henkilöliikenteen pääteasema Sydneyssä, Australiassa. Kaksipuolinen laituriratkaisu paluusilmukassa.

Historia muokkaa

 
South Ferryn paluusilmukka- ja laiturijärjestely.

Paluusilmukkaratkaisut yleistyivät ensimmäisenä raitioteillä. Mikäli raitiovaunussa oli ovet vain toisella puolella, oli ovet saatava kaksiraiteisen radan sille puolelle, jolla matkustajalaiturit olivat. Samaten yksiohjaamoisen raitiovaunun ohjaamo oli aina menosuuntaan päin, sillä silmukan avulla vaunu voitiin kääntää pysähtymättä ja peruuttamatta, toisin kuin käytettäessä kolmioraidetta.

British Rail aloitti 1960-luvulla paluusilmukkajärjestelyiden rakentamisen hiilikaivosten ja voimalaitosten ratapihoille, jotta hiilijunien vetureita ei tarvitsisi irrottaa junasta jokaisen ajon päätteeksi. Näitä edestakaisin kulkevia junia alettiin kutsua nimellä merry-go-round. Niiden vaunujärjestys ei muuttunut kulkusuunnan vaihtuessa, ja ne sekä lastattiin että purettiin junan ollessa liikkeessä.

Hyödyt muokkaa

Paluusilmukan hyödyiksi voidaan laskea seuraavat:

  • vaihtotyön minimointi: vetureita ei tarvitse siirtää junan toiseen päähän paluumatkaa varten.
  • junat voivat saapua mille tahansa raiteelle, estämättä samalla muiden junien lähtöä.
  • pääteasemilla tarvitaan vähemmän raiteita ja laitureita, koska junan kääntöaika on lyhyt.
  • kuljettajan ei tarvitse siirtyä junayksikön toisessa päässä olevaan ohjaamoon.
  • mm. hiili- ja malmikuljetuksissa silmukan sisään jäävää aluetta voidaan käyttää irtotavaran varastoalueena.

Haitat muokkaa

  • paluusilmukkaratkaisun pinta-ala on suuri.
  • kaarteet ovat yleensä jyrkkiä.
  • jyrkät kaarresäteet aiheuttavat meluhaittaa kaluston pyöränlaippojen osuessa kiskoihin.
  • jyrkät kaarteet kuluttavat kaluston pyöräkertoja toispuolisesti.
  • jos laituri on kaarteessa, jää laiturin ja vaunun väliin suurempi väli kuin suoralla raiteella.

Aiheesta muualla muokkaa