Virkanimike

tietyn viran nimi, joka yksilöi viran ja voi myös määrittää sen aseman ja arvon

Virkanimike eli virkanimi on tietyn viran nimi, joka yksilöi viran ja voi myös määrittää sen aseman ja arvon.

Suomessa

muokkaa

Valtion virkanimet

muokkaa

Virkojen nimet valtionhallinnossa

muokkaa

Viran nimi kuvaa tietyn henkilön hoitamaa tehtäväkokonaisuutta. Nimellä voidaan antaa ulkopuolisille tietoa virkamiehen tehtävistä ja viran sijoittumisesta organisaatiossa.[1]

Kunkin viran nimi oli aikaisemmin ilmoitettava ennen viran perustamista eduskunnalle, joka päätti perustamiseen myönnettävien määrärahojen myöntämisestä. Sittemmin toimivalta virkojen perustamiseen, lakkauttamiseen ja muuttamiseen on siirtynyt Suomen valtion virastoille. Tällöin viran nimellä on merkitystä etenkin virkamiehen ollessa yhteydessä asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.[1]

Virkanimikkeistä päättäminen

muokkaa

Valtion virastot ja muut toimintayksiköt päättävät, erittelyvirkoja lukuun ottamatta, käyttämistään virkanimikkeistä. Valtiokonttori ylläpitää ja julkaisee nimikekoodistoa, jossa on rekisteröitynä kaikki valtion virka- ja ammattinimikkeet. Näitä on lähes 4000. Valtiovarainministeriö julkaisi erityisen virkaluettelon vuoteen 1993 saakka.[2]

Ministeriöissä yleisimpiä nimikkeitä olivat vuoden 2004 palkkaluokituksessa muun muassa ylitarkastaja, osastosihteeri, neuvotteleva virkamies ja hallitusneuvos.[3]

Kunnalliset virkanimikkeet

muokkaa

Kunnan viranhaltijalle on annettava virkasuhteeseen ottamisesta kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee muiden tietojen ohella hänen virkanimikkeensä.[4] Kuntalain mukaan kunnallisen viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.[5] Kunnan virkanimikkeistä päätetään siis kunnan sisäisesti.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. a b Maistraattien virkanimien uudistamistyöryhmä: Maistraattien virkanimien uudistaminen (PDF) (Raportti) Sisäasiainministeriön julkaisu 33/2005. ISBN 951-734-906-8. 14.10.2005. Helsinki: Sisäasiainministeriö. Viitattu 24.3.2014.
  2. Virkanimet valtiolla Helsinki: Valtiovarainministeriö. Arkistoitu 22.3.2014. Viitattu 22.3.2014.
  3. Valtiovarainministeriö – Henkilöstöosasto: Yleistietoa virkanimistä (DOC) (Muistio) 15.9.2006. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Arkistoitu 2.1.2007. Viitattu 24.3.2014.
  4. Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 9 § Finlex. (11.4.2003/304). Viitattu 24.3.2014.
  5. Kuntalaki, 45 § Finlex. (11.4.2003/305). Arkistoitu 23.2.2017. Viitattu 24.3.2014.