Virkamies on Suomessa valtion, hyvinvointialueen, kunnan tai muun julkisyhteisön kuten evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa oleva siviili- tai sotilashenkilö.[1] Virkamies ei ole työsopimussuhteessa, vaan hänen palvelussuhteestaan käytetään nimitystä virkasuhde.

Ruotsalaisten virkamiesten kokous Uppsalassa 1955.

Valtion viroissa olevia henkilöitä kutsutaan virkamiehiksi valtion virkamieslain mukaan. Virkamiesten työtehtävissä tekemistä lain vastaisesta menettelystä voi kannella oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.[2] [3]

Valtion budjettitalouden virkamiehiä oli noin 66 000 ja evankelis-luterilaisen kirkon virkamiehiä noin 9 000 vuonna 2016. Ortodoksisella kirkolla ei ole vuodesta 2007 alkaen ollut virkasuhteita.[4]

Valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon tehtävissä on myös työsopimussuhteisia henkilöitä, työntekijöitä. Kuntien viroissa toimivia henkilöitä kutsutaan viranhaltijoiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.

Virkamiesten tehtäviä muokkaa

Virkamiehet toimivat julkishallinnossa esimerkiksi ministeriöissä ja valtion eri virastoissa. Viran hoito on julkisen vallan käyttöä. Aiemmin Suomessa oli ylimääräisiä virkamiehiä, jotka hoitivat vakinaisen virkamiehen tehtäviä tai olivat tämän avustajia. Heidän oikeusasemansa järjestettiin ylimääräisasetuksella (asetus 755/1949), joka oli voimassa vuoteen 1987.

Sanan neutraalius muokkaa

Suomen säädöskielen mies-loppuiset ilmaukset, kuten virkamies, ovat enimmäkseen peräisin ruotsista. Ministeriöt päättävät valmistelemiensa lakien ilmauksista itsenäisesti. Kielitoimisto voi esittää niistä suosituksia.[5]

Valtion virkamiesten määrä muokkaa

Valtion budjettitalouden virkamiesten lukumäärä [6]
Vuosi 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Virkamiehiä 109 480 115 721 119 034 124 308 131 648 100 268 94 183 97 591 102 885 75 065 66 586 69 624

Valtion virkamiesten määrää ovat vähentäneet valtion liikelaitosten perustaminen 1990 ja vuoden 2010 yliopistouudistus, joka erotti yliopistot valtion budjettitaloudesta. Valtion budjettitalouden piirissä työskenteli yhteensä virka- ja työsuhteissa vajaat 74 000 henkilöä vuoden 2015 lopussa, joista noin 67 000 oli virkasuhteessa ja 7 000 työsuhteessa.[7]

Valtion henkilöstöstä 41 prosenttia työskenteli turvallisuustoiminnan toimialoilla (Puolustusvoimat, Poliisi, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos) vuonna 2016.[8]

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden määrä muokkaa

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden määrä[9]
Vuosi 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
Viranhaltijoita 6 152 7 043 7 988 8 589 8 225 8 838 10 085 10 358 9 218

Virkamiesetiikka muokkaa

Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen. Tässä palvelussuhteessa hänen tulee noudattaa virkamiesetiikkaa (ks. etiikka) eli sitoutua tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin. Suomessa viranomaisen, yksittäisen viraston ja virkamiehen on julkisen vallan käyttäjänä täytettävä toiminnassaan muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset.[10][11]

Lähteet muokkaa

 1. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii/virkamiehen-oikeudet-ja-velvollisuudet Suomi.fi, Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet
 2. Kenestä voi tehdä kantelun? Eduskunnan oikeusasiamies. Viitattu 20.11.2022.
 3. Laillisuusvalvojilla reviiririita (Arkistoitu – Internet Archive) Turun Sanomat 18.5.2014.
 4. Ortodoksinen kirkko entistä itsenäisemmäksi - uutinen 11.5.2006 -- 19.10.2006 uskonnonvapaus.fi. Viitattu 16.3.2018.
 5. Säädöskielen mies-loppuiset sanat - Kielikello kielikello.fi. Viitattu 16.3.2018.
 6. Tutkihallintoa.fi: Budjettitalouden virkasuhteisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä ja jakauma työaikamuodon mukaan vuosina 1975-2020 (Excel-tiedosto) Valtiokonttori. Viitattu 10.8.2021.
 7. Budjettitalouden henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan 1965 - 2015
 8. Valtiovarainministeriöä - Valtion henkilöstö infografiikkana (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Kirkon tilastollinen vuosikirja 2016 (Arkistoitu – Internet Archive)
 10. Arvot ja virkamiesetiikka Valtiovarainministeriö. Viitattu 11.10.2016.
 11. Valtiovarainministeriö, Henkilöstöosasto, Valtion työmarkkinalaitos: Arvot arjessa - virkamiehen etiikka. Helsinki: Edita Publishing Oy, 2005. ISBN 951-37-4369-1. Teoksen verkkoversio (viitattu 11.10.2016).

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Virkamies.