Viranhaltija

virkaan nimitetty henkilö

Viranhaltija on Suomessa yleisesti johonkin virkaan nimitetty henkilö tai erityisesti henkilö, joka on virkasuhteessa kuntaan.

KunnassaMuokkaa

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan.[1]

TaustaaMuokkaa

Ennen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) säätämistä viranhaltijoista säädettiin kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (28.6.1996/484). Vuoden 1976 kunnallislain mukaan viranhaltijat olivat a) virkojen vakinaisia haltijoita eli vakinaisia viranhaltijoita, b) virkojen väliaikaisia hoitajia eli viransijaisia tai avoimen viran hoitajia tai c) tilapäisiä viranhaltijoita. Tästä jaosta luovuttiin viranhaltijalain säätämisen yhteydessä siten, että viranhaltija otetaan virkasuhteeseen joko toistaiseksi tai määräajaksi.[2]

AsemaMuokkaa

Kuntalain mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Viranhaltijoiden asema eroaa kunnan työntekijöiden asemasta siinä, että heidän palvelussuhteensa on julkisoikeudellinen, ja heidän asemansa määräytyy eri lakeihin sisältyvien erityisten säännösten mukaan. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.[2]

VastuuMuokkaa

Viranhaltija on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut hänen virheellisestä menettelystään. Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.[2]

ValtiollaMuokkaa

Pääartikkeli: Virkamies

Valtion virassa olevia henkilöitä kutsutaan virkamiehiksi, ja heidän asemaansa sääntelee valtion virkamieslaki.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Laki kunnallisesta viranhaltijasta Finlex. 11.4.2003/304. Viitattu 20.9.2013.
  2. a b c Hannus, Arno – Hallberg, Pekka – Niemi, Anne E.: Kuntalaki, s. 251–258. 4., uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-33184-2.

Aiheesta muuallaMuokkaa