Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio tai kunta on työnantajana ja virkamies tai viranhaltija työn suorittajana.

Virkasuhteeseen on lain mukaan palkattava kaikki ne henkilöt, jotka käyttävät työssään merkittävää julkista valtaa. Kuten työsuhde, myös virkasuhde voi olla luonteeltaan määräaikainen tai osa-aikainen. Virkasuhteeseen voi sisältyä koeaika, jonka aikana virkasuhde voidaan purkaa ilman erityistä syytä. Määräaikaisuus voi kestää enintään viisi vuotta. Tätä pidemmät määräaikaisuudet katsotaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Työsuhteesta poiketen määräaikaisen virkasuhteen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli milloin vain, mikäli tähän on laillinen syy. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen on kielletty samaan tapaan kuin työsuhteissakin.

Virkasuhteen oikeusvaikutukset ovat pääasiassa samat kuin työsuhteenkin. Merkittävin ero on, että virkamies on aina rikoslain virkarikossäännösten alainen ja että hänet voidaan pidättää virantoimituksesta rikostutkinnan ajaksi. Virkasuhteen lomauttamisen, irtisanomisen ja purkamisen edellytykset ovat pääosin samat. Virkamies valittaa kuitenkin laittomasta irtisanomisesta tai virkasuhteen purusta hallinto-oikeuteen yleisen alioikeuden sijasta. Mikäli irtisanominen tai virkasuhteen purku on aiheeton, virkamiehellä on oikeus päästä takaisin entisiin tehtäviinsä.

Aiheesta muualla muokkaa