Hallitusneuvos (ruots. regeringsråd) on Suomessa sekä virkanimike korkealle ministeriön virkamiehelle että valtiovallan myöntämä arvonimi.

Hallitusneuvoksen virkanimi muokkaa

Hallitusneuvokset ovat ministeriöiden toimistopäälliköitä tai muita yksikön johtajia. He toimivat myös valtioneuvoston esittelijöinä, jolloin he esittelevät ministeriöissä valmisteltuja asioita koko valtioneuvoston ratkaistavaksi. Hallitusneuvokselta edellytetään juristin tutkintoa.

Hallitusneuvosten esimiehinä toimivat yleensä ylijohtajan arvonimeä käyttävät osastopäälliköt. Alaisina heillä on muun muassa hallitussihteereitä, jotka myös ovat aina lakimiehiä.

Hallitusneuvoksen arvonimi muokkaa

Pääartikkeli: Hallitusneuvos (arvonimi).

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa

  • Regeringsråd hakuteoksessa Uppslagsverket Finland (2012). (ruotsiksi)