Avaa päävalikko

Vanhurskaus on tärkeä käsite juutalaisessa, kristillisessä ja islamilaisessa uskossa ja teologiassa. Vanhurskaus on Raamatun mukaan Jumalan ominaisuus ja tarkoittaa täten ihmisen kohdalla ulkopuolelta, Jumalalta, tulevaa hurskautta eli oikeamielisyyttä. Uuden Testamentin mukaan tämä ulkopuolelta tuleva hurskaus tulee ihmiselle, kun hän uskoo Kristuksen sovitustyöhön ristillä ja saa syntinsä anteeksi.[1] Kristillisyydessä ihminen on sydämen uskolla vanhurskauden omistaja ja suun tunnustuksella pelastuva,[2] Jumalalle kelpaava. Vanhurskaus mahdollistaa uskovan pyhityksen.

»Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.»
(1. Moos. 15:6 )

Kysymys siitä, miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava, pelastuksesta osallinen eli vanhurskas, on kristinuskon opinmuodostuksessa pelastusopin eli soteriologian sisältö. Kristinuskon sisällä on jonkin verran eroavaisuutta siinä, mikä on jumalallisen armon ja inhimillisen myötävaikuttamisen osuus ihmisen vanhurskaudessa (synergismi - monergismi). Siihen liittyy myös kysymys vanhurskauden vastaanottamisen välineistä, kuten sakramentit sekä uskon ja rakkauden tekojen suhde.kenen mukaan?lähde?

Omavanhurskaus tarkoittaa hurskautta, johon ihminen pyrkii omilla teoillaan tai saavutuksillaan.kenen mukaan? Omavanhurskaus voi olla ainakin lain noudattamisen kautta koettavaa omavanhurskautta. Myös omavanhurskautta, joka on ylpeyttä siitä, että ei tarvitse kenenkään tai minkään muun vanhurskautta kuin omaa tai itse tuotettua tunnetta tai kokemusta siitä, että uskoen pelkästään itseensä kelpaisi Jumalalle.[3][4][5]

Sisällysluettelo

Sanan etymologiaMuokkaa

Suomen sana vanhurskas on yhdyssana, jonka alkuosa, alkujaan va'an, on genetiivi varmaa tai lujaa takoittavasta sanasta vaka, ja loppuosa hurskas, joka sekin on nykyisin etupäässä uskonnollinen termi, mutta lienee alkujaan tarkoittanut viisasta[6], kuten edelleenkin sanonnassa "ei tullut hullua hurskaammaksi".[7]Täten sana tarkoittaa "oikealla tavalla viisas", ja sitä voidaan pitää käännöslainana ruotsin sanasta rättvis.[8]

Suomen kielessä sanoja vanhurskas ja vanhurskaus käytti jo Mikael Agricola, joka käänsi niillä kreikankielisessä Raamatussa esiintyneet sanat dikaiosynee (δικαιοσύνη, subs.) ja dikaios (δικαιος, adj.). Sana dikaiosynee, (lat. iustificatio), oli aikoinaan Rooman valtakunnan lakikoneiston käyttämä nimitys oikeudenmukaisuudelle. [9]

Raamatussa termi "vanhurskaus" kuuluu alun perin liittoa sekä liiton solmimista käsittelevään kielenkäyttöön. Taustalla on ajatus kahden henkilön välisestä liitosta, jossa "vanhurskaaksi" sanotaan sitä, joka pitää kiinni solmimansa liiton velvoituksista. Raamatussa on selvää, että Jumala on liitossaan Israelia kohtaan aina "vanhurskas". [10]

Vanhassa TestamentissaMuokkaa

Vanhassa Testamentissa useassa kirjassa Jumalaa kuvataan vanhurskaaksi. Mooses puhuu Jumalasta: "Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea."[11]

Kuningas Daavid mainitsee myös Jumalan vanhurskaaksi ja useasti rukoilee sitä, että vanhurskas Jumala tuomitsisi hänen vainoajansa ja viholliset eikä hän itse.[12] Daavid mainitsee myös, että vanhurskas Jumala rakastaa oikeutta ja oikeamieliset saavat nähdä Jumalan kasvot.[13] Vanhurskas on myös antelias, hyväsydäminen, anteeksi antava ja laupias.[14] Daavidin mukaan Jumala, joka on vanhurskas, vapauttaa ihmisen pahuuden vallasta(sanatarkasti "pahuuden köysistä").[15]

Jesajan mukaan vanhurskas on onnellinen ja tämä saa nauttia "tekojensa hedelmää".[16]

Uudessa testamentissaMuokkaa

Jeesus mainitsee ensimmäisenä vanhurskauden Johannes Kastajalle juuri ennen kastettaan, kun tämä oli ensin torjunut kastamasta Jeesusta sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!".[17] Tähän Jeesus vastasi sanoen: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus".[18] Tällöin Johannes kastoi Jeesuksen. Matteuksen evankeliumin mukaan kasteen jälkeen taivaasta kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".[19]

Jeesus liittää "vanhurskauden" vuorisaarnaansa seuraavissa kohdissa:

 • Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
 • Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
 • Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
 • Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
 • Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.[20]

Muita Jeesuksen mainintoja vanhurskaudesta ovat:

 • Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.[21]
 • Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. [22]
 • Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.[23]
 • Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista[24]
 • Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.[25]
 • Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. [26]
 • Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. [27]
 • Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."[28]
 • Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.[29]

Lars Aejmelaeuksen mukaan termillä "vanhurskaus" tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen asiat ovat Jumalan kanssa pelastuksen kannalta kunnossa. Paavali kysyy, kelpuutetaanko ihminen Jumalan yhteyteen ja pelastuksen osallisuuteen uskon vai lain eli juutalaisen tooran täyttämisen välityksellä. Paavalin vastauksena on: uskon kautta.[30]

Paavalin sanoma vanhurskaudesta uskon kautta on tiiviimmin kiteytettynä Roomalaiskirjeessä seuraavasti:

Vanha kirkkoraamattu Uusi kirkkoraamattu
Paavali kirjoittaa vanhurskaudesta (Room. 3:21-31)
Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

Vanhurskauden lahja uskon kauttaMuokkaa

Martti Lutherin mukaan kristinuskon korkein pääkappale on, että yksin usko tekee vanhurskaaksi ja autuaaksi. Kuinka ihminen saa vanhurskauden? Tähän Luther vastaa että "Ainoastaan sillä tavalla, että Jumala puhuu ja Aabraham uskoo hänen puheensa. - - Tämän Jumala uskovalle lukee ja pitää vanhurskautena edessään." Lutherin mukaan tämän samanlaisuuden Paavali esittää, että vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.[31][32]

Billy Joe Daughertyn mukaan ihmisen omavanhurskauden ja Jumalalta saadun vanhurskauden välillä on valtava ero. Omavanhurskaus kehuu itseään, kun taas lahjaksi saatu vanhurskaus voi kerskua vain Kristuksen täytetystä työstä.[33] Kyse on oikeasta asemasta Jumalan edessä, jonka Jeesus ansaitsi olemalla kuuliainen kuolemaan asti. Uskon kautta meillä osallisuus tähän Jumalalle kelpaavaan vanhurskauteen, Daugherty toteaa.[3][4]

KoraanissaMuokkaa

Vanhurskauden kuvaus Koraanissa:

»Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä.»
(Koraani 2:177)

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Room. 3:21-24, 5:17; Ef 1:7; 2. Kor. 5:21
 2. Room. 10:8-10
 3. a b 2. Kor 5:21
 4. a b Uusi elämä, Billy Joe Daugherty, 2. Sinä olet Jumalan vanhurskas Kristuksessa, sivu 6-, 1984, ISBN 951-95789-3-5
 5. Luuk. 5:31-32; 15:7; 16:15; 18:14
 6. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Suomen sanojen alkuperä, etymologinen sanakirja, 1. osa A-K, hakusana hurskas, Gummerus 2000, ISBN 951-717-712-7
 7. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Nykysuomen sanakirja, 1. osa (A-J), hakusana hurskas, WSOY 1989, ISBN 951-0-09105-7
 8. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Suomen sanojen alkuperä, etymologinen sanakirja, 3. osa R-Ö, hakusana vanhurskas, Gummerus 2000, ISBN 951-818-692-9
 9. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7&la=greek#lexicon
 10. Kristinuskon synty - Lars Aejmelaeus, 11. Paavalin opetus vanhurskauttamisesta, s. 215, Kirjapaja 2000, ISBN 951-625-677-5
 11. 5. Moos. 32:4
 12. Ps. 7:9,11
 13. Ps. 11:7
 14. Ps. 37:21,26; 112:4
 15. Ps. 129:4
 16. Jes. 3:10
 17. Matt. 3:14
 18. Matt. 3:15
 19. Matt. 3:17
 20. Matt. 5:6,10, 20; 6:1,33
 21. Matt. 9:13
 22. Matt. 10:41
 23. Matt. 12:37
 24. Matt. 13:49
 25. Luuk. 5:31-32
 26. Luuk. 15:7
 27. Luuk. 16:15
 28. Luuk. 18:14
 29. Joh. 16:8 -11
 30. Kristinuskon synty - Lars Aejmelaeus, 11. Paavalin opetus vanhurskauttamisesta, s. 214, Kirjapaja 2000, ISBN 951-625-677-5
 31. Abrahamin uskosta ja sen kautta tapahtuneesta vanhurskauttamisesta tai Abrahamin uskosta, Martti Luther, SLEY, Helsinki 1922
 32. Room. 3:28, Hepr. 11:6 ja Gal. 2:16
 33. Room 5:17

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa