Tykistöprikaati

Suomen puolustusvoimien joukko-osasto

Tykistöprikaati (lyhenne TYKPR, aik. TykPr) oli Suomen puolustusvoimiin kuuluva kenttätykistön joukko-osasto Niinisalon varuskunnassa Kankaanpäässä. Nimi Tykistöprikaati otettiin käyttöön 1. maaliskuuta 1992.

Tykistöprikaati
TykPr-lippu.jpg
Toiminnassa 1992–2014
Valtio Suomi
Puolustushaarat Maavoimat
Aselajit kenttätykistö
Tukikohta Niinisalon varuskunta, Kankaanpää
Marssi Tykistöprikaatin marssi

Varhainen historiaMuokkaa

Niinisalon varuskunnassa olivat toimineet kertausharjoituskeskus vuodesta 1935 toisen maailmansodan syttymiseen saakka ja Haminasta siirretty Reserviupseerikoulu sotien ajan 1939–1945. Valvontakomission määrättyä RUK:n toiminnan keskeytettäväksi Niinisaloon sijoittui sodasta kotiutetuille oppikoulujen oppilaille tarkoitettu, "Internaatiksi" kutsuttu Valtion sisäoppilaitos, jonka toiminta päättyi vuonna 1947.[1]

Niinisalon varuskunta alkoi kehittyä tykistövaruskunnaksi vuosina 1947–1948lähde?, kun sinne siirrettiin kenttätykistön yksiköitä, joista muodostettiin 1. Kenttätykistörykmentti (KTR 1). KTR 1 muuttui vuonna 1952 KTR 2:ksi ja vuonna 1957 Satakunnan Tykistörykmentiksi (SatTR).[2] 1950-luvulla kenttätykistörykmenttiin siirrettiin Mittauspatteristo (MittPsto) Hämeenlinnasta, soittokunta ja silloinen Hevoshuoltokoulu Ypäjältä. Vuonna 1969 aloittivat toimintansa Santahaminasta siirtynyt Tykistökoulu (TykK) ja uusi YK-Koulutuskeskus (YK-KoulK). Pääosa yksiköistä yhdistettiin saman johdon alaisuuteen 1. syyskuuta 1987. Vuosina 1955–1994 Niinisalon varuskunnassa toimi myös Eläinlääkintäkoulu (ElLääkK).

Perustaminen ja 1990-lukuMuokkaa

 
Tykistöprikaatin joukko-osastotunnus.

Tykistöprikaati perustettiin yhtymätasoiseksi joukoksi maaliskuun alussa 1992. Prikaatin lippu, jonka lahjoitti Niinisalon Sotilaskotiyhdistys, vihittiin käyttöön 25. helmikuuta 1993. Tykistöprikaatin aloittaessa toimintansa siinä työskenteli vakituisesti 606 henkilöä, millä lukumäärällä se oli Kankaanpään suurin työnantaja. Satakunnan Tykistörykmentin, Tykistökoulun, Mittauspatteriston, Eläinlääkintäkoulun ja YK-Koulutuskeskuksen rinnalle perustettiin uutena joukkoyksikkönä Kankaanpään patteristo (KanPsto), jolle määrättiin tykistön kertausharjoitusten järjestäminen ja varusmieskuljettajien koulutus.[3] Lokakuun alussa 1992 Mittauspatteristoon yhdistettiin Tikkakoskella toiminut Suojelu- ja Sääkoulu, jolloin patteriston nimi muuttui Tiedustelupatteristoksi (TiedPsto).[4]

Niinisalon varuskunnan joukkoyksiköistä Eläinlääkintäkoulu lakkautettiin vuonna 1994, jolloin siihen kuuluneet eläinklinikka ja sotakoiraosasto liitettiin Kankaanpään Patteristoon. Hevoskoulutus lopetettiin jo elokuussa 1993 ja siihen liittynyt kalusto myytiin huutokaupalla, minkä jälkeen varuskuntaan jäi vielä perinnevaljakko. Varuskunnan hevostallit vuokrattiin Niinisalon Ratsastajat ry:lle. YK-Koulutuskeskukselle valmistuivat uudet tilat vuoden 1993 aikana.[3]

Ensimmäiset 20 naista aloittivat vapaaehtoisen varusmiespalveluksensa Tykistöprikaatissa tammikuussa 1996. Heidän keski-ikänsä oli 22 vuotta. Reserviupseerikoulun suoritti neljä, aliupseerikoulutuksen kaksitoista ja miehistökoulutuksen sotilaspoliisina tai sotakoiran ohjaajana kolme naista. Yksi naisista joutui keskeyttämään palveluksen terveyssyistä.[5]

2000-luvun ajatMuokkaa

Vuoden 2001 alussa Tykistöprikaatin organisaatiossa tapahtui suuria muutoksia. Kankaanpään patteristo lakkautettiin ja sulautettiin Tiedustelupatteristoon. Tiedustelupatteriston aliupseerikoulu, Tiedustelu- ja Sääkoulu lakkautettiin, ja Tiedustelupatteriston aliupseerikoulutus siirtyi Satakunnan Tykistörykmentin aliupseerikoulun hoidettavaksi. YK-koulutuskeskuksesta muodostettiin itsenäinen, suoraan Pääesikunnan alainen Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PvKvK) 1. tammikuuta 2001.[6] Varuskuntaan valmistuivat uusi lennokkihalli talvella 2001 ja uusi muonituskeskus kesällä 2001.[7] Varuskunnan keskeinen rakennus, funktionalistinen ns. lamellikasarmi peruskorjattiin museoviraston valvonnassa vuosina 2004–2005.[8]

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus siirrettiin Tuusulan Hyrylään entisen Helsingin ilmatorjuntarykmentin tiloihin 1.1.2008.

Tykistöprikaatin kokoonpanoon kuuluivat komentajan alaisuudessa Satakunnan Tykistörykmentti, Tiedustelupatteristo sekä Tykistökoulu. Esikunnan (E/TykPr) alaisuuteen kuuluivat huoltokeskus (Hkesk/TykPr) ja vuoden 2013 loppuun saakka myös Satakunnan Sotilassoittokunta.[9]

Vuoden 2015 alussa Tykistöprikaati liitettiin osaksi Porin prikaatia, jolloin prikaatin hieman alle 23-vuotinen toiminta päättyi. Niinisalon varuskunta muuttui tykistövaruskunnasta useamman aselajin koulutuskeskukseksi, kun siihenastisten tykistö- ja lentotiedustelujärjestelmien rinnalle tulivat jalkaväkijoukkojen koulutustehtävät. Tykistöprikaatin viimeinen tapahtuma oli vuoden 2014 viimeisenä päivänä Niinisalon Varuskuntakerholla pidetty prikaatin lakkauttamistilaisuus.[10]

Koulutushaarat joukko-osastossaMuokkaa

Kenttätykistö sisältää useita eri koulutushaaroja. Tykistöprikaati koulutti näistä kaikkia. Tykistöprikaatissa koulutettiin varusmiehiä seuraavilla tykistön koulutushaaroilla

Näiden lisäksi prikaati koulutti sotilaspoliiseja ja sotakoiranohjaajia. Huollon erikoisaliupseereita lukuun ottamatta prikaati koulutti tarvitsemansa varusmiesaliupseerit itse. Reserviupseerit koulutettiin Reserviupseerikoulussa Haminassa.

Henkilökuntaa Tykistöprikaati koulutti Tykistökoulussa. Koulu tarjosi korkeakoulutasoista opetusta tykistöaselajin upseereille ja aliupseereille. Tykistökoulu suoritti lisäksi kenttätykistön ja maavoimien tiedustelun tutkimus- ja kehitystyötä. Tiedustelupatteriston lentotiedustelupatteri kehitti maavoimien lennokkijärjestelmää ja sen käyttöperiaatteita.[11]

Tammikuun saapumiserästä 1/14 alkaen Niinisalossa koulutettiin myös jääkäreitä uudessa 3. Jääkärikomppaniassa, Niinisaloon oli myös suunnitteilla Kranaatinheitinkomppania.

Prikaatin joukot harjoittelivat mm. Pohjankankaan ampuma-alueella ja Hämeenkankaan harjoitusalueella.[12]

Henkilöstö, johto ja perinteetMuokkaa

Prikaatilla oli henkilökuntaa noin 400. Vuosittain Tykistöprikaatissa palveli noin 1 600 varusmiestä. Tämän lisäksi koulutettiin vuosittain noin 1 000 reserviläistä kertausharjoituksissa sekä 100 kantahenkilökuntaan kuuluvaa erilaisilla kursseilla.

Tykistöprikaati vietti vuosipäiväänsä toukokuun 26. päivänä perinnejoukkonsa Kuninkaallisen Suomen Tykistörykmentin perustamispäivän 26. toukokuuta 1794 kunniaksi.[13]

Prikaatin viimeisenä komentajana toimi eversti Mikael Feldt. Historian saatossa komentajina ovat toimineet:

 • Eversti (2012) Mikael Feldt (s. 1965) 1.11.2013 – 31.12.2014
 • Eversti (2012) Pertti Lahtinen (s. 1962) 1.2.2012 – 31.10.2013
 • Eversti (2008) Markku Myllykangas (s. 1961) 1.3.2009 – 31.1.2012
 • Eversti (2005) Esko Hartikainen (s. 1958) 1.12.2005 – 28.2.2009
 • Eversti (2000) Jukka Haaksiala (s. 1953) 1.10.2003 – 30.11.2005
 • Eversti (2000) Raimo Jyväsjärvi (s. 1956) 1.1.2001 – 30.9.2003
 • Everstiluutnantti (1997) Jari Vaara (s. 1955) viransijainen 1.11.–31.12.2000
 • Eversti (1997) Olavi Rajala (s. 1950) 1.1.1998 – 31.10.2000
 • Eversti (1996) Kauko Kyllönen (s. 1947) 1996–1997
 • Eversti (1993) Esa Tarvainen (s. 1947) 1993–1995

Esikuntapäällikköinä ovat toimineet everstiluutnantit (Keijo) Tapio Luukkainen (–2009), Mikko Viitala ja Heikki Roitto.

LakkauttaminenMuokkaa

Osana Puolustusvoimauudistusta prikaati siirtyi vuoden 2014 lopussa Porin prikaatin alaisuuteen. Tykistöprikaatin osista

LähteetMuokkaa

 1. Kalle Kuosa: Niinisalon varuskunta, takakansiteksti. Kankaanpää: Satakunnan Tykistörykmentin Perinneyhdistys, 1985. ISBN 951-99650-4-1.
 2. Lauri Harvila, Matti Alajoki ja Pertti Jaakkola (toim.): Tykkimies-vuosikirja 1962, s. 124. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 1962.
 3. a b Jouko Huhtala ja Erkki Utunen (toim.): Tykkimies-vuosikirja 1994, s. 172–175. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 1994.
 4. Tykkimies-vuosikirja 1994, s. 188.
 5. Heikki Hulkkonen ja Annukka Stenström (toim.): Tykkimies-vuosikirja 1998, s. 189–190. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 1998.
 6. Tykkimies-vuosikirja 2002, s. 123–125.
 7. Mauno Lassila (toim.): Tykkimies-vuosikirja 2002, s. 123–124. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 2002.
 8. Jouko Huhtala ja Mika Tauru (toim.): Tykkimies-vuosikirja 2006, s. 152. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 2006.
 9. Satakunnan Sotilassoittokunta hiljenee
 10. Antti Pirinen ja Tero Mäenpää (toim.): Tykkimies-vuosikirja 2016, s. 131–132. Helsinki: Suomen Kenttätykistön Säätiö, 2016.
 11. Organisaatio
 12. Harjoitustoiminta
 13. Tykistöprikaati Kankaanpään kaupunki. Viitattu 6, marraskuuta 2007.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Tykistöprikaati.