Joukko-osasto

suoraan Pääesikunnan, puolustushaaran tai sotilasläänin alainen sotilasosasto

Joukko-osasto on Suomen puolustusvoimissa sotilasosasto, joka on suoraan Pääesikunnan, puolustushaaran tai sotilasläänin alainen. Joukko-osastoa voidaan kutsua prikaatiksi, rykmentiksi, pataljoonaksi (isot pataljoonat), lennostoksi, meripuolustusalueeksi tai varikoksi. Yhteistä joukko-osastoille on aina se, että niillä on tietyt lain määrittelemät hallinnolliset tehtävät ja kurinpitovalta. Joukko-osaston komentaja on yleensä sotilasarvoltaan eversti tai prikaatikenraali, mutta esimerkiksi varikoilla myös majuri voi toimia joukko-osaston komentajana. Yleensä yksittäinen joukko-osasto on sijoitettu yhdelle paikkakunnalle, pois lukien muun muassa laitokset.

Komentajan asema

muokkaa

Suomen puolustusvoimissa joukko-osaston komentajalla on melko laajat valtuudet järjestää palvelus joukko-osastossa tarkoituksenmukaisella tavalla. Joukko-osaston komentajalla on oikeus määrätä kaikki lain sallimat kurinpitorangaistukset sotilaskurinpitomenettelyssä. Mikäli nämä valtuudet eivät riitä, hän päättää joukko-osastossa tapahtuneen sotilasrikoksen viemisestä syyteharkintaan ja tuomioistuimeen. Joukko-osaston komentajalla on myös oikeus määrätä joukko-osaston varusmiesten palvelusaika lain sallimissa rajoissa. Hän antaa myös määräyksen siviilipalvelukseen siirtämisestä ja ylentää joukko-osaston aliupseerit.

Joukko-osastot koostuvat yleensä joukkoyksiköistä, jotka jakautuvat edelleen perusyksiköihin. Joukko-osasto lyhennetään puolustusvoimien lyhennetermistössä j-os.

Katso myös

muokkaa
Tämä Suomeen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.