Porin prikaati

Maavoimien joukko-osasto Kankaanpäässä ja Säkylässä

Porin prikaati (lyhenne PORPR,[1] aik. PorPr[2]) on Suomen maavoimien suurin yksittäinen joukko-osasto ja yksi maavoimien kolmesta valmiusyhtymästä.[3]

Porin prikaati
Porin prikaatin joukko-osastotunnus.
Porin prikaatin joukko-osastotunnus.
Toiminnassa 1626–1809 Porin rykmentti
1881–1901 Suomen 2. tarkk'ampujapataljoona
1918–1945 Porin rykmentti
1946–1957 Jalkaväkirykmentti 6
1957– Porin prikaati
Valtio Suomi
Puolustushaarat Maavoimat
Rooli Valmiusyhtymä
Tukikohta Huovinrinne, Säkylä
Niinisalo, Kankaanpää
Kalusto Panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot (XA-185, XA-203 ja XA-360)
Motto "Kunnia, velvollisuus, tahto"
Värit Porin prikaatin lippu
Marssi Uudenmaan Tarkka-ampujapataljoonan kunniamarssi
Ansiomerkit Porilaisristi
Komentajat
Nykyinen komentaja prikaatikenraali Jami Virta
Tunnettuja komentajia Yrjö Keinonen, Arto Räty
Porin prikaatin Patria AMV kuljetuspanssari puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatissa kesäkuussa 2016 Turussa.

Yleistietoa

muokkaa

Prikaatin joukot on sijoitettu kahdelle varuskunta-alueille Satakunnassa Säkylän Huovinrinteelle sekä Kankaanpään Niinisaloon. Varusmieskoulutuksen sekä kansainvälisen koulutuksen (SKVJ-koulutus) lisäksi prikaatin tehtäviin kuuluvat muun muassa Suomen kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin valitun henkilöstön koulutus.[1]

Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2023 solmitun DCA-sopimuksen perusteella Yhdysvaltojen käyttöön annetaan tarvittaessa Niinisalon varuskunta-alue sekä Pohjankangas-Hämeenkangas harjoitusalueet.[4]

Kokoonpano

muokkaa

Prikaatin organisaatioon kuuluvat asevelvollisuusasioita hoitavat aluetoimistot, Vaasan aluetoimisto Vaasassa ja Lounais-Suomen aluetoimisto Turussa.[1]

Porin prikaatille kuuluvat Pohjankankaan ampuma-alue sekä Säkylän Huovinrinteen, Hämeenkankaan, Raasin, Oripään, Piikajärven ja Maalahden harjoitusalueet.[5]

Prikaatiin kuuluu esikunta (PORPRE) sekä seuraavat joukkoyksiköt:[6]

Satakunnan jääkäripataljoona, Säkylä

muokkaa
 
Satakunnan jääkäripataljoonan lippu

Satakunnan jääkäripataljoona (SATJP) kouluttaa varusmiehiä jääkäriprikaatin sekä alueellisten joukkojen jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu- ja panssarintorjuntatehtäviin. Lisäksi koulutetaan varusmiehiä Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen (SKVJ) tarpeisiin.[7]

Pohjanmaan jääkäripataljoona, Niinisalo

muokkaa
 
Pohjanmaan jääkäripataljoonan lippu

Pohjanmaan jääkäripataljoona (POHMJP) antaa varusmieskoulutusta 3. jääkärikomppaniassa (3.JK), Tiedustelukomppaniassa (TIEDK) ja Lentotiedustelukomppaniassa (LNTTIEDK). Koulutetut sijoitetaan taisteluosaston jääkärikomppaniaan sekä tiedustelu- ja lentotiedustelualan eri tehtäviin sekä sotakoiranohjaajiksi.[7]

Satakunnan tykistörykmentti, Niinisalo

muokkaa
 
Satakunnan tykistörykmentin lippu

Satakunnan tykistörykmentti (SATTR) antaa varusmieskoulutusta 1. patterissa (1.PTRI), 2. patterissa (2.PTRI), Kranaatinheitinkomppaniassa (KRHK) sekä Raketinheitinpatterissa (RAKHPTRI). Kouluetut sijoitetaan tuliasema-, tulenjohto-, mittaus-, komentopaikka-, viesti-, ja huoltotehtäviin sekä ballistisiin sääpalvelutehtäviin.[7]

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona, Säkylä

muokkaa
 
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan lippu

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona (SATPIONVP) antaa varusmieskoulutusta Esikuntakomppaniassa (EK), Viestikomppaniassa (VK), 1. pioneerikomppaniassa (1.PIONK) ja Suojelukomppaniassa (SLUK). Koulutetut sijoitetaan esikunta-, viesti-, pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin.[7]

Varsinais-Suomen huoltopataljoona, Säkylä ja Niinisalo

muokkaa
 
Varsinais-Suomen huoltopataljoonan lippu

Varsinais-Suomen huoltopataljoonassa (V-SHP) on kaksi varusmieskoulutusta antavaa perusyksikköä, 1. huoltokomppania (1.HK) ja 2. huoltokomppania (2.HK). Lisäksi huoltopataljoonaan kuuluu huollon laitoksia. [7] Ne antavat koulutusta lääkintähuollossa, huoltopalvelussa, täydennys-, kunnossapito- ja kuljettajatehtävissä.[8]

Kriisinhallintakeskus, Säkylä

muokkaa

Vuoden 2008 alusta lähtien prikaatista on muodostunut kansainvälisen koulutuksen keskus. Kriisinhallintakeskus (KRIHAK) vastaa kriisinhallintaoperaatioihin lähtevän henkilöstön operaatioon valmistavasta koulutuksesta.[9] Kriisinhallintaoperaatioita johtaa kuitenkin Maavoimien esikunta.[10]

Suojelun osaamiskeskus, Säkylä

muokkaa

Suojelun osaamiskeskus (SOK) ylläpitää valtakunnallista CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) valmiutta, kouluttaa palkattua henkilökuntaa suojelu- ja pelastusalan täydennyskoulutuksissa sekä toteuttaa CBRN viranomaisyhteistyötä. Se osallistuu myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.[11]

Prikaatin johto

muokkaa

Aiemmat komentajat ovat olleet (sotilasarvo tuolloin):

Prikaatin esikuntapäällikköinä ovat toimineet muun muassa seuraavat upseerit:

 • everstiluutnantti Taisto Mäki 1983–1988
 • everstiluutnantti Jari Kytölä 2003–2005
 • everstiluutnantti Mauri Koskela 2005–2006
 • eversti (6.12.2007) Sakari Wallinmaa (s.1960) 1.1.2007–31.8.2008
 • eversti (4.6.2009) Pekka Saariaho (s.1961) 1.9.2008–31.12.2011
 • eversti (4.6.2012) Mikael Feldt (s.1965) 1.1.2012–31.10.2013
 • eversti (4.6.2014) Janne Jaakkola 1.11.2013–31.5.2015
 • eversti (4.6.2016) Tommi Haapala 1.6.2015–31.1.2017
 • eversti (6.12.2017) Mika Holma 1.2.2017–31.12.2017
 • everstiluutnantti Torsti Astren 1.1.2018–31.7.2019
 • everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen 1.10.2019–31.7.2021
 • eversti (4.6.2023) Matti Honko 1.8.2021–30.6.2023
 • everstiluutnantti Jani Reijonen 1.7.–30.9.2023
 • everstiluutnantti Teemu Hokkanen 1.10.2023 alkaen

Apulaiskomentajana ovat toimineet

 • eversti Petri Kosonen 1.9.2014–31.7.2017
 • eversti Asko Valta 1.8.2017–31.12.2019
 • eversti Riku Suikkanen 1.1.2020–31.12.2022
 • eversti Marko Kivelä 1.1.2023 alkaen

Historia

muokkaa

Porin prikaatin perinteet ulottuvat pitkälle historiaan. Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin käskystä 16. helmikuuta 1626 perustettiin Kuninkaallinen Porin Jalkaväkirykmentti, joka on prikaatin perinneyksikkö.

 
Rykmentin univormuja vasemmalta oikealle: Kustaa II Aadolfin aikana 30-vuotisessa sodassa 1630 - 1648 käytössä ollut, Kaarle XII:n aikainen vuodelta 1700, univormu vuodelta 1798, Suomen sodan aikainen vuodelta 1807 ja univormu vuodelta 1918

Rykmentin perustamispäivää juhlitaan yhä edelleen Porin prikaatin vuosipäivänä. Porin Rykmentti nimettiin 1957 uudelleen Porin prikaatiksi. Joukko-osaston kotipaikka oli itsenäisyyden ajan ollut Turussa Heikkilän kasarmilla ja Turun kasarmilla, mutta kaupungin laajentuessa prikaatin oli siirryttävä Säkylän Huovinrinteelle, johon vuosina 1959–1966 rakennettiin uusi ja moderni varuskunta-alue.

Prikaatin koko kasvoi Puolustusvoimauudistuksen seurauksena vuonna 2015, kun Tykistöprikaatin toiminnot yhdistettiin Porin prikaatiin.[15][16]

Entiset joukkoyksiköt

muokkaa

Prikaatiin on aikaisemmin kuulunut myös oma patteristonsa, Porin Prikaatin Patteristo, joka sittemmin siirrettiin Kajaaniin ja toimii nyt Kainuun Prikaatin alaisena Kainuun Tykistörykmenttinä.[17]

Lippu ja kunniamarssi

muokkaa
Porin prikaatin lippu vuoden 2015 itsenäisyyspäivän paraatissa Jyväskylässä.

Porin prikaatin lippu on kaksipuolinen ja -värinen. Lipun yläosan muodostaa sininen ja alaosan keltainen vaakapalkki. Prikaatin lipun etupuolella on kuvattuna Satakunnan ja kääntöpuolella tammenoksin reunustettu Varsinais-Suomen vaakuna. Lipun on alun perin suunnitellut Carolus Lindberg joukko-osaston edeltäjälle Porin Rykmentille 14. toukokuuta 1919. Se perustuu jo Ruotsin vallan aikana vuonna 1686 käyttöön otettuun Porin jalkaväkirykmentin kompanialippuun, jonka molemmin puolin oli miekkaa pitelevä Satakunnan karhu. Lippu vahvistettiin Porin prikaatin joukko-osastolipuksi 27. marraskuuta 1956.[18]

Satakunnan karhu on myös Porin prikaatin joukko-osastotunnuksen erikoismerkinnä. Tunnus vahvistettiin käyttöön 8. lokakuuta 1967.[18]

Lipputangon kaulaan on kiinnitetty vapaudenristin nauha, jossa on teksti Satakunta, Pori. Vapaudenristi myönnettiin 20. toukokuuta 1919 Porin Rykmentille kunnostautumisesta Suomen sisällissodan Satakunnan rintamalla.[18]

Porin prikaatin kunniamarssina on sen edeltäjän, Porin Rykmentin kunniamarssi. Porin Rykmentti peri kyseisen marssin aikanaan Uudenmaan Tarkk'ampujapataljoonalta.

Lähteet

muokkaa
 1. a b c Tietoa meistä - Porin prikaati Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 2. Sotilaslyhenteet. Arkistolaitos (Web Archive 2016).
 3. Satakunnan kansa: Porin prikaatista maavoimien suurin joukko-osasto Satakunnan kansa. 31.12.2014. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 27.8.2015.
 4. Lakka, Päivi. Toivonen, Terhi. Valta, Laura: DCA-sopimus julki: Nämä 15 aluetta Suomi avaa Yhdysvaltain joukoille – puolustusministeri: ”Kriisitilanteissa voidaan ryhtyä tositoimiin” Yle Uutiset. 14.12.2023. Viitattu 15.12.2023.
 5. Porin prikaatin harjoitusalueet. Maavoimat.fi (PDF).
 6. Tietoa meistä : Porin prikaati Puolustusvoimat. Viitattu 25.8.2021.
 7. a b c d e Porin prikaatin alokasinfo Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 8. Varusmiehenä meillä - Porin prikaati Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 9. Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 10. Tietoa meistä Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 11. Suojelun osaamiskeskus Maavoimat. Viitattu 13.12.2023.
 12. a b Porin prikaatin komentaja vaihtuu 15.8.2014. Länsi-Suomi. Viitattu 26.8.2014.
 13. Pukkila, Tapio: Porin prikaatin komentajaksi eversti Vesa Valtonen Yle Uutiset. 24.3.2021. Viitattu 30.6.2021.
 14. Porin prikaatin komentaja vaihtuu 1.1.2024 - Maavoimat. 18.12.2023. Viitattu 1.1.2024.
 15. Anneli Kallioniemi: Jalkaväki marssii tykkimiesten rinnalle Niinisaloon Satakunnan kansa. 3.12.2014. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 27.8.2015.
 16. YLE Satakunta: Tykistöprikaati yhteen Porin Prikaatin kanssa YLE. 8.2.2012. Viitattu 27.8.2015.
 17. Kainuun Tykistörykmentin perinteitä. Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry. 1.1.2007. Viitattu 5.11.2015
 18. a b c Marko Palokangas: Suomen puolustusvoimien joukko-osastoperinteet : puolustusvoimat 90 vuotta, 1918-2008, s. 164-165 doria.fi. Viitattu 12.11.2021.

Aiheesta muualla

muokkaa
 • Sutela, Tauno ja Mikkola, Antti: Kunnia, Velvollisuus, Tahto - Porin Prikaatin historia 1626-1985. Hämeenlinna: Porin Prikaatin perinneyhdistys ry, 1986. ISBN 951-99718-4-X.