Virkavala

(Ohjattu sivulta Tuomarinvala)

Virkavala tai -vakuutus on lupaus, jonka tietyt valtion korkeimpaan johtoon, oikeuslaitokseen tai voimankäyttöorganisaatioon kuuluvat virkamiehet ovat velvollisia antamaan.[1] Aiemmin kyseisen valan vannoivat lähes kaikki valtion virkamiehet. Valan tai vakuutuksen tarkoituksena on sitoa yksilö eettisesti valtioon; valan nojalla yksilö pystyy ja uskaltaa toimia oikein.[2]

Valan piiri

muokkaa

Vuodesta 2006 Suomessa lähtien virkavalan vannovat (tai vakuutuksen antavat)

 1. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri
 2. tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö
 3. keskusviraston pääjohtaja
 4. maaherra
 5. ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies
 6. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies
 7. vankilan johtaja

Tuomioistuinten jäsenet, hovioikeuden auskultantit sekä ne, jotka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisevat hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita (esimerkiksi Kutsunta-asian keskuslautakunnan jäsenet) vannovat tuomarinvalan tai antavat tuomarinvakuutuksen. Käräjäoikeuden kansliahenkilöstö vannoo tuomarinvalaa vastaavan valan tai antaa vakuutuksen ennen kuin alkaa suorittaa lainkäyttötehtäviä käräjäoikeudessa.

Tuomarinvala muuttui tuomioistuimissa vakuutukseksi vuoden 2017 alusta.[3]

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit antavat tuomarinvakuutuksen sekä joko vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen.[4]

Ulosottomiehet, avustavat ulosottomiehet, poliisimiehet sekä vankeinhoidon laitoshallinnon muut virkamiehet antavat kirjallisen vakuutuksen.

Toisin kuin anglosaksisissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa uuteen virkaan astuvan henkilö toistaa vanhan valansa, Suomessa kukin vala vannotaan vain kerran. Näin esimerkiksi ministeri, joka on toiminut lautamiehenä, vannoo virkaansa astuessaan vain virkavalan, sillä hän on jo vannonut tuomarinvalan astuessaan lautamiehen tehtävään.

Kirkko ja valtio -komitea esitti mietinnössään vuonna 1977, että lain edellyttämät uskonnolliset valat kuten virka-, sotilas- ja todistajanvala oli poistettava ja korvattava kaikissa tapauksissa kunnian ja omantunnon kautta annettavalla vakuutuksella.[5]

Virkavalan ja -vakuutuksen kaavat

muokkaa

Virkavala ja virkavakuutus

muokkaa

Virkavala tai -vakuutus perustuu Suomessa valtioneuvoston asetukseen vuodelta 1987.[6]

Seuraavassa kursivoitu osa kuuluu vain valan kaavaan. Sulkeissa sen jäljessä oleva osa on vakuutuksen vastaava muotoilu.

"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Tuomarinvakuutus

muokkaa

Suomen tuomarinvakuutus perustuu vuonna 2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:n:

”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsen oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä.”[7]

Tuomarinvala

muokkaa

Vuoden 1734 lakiin perustunut tuomarinvalan kaava oli käytössä vuosina 1734–2017:

"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Tuomarinvalaa vastaava vakuutus

muokkaa

"Minä N.N. lupaan vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen."

Kirjallinen vakuutus

muokkaa

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Virkavelvollisuuteni täytän tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan. Minä en myöskään ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen virassani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa."

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. Valat. Yleinen suomalainen asiasanasto. Viitattu 3.7.2014.
 2. Riku Mikkonen. Sotilaan eettinen toimintakyky ja päätöksenteko. Diplomityö, PDF, sivut 6–10. Viitattu 3.7.2014.
 3. Tuomarinvala poistuu vuoden 2017 alussa Savon Sanomat. 7.7.2016. Viitattu 17.8.2016.
 4. Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta (3§) Oikeusministeriö. Viitattu 2.10.2018.
 5. Kirkko ja valtio -komitea: Kirkko ja valtio -komitean mietintö, s. 229. Komiteanmietintö 21/1977. Helsinki: Opetusministeriö, 1977. ISBN 951-46-2246-4.
 6. Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä… 1183/1987 finlex.fi. Viitattu 20.1.2021.
 7. Tuomioistuinlaki 673/2016 finlex.fi. Viitattu 20.1.2021.

Aiheesta muualla

muokkaa