Pietarjoki

joki Eurassa

Pietarjoki on Satakunnassa Eurassa 11,3 kilometriä pitkä joki, joka laskee vetensä Turajärveen. Pietarjoki on Haajanojan ja Naarjoen valuma-alueen laskujoki ja sen valuma-alueen pinta-ala on 47,6 km². Se kuuluu laajempaan Eurajoen vesistöön. Koko vesistön laskujoki on Eurajoki, joka purkaa vetensä Selkämereen Eurajoensalmessa Eurajoen kunnassa.[1][2]

Pietarjoki
Alkulähde Saarikonjärvi
61°6.172′N, 22°1.132′E [1]
Laskupaikka Turajärvi
61°8.438′N, 21°54.351′E [1]
Maat  Suomi
Pituus 11,3 [1][2] km
Alkulähteen korkeus 54,3 [1] m
Valuma-alue 47,6 [2] km²

Nimitys Muokkaa

Nimitystä Pietarjoki käytetään vain joen alajuoksusta. Jo 4 kilometrin päässä Turajärven kylän peltoaukealla sen suoraksi oikaistua uomaa nimitetään Haajanojaksi. Sen nimisenä se esiintyy Isosuolta asti.

Joen kulku Muokkaa

Pietarjoki laskee Turajärveen sen kaakkoiskulmassa ja joen suu sijaitsee 28,1 metriä merenpinnan yläpuolella. Noin 5,1 kilometriä ylempänä uomaan liittyy vasemmalta Naarjoen oja. Yhtymäkohta sijaitsee 37,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Viimeisellä osuudellaan joki putoaa siten 9,4 metriä ja on siitä vain 1,3 kilometriä yli 5 metriä leveä.

Joen lähde on Saarikonjärvi, joka sijaitsee myös Eurassa ja jonka vedenpinnankorkeus on 54,3 metriä. Laskujoki aloittaa ensin metsäpurona, joka luikertelee 300 metriä ensimmäisen pellon laitaan, ja jatkaa sitten ojitettuna uomana 1,3 kilometriä Välimaan tilan kohdalle. Tässä pisteessä puron korkeus on pudonnut 14,3 metriä, pääasiassa sen metsäosuudella. Tästä eteenpäin 4,6 kilometrin matkalla Naarjoen yhtymäkohtaan pudostusta kertyy enää 2,5 metriä.

Valuma-alueen kuvailua Muokkaa

Pietarjoki syntyy pääasiassa kahden suuren ojan Haajanojan ja Naarjoen tuomista vesistä. Pietarjoen osuudella siihen valuu vain muutama oja. Naarjoen yhtymäkohdasta ylöspäin joen kulkua voidaan tarkastella kumpaakin haaraa erikseen.

Noin 6,3 kilometriä pitkä Haajanoja, jonka valuma-alueen pinta-ala on 15,72 km², virtaa idässä Isosuon läpi ja sen lähteenä on pieni metsälampi Saarikonjärvi. Tällä uomalla on laaja valuma-alue, sillä laajalta ja ojitetulta Isosuolta kertyy paljon sadevettä. Myös Välimaan tilan peltojen läpi kulkeva johto-oja yhtyy Haajanojaan sen vasemmalta puolelta tuoden Hankasuon ja peltoaukeansa sadevedet siihen. Oja alittaa valtatien 12.

Noin 6,4 kilometrisen Naarjoen valuma-alue on pinta-alaltaan 17,9 km² ja se kerää vetensä lähinnä Turajärven eteläpuolelta. Naarajoen lähteenä on Loukonen, jonka pohjoisrannan luusuasta erkanee puro, joka ohittaa osittain pelloksi kuivatetun Naarjärven kosteikon ja kulkee sitten Naarjoen kylän peltoaukean läpi. Naarjoki on ainakin peltoalueella koko matkaltaan syvennettyä ja oikastua ojaa. Oja alittaa valtatien 12 kahdesti.

Naarjärven eteläpäässä Naarjokeen yhtyy Nikunoja, joka kerää Suokorven pellon ja Läpikäytänsuon vedet Rauman kaupungin puolelta. Hieman alempana Naarjokeen yhtyy vielä Heinorkonoja.

Lähteet Muokkaa

Viitteet Muokkaa

  1. a b c d e Pietarjoki, Turajärvi (Kansalaisen karttapaikka) Helsinki: Maanmittaushallitus. Viitattu 29.10.2014.
  2. a b c OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu (edellyttää rekisteröitymisen) Ympäristöhallinto. Viitattu 29.10.2014.