Luettelo Zachris Topeliuksen teoksista

Luettelo Zachris Topeliuksen teoksista

Historian professori Zachris Topelius (1818–1898) oli tuottelias kirjoittaja ja useista teoksista tuli myyntimenestyksiä.

RunokokoelmatMuokkaa

 • Ljungblommor. Helsingfors: A. C. Öhmans 1845
 • Ljungblommor. Andra samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1850
 • Ljungblommor. Tredje samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1854
 • Ljungblommor. Helsingfors: Edlunds 1880 [suomennos ja yhteispainos Ljungblommor I–III]
 • Sånger I. Ljungblommor, Helsingfors: Edlunds 1898 [suomennos ja yhteispainos Ljungblommor I–III]
 • Sånger I. Ljungblommor, Stockholm: Bonniers 1860 [sis. Ljungblommor I–III]
  • 2–3. painos, Stockholm: Bonniers 1862
  • 4. painos, Stockholm: Bonniers 1866 och 1867
  • 5. painos, Stockholm: Bonniers 1872
  • 6. painos, Stockholm: Bonniers 1877
  • 7. painos, Stockholm: Bonniers 1888
 • Sånger II. Nya blad, Helsingfors: Edlunds 1870, Stockholm: Bonniers 1870
  • 2. painos, Stockholm: Bonniers 1876
  • 2. painos, Helsingfors: Edlunds 1880
 • Ljungblommor och Nya Blad. valikoima kouluille, Helsingfors: Edlunds 1883
 • Sånger III. Ljung, Helsingfors: Edlunds 1889, Stockholm: Bonniers 1889

RomaanitMuokkaa

Jatkokertomuksina julkaistutMuokkaa

Hertiginnan af FinlandMuokkaa

 • Hertiginnan af Finland, Helsingfors Tidningar. tammi–kesäkuu 1850
 • Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse, jemte en historisk skildring af Finska Kriget åren 1741–1743, Helsingfors: Wasenius 1850
 • Hertiginnan af Finland, Vinterqvällar. Andra cykeln: Noveller, skildringar, sägner, första delen, Helsingfors: Edlunds 1881

Fältskärns berättelserMuokkaa

 • Fältskärns Första Berättelse. Konungens ring. Helsingfors Tidningar, loka-joulukuu 1851
 • Fältskärns Andra Berättelse. Svärdet och plogen. Helsingfors Tidningar tammi-maaliskuu 1852
 • Fältskärns Tredje Berättelse. Eld och vatten. Helsingfors Tidningar touko-marraskuu 1852
 • Fältskärns Fjerde Berättelse. Rebell mot sin lycka. Helsingfors Tidningar maalis-kesäkuu 1853
 • Fältskärns Femte Berättelse. Hexan. Helsingfors Tidningar loka-joulukuu 1853
 • Fältskärns Sjätte Berättelse. Majniemi slott. Helsingfors Tidningar maalis-huhtikuu 1854 ja kesäkuu 1855
 • Fältskärns Sjunde Berättelse. De blå. Helsingfors Tidningar loka-joulukuu 1855
 • Fältskärns Nionde Berättelse. Skuggan af ett namn. Helsingfors Tidningar helmi-kesäkuu 1858
 • Fältskärns Tionde Berättelse. Ödemarkernas vår. Helsingfors Tidningar loka-joulukuu 1859
 • Fältskärns Elfte Berättelse. Borgarekungen. Helsingfors Tidningar helmi-kesäkuu 1861 (alkuosa) ja loka-joulukuu (loppuosa)
 • Fältskärns Tolfte Berättelse. Prinsessan af Wasa. Helsingfors Tidningar tammi-kesäkuu 1864
 • Fältskärns Trettonde Berättelse. Fritänkaren. Helsingfors Tidningar loka-joulukuu 1865
 • Fältskärns Fjortonde Berättelse. Afton och morgon. Helsingfors Tidningar tammi-toukokuu 1866

Simeon Levis resa i FinlandMuokkaa

KirjamuotoisetMuokkaa

 • Fältskärns berättelser. Första cykeln, Helsingfors: Öhmans bokhandel 1853 [Konungens ring, Svärdet och plogen, Eld och vatten]. suom. Välskärin kertomuksia vuodesta 1878 alkaen.
  • 2. painos Stockholm: Bonniers 1857
  • 3. painos Stockholm: Bonniers 1859
  • 4. painos Stockholm: Bonniers 1866
  • 5. painos Stockholm: Bonniers 1868
  • 6. painos Stockholm: Bonniers 1872
  • 7. painos Stockholm: Bonniers 1877
 • Fältskärns berättelser. Andra cykeln, Stockholm: Bonniers 1856 [Rebell mot sin lycka, Hexan, Majniemi slott]
  • 2. painos 1862
  • 3. painos 1865
  • 4. painos 1868
  • 5. painos 1874
  • 6. painos 1883
 • Fältskärns berättelser. Tredje cykeln, Stockholm: Bonniers 1858 [De blå, Flyktingen, Skuggan af ett namn]
  • 2. painos 1860
  • 3. painos 1866
  • 4. painos 1869
  • 5. painos 1874
  • 6. painos 1884
 • Fältskärns berättelser. Fjärde cykeln, Stockholm: Bonniers 1864 [Ödemarkernas vår, Borgarekungen, Prinsessan af Wasa]
  • 2. painos 1873
  • 3. painos 1878
 • Fältskärns berättelser. Femte cykeln, Stockholm: Bonniers 1867 [Fritänkaren, Aftonstormar, Morgonljusning]
  • 2. painos 1873
  • 3. painos 1878
 • Fältskärns berättelser [koko teos, 3-os, kuvitus Carl Larsson], Stockholm: Bonniers 1883–1884.
 • Planeternas skyddslingar
  • Planeternas skyddslingar, Nya Dagligt Allehanda (jatkokertomuksena), Stockholm 1886 (suom. Tähtien turvatit, 1889.)
  • Planeternas skyddslingar, del 1–3, Helsingfors: Weilin & Göös 1886–1888
  • Planeternas skyddslingar. En tids- och karaktersstudie från Drottning Kristinas dagar, del 1–3, Stockholm: Bonniers 1889

NäytelmätMuokkaa

 • Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Helsingfors: Wasenius 1851. 123 s. Teos on dramatisointi vuoden 1849 novellista Gamla baron på Rautakylä, joka julkaistiin Helsingors Tidningar -lehdessä.
 • Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Stockholm: Bonniers 1851. 123 s.
 • Fragmenter ur Operan Kung Carls jagt, [sävellys Fredrik Pacius], Helsingfors: Gröndahl 1851. 8 s. (suomennos Kaarle-kuninkaan metsästys, 1905).
 • Text till sångpartierna i Kung Carls jagt. Ooppera kolmessa näytöksessä, sävellys Fredrik Pacius. Teksti Z. Topelius, Helsingfors 1852. 48 s.
  • 2. painos otsikolla Sångpartierna i Kung Carls jagt, Helsingfors 1852
 • Titians första kärlek, Helsingfors Tidningar 21.5–4.6.1853
 • Regina von Emmeritz. Skådespel i fem akter, [musiikki J.A. Söderman Junior], Helsingfors: författarens förlag 1854. 120 s.
 • Sångpartierna i Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter, uppförd å Kongl. Theatern i Stockholm den 1 December 1856, Operarepertoire nr 13, Stockholm 1856. 48 s.
 • Ett skärgårdsäfventyr. Lustspel i två akter med sång. (Julkaistu kokoelmassa Dramatiska dikter I, 1861).
  • »Ur 'Ett skärgårdsäfventyr'», Veteranen. Poetisk kalender utgiven till förmån för 1808 års medellösa krigare, Helsingfors 1858, s. 26–27
  • [1. Två flickor sopa sig fästmän om midsommarnatten. 2. Stinas kupletter på stranden af Sandhamn]
 • Veteranens jul, vinterstycke 1859.
 • Sångpartierna i Sagospelet Prinsessan af Cypern, laulunäytelmä [sävellys Fredrik Pacius], Helsingfors: Widerholms 1860. 15 s. (suom. Kypron prinsessa)
 • Dramatiska dikter. Första samlingen, Stockholm: Bonniers 1861. 211 s.
 • Hangös Öga, äfventyr i tre berättelser, Svenska familj-journalen 1867, s. 305–308, 340, 345, 363–368, Halmstad: C. E. Gernandts förlag 1867
 • Brita Skrifvars. Skådespel i två akter. Kokoelmassa Dramatiska dikter. Andra bandet. Helsingfors 1903.
 • Sångpartierna i Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter af Fredrik Pacius, Helsingfors 1875. 52 s. (4. painos med kompositörens ändringar och tillägg)
 • Dramatiska dikter, del 1, Helsingfors: Edlunds 1881. 303 s.
 • Dramatiska dikter, andra bandet. Helsingfors. 1903 (sisällys: Titians första kärlek; Ett skärgårsäfventyr; Veteranens jul; Hangös öga; Brita Skrifvars; Sancta Maria).
 • Regina von Emmeritz, Svenska teatern, numero 217, Stockholm: Bonniers 1881. 107 s.
 • Princessan af Cypern. Sagospel i 4 akter efter motiver ur Kalevala, [musik av Fredrik Pacius}, Stockholm 1881
 • Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Svenska teatern, numero 31, Stockholm: Bonniers 1881. 99 s.
 • Sångpartierna i tredje akten af Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter af Fredrik Pacius, Helsingfors: 1895. 19 s.

LastenkirjatMuokkaa

 • Sagor. Första samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1847. 100 s. Åtta kolorerade planscher.
 • Sagor. Andra samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1848. 122 s. Fyra kolorerade planscher.
 • Sagor. Tredje samlingen, Helsingfors: Wasenius 1849. 132 s. Tre kolorerade planscher.
 • Sagor. Fjerde samlingen, Helsingfors: Wasenius 1852. 124 s. Fyra kolorerade planscher.
 • Barnträdgården. Små berättelser och dikter för den första ungdomsåldern, Helsingfors: Wasenius 1853. 63 s. Sex kolorerade planscher. Fria bearbetningar från tyskan efter Bröderna Grimms sagor.
 • Sagor. Första samlingen, [2. painos, rev.], Helsingfors: Wasenius 1860. 131 s. Ill. av Alexandra Frosterus.
 • Barndomsbilder af Oskar Pletsch, Helsingfors: Wasenius och Stockholm: Bonniers 1862. 36 bilder. Översatta och bearbetade av Z. Topelius.
 • 2. painos Helsingfors: Holm och Stockholm: Gleerup 1880
 • Läsning för barn. Första boken: Lekar, Stockholm: Bonniers 1865. 232 s. Fyra ill. av August Malmström.(suom. Lukemisia lapsille, 1874).
  • 2. painos 1872
  • 3. painos 1877
  • 4. painos 1883
  • 5. painos 1899
 • Läsning för barn. Andra boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1866. 208 s., musikbilagor 8 s.
  • 2. painos 1872
  • 3. painos 1877
  • 4. painos 1883
  • 5. painos 1893
 • Läsning för barn. Tredje boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1867. 164 s., musikbilagor 9 s. Ill. av August Malmström.
  • 2. painos 1872
  • 3. painos 1878
  • 4. painos 1883
  • 5. painos 1896
 • Smått folk, 11 teckningar av Oskar Pletsch, Helsingfors: Sederholms 1868. 11 s. 4:o.
 • 2. painos Helsingfors: Edlunds 1894. 14 s.
 • Björken och stjärnan. Saga, Småskrifter för folket 11, Stockholm: Nordstedts 1870. 13 s. (suom. Koivu ja tähti), 1893.
  • 2. painos 1873
  • 3. painos 1875
  • 4. painos 1883
 • Majföreningen till småfåglars skydd, [»Vi underskrifne lofva med hand och hjerta att alltid ihågkomma och uppfylla följande löften ...»], Borgå: Söderströms 1870. 4 s.
  • 2. painos 1870
  • 3. painos 1871
  • 4. painos 1872
  • 5. painos 1876
  • 6. painos 1877
  • 7. painos 1884
 • Läsning för barn. Fjerde boken, Helsingfors: Edlunds 1871. 280 s. Fem ill. av Albert Edelfelt.
 • Läsning för barn. Fjerde boken, Stockholm: Bonniers 1871. 248 s. Fyra ill. av August Malmström.
  • 2. painos 1878
  • 3. painos 1883
  • 4. painos 1899
 • Tio barn-visor af Z. Topelius, [komponerade av August Laurent], Helsingfors: Tilgmann 1871. 9 s.
 • Tre gånger sju visor ur »Läsning för barn» af Zacharias Topelius, [tonsatta av Richard Norén], Stockholm: eget förlag 1875. 32 s.
 • Barnens sommar på landet I–II, Helsingfor: Edlunds 1878–79. 68 s. Ill. av Alexandra Såltin, verser av Z. Topelius.
 • En barndomsdag. Sex bilder ur verkligheten, Helsingfors: K.E. Holm 1879. 6 foliosidor. Ljustryck av M. Scherer och H. Engler, texter av Topelius.
 • Trenne sagor. Hafskonungens gåfva, Pikku Matti, Björken och Stjernan af Zacharias Topelius, Stockholm: Bonniers 1879. 44 s.
 • Läsning för barn. Femte boken: Sagor, visor och lekar, Helsingfors: Edlunds 1880. 244 s. Ill. av August Malmström och Albert Edelfelt.
  • 2. painos 1888 (Stockholm: Bonniers)
 • Läsning för barn. Sjätte boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1884. 216 s. Ill. av August Malmström
 • Sex trestämmiga visor för skolungdom af Ernst Schneevoigt, [text av Topelius], Tammerfors 1885 (Helsingfors: Weilin & Göös). 8 s.
 • Lilla sagoboken, urval ur Läsning för barn, Borgå: Söderströms 1888. 96 s.
 • Linnea. En samling sagor, berättelser och poemer af Onkel Adam, Z. Topelius [...] m.fl. hemtade ur tidningen Linnea, utg. Erik Wallin, Stockholm: Lamm 1888. 214 s. Ill. av Jenny Nyström.
 • Läsning för barn. Urval för skolan af Sofi Almquist, Band 1, Stockholm: Bonniers 1890. 216 s.
  • 2. painos 1891
  • 3. painos 1896 ...
  • 15. painos 1928
 • Läsning för barn. Sjunde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers 1891. 216 s. Ill. av August Malmström och Georg Stoopendaal.
 • Läsning för barn. Urval för skolan af Sofi Almquist, Band 2, Stockholm: Bonniers 1891. 283 s.
 • Evangelium för barnen. Korta förklaringar öfver årets evangelietexter, Helsingfors: Edlunds 1893. 356 s.
  • 2. painos 1899
 • Annas sommar, Borgå: Söderströms 1895. 8 foliosidor. Akvareller av Hanna Frostérus-Segerstråhle, verser av Topelius.
 • Läsning för barn. Åttonde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers 1896. 184 s. Ill. av Acke Andersson, Olle Hjortzberg, Nils Larsson och August Malmström.

Musiikkiaiheiset julkaisut edellisten lisäksiMuokkaa

 • Rafaël Hertzberg, Finska toner, en samling öfversättningar och bearbetningar efter finskan, Helsingfors: Holm/Stockholm: Bonniers 1873. Johdanto av Z. Topelius
 • Anders Lindblom, Sånglära för folk- och småskolor efter ny åskådningsmetod. Första delen, Stockholm: Riis 1882. 36 s. Bidrag av Z. Topelius
 • Sofie Lithenius, Barnens bön för Finland, Nyårsklockan: 2 sånger för piano, Helsingfors: Wasenius 1899. Text av Z. Topelius och R. Hertzberg.
 • Läsebok för folkskolan, [8. painos, Stockholm: Nordstedts 1878. 629 s. Tekstit av J.L. Runeberg, Z. Topelius, Fredrika Bremer m.fl.
 • Hemskolan. Barnens första bok, utg. G. M. Celander, Stockholm: Aktieb. Hiertas bokförlag 1878. 112 s.

Historia- ja maantietoaiheiset kirjatMuokkaa

 • Finland framställdt i teckningar. Ilmestyi vihkoittain vuosina 1845–1852.
 • En resa i Finland. Suomalaisten maisemamaalarien teoksia ja Topeiuksen tekstejä, 1872–1874.
 • Finland i 19:de seklet : Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer. Julkaisija 1893 Leo Mechelin.
 • Läsebok för de lägsta läroverken i Finland.
  • I kursen. Naturens bok 1856.
  • II kursen: Boken om vårt land, 1875. (suom. Maamme kirja, 1876)
 • Finlands krönika 1860–1878 kooste 2004, Svenska litteratursällskapet i Finland.

Uskonnolliset teoksetMuokkaa

SuomennoksiaMuokkaa

LähteetMuokkaa