Luettelo Suomessa rauhoitetuista selkärangattomista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Suomessa voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen (14.2.1997/160)[1] liitteen 2 (19.6.2013/471) sekä kalastusasetuksen 18§ (12.2.1993/179) mukaan alla luetellut selkärangattomat eläimet ovat rauhoitettuja koko maassa. Merkintä D2 tarkoittaa lajin kuuluvan lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä II lueteltuihin lajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita ja merkintä D4 tarkoittaa lajin kuuluvan luontodirektiivin liitteessä IV lueteltuihin, EU:n alueella tiukkaa suojelua edellyttäviin lajeihin[2].

Ahvenanmaalla rauhoitetuista (fridlysta) ja erityisesti suojeltavista (särskilt skyddsvärda) lajeista säädetään maakunnan omassa säädöksessä Landskapsförordning om naturvård (12.11.1998/113) [3]. Merkintä SS tarkoittaa erityisesti suojeltavaa lajia.

Suomessa rauhoitetut hyönteislajitMuokkaa

KovakuoriaisetMuokkaa

LuteetMuokkaa

PerhosetMuokkaa

SudenkorennotMuokkaa

Suomessa rauhoitetut nilviäislajitMuokkaa

Suomessa rauhoitetut äyriäislajitMuokkaa

  • jokirapu (Astacus astacus) rauhoitettu 1.11. – 21.7.
  • täplärapu (Pacifastacus leniusculus) rauhoitettu 1.11. – 21.7.

Ahvenanmaalla rauhoitetut tai erityisesti suojellut hyönteislajitMuokkaa

KovakuoriaisetMuokkaa

PerhosetMuokkaa

SudenkorennotMuokkaa

Ahvenanmaalla rauhoitetut nilviäislajitMuokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa