Luettelo Suomessa uhanalaisista selkärangattomista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomessa uhanalaisista selkärangattomista[1] sisältää ne selkärangattomat eläinlajit, jotka kuuluvat Suomen uhanalaisluokituksessa luokkiin äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai hävinneiksi luokiteltuja lajeja tämä luettelo ei sisällä. Muutamat luettelon eläinlajeista on lisäksi katsottu tarpeelliseksi myös rauhoittaa luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997). Nämä on merkitty listaan lihavoinnilla.

Luettelot uhanalaisista perhos-, pistiäis- ja kovakuoriaislajeista ovat lajien suuren määrän vuoksi omina artikkeleinaan.

Suomessa uhanalaiset nivelmadot (arviointi 2010) Muokkaa

Suomessa uhanalaiset nilviäiset (arviointi 2010) Muokkaa

Suomessa uhanalaiset hyönteiset Muokkaa

Kaksisiipiset (arviointi 2010) Muokkaa

Kärpäset Muokkaa

Sääsket Muokkaa

Katso Luettelo Suomessa uhanalaisista sääskistä

Kirput (arviointi 2010) Muokkaa

Koskikorennot (arviointi 2010) Muokkaa

Kovakuoriaiset Muokkaa

Katso Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista

Nivelkärsäiset (arviointi 2010) Muokkaa

Kaskaat Muokkaa

Kempit Muokkaa

Kirvat ja kilpikirvat Muokkaa

Luteet Muokkaa

Perhoset Muokkaa

Katso Luettelo Suomessa uhanalaisista perhosista

Pistiäiset Muokkaa

Katso

Päivänkorennot (arviointi 2010) Muokkaa

Ripsiäiset (arviointi 2010) Muokkaa

Sudenkorennot (arviointi 2010) Muokkaa

Suorasiipiset (arviointi 2010) Muokkaa

Vesiperhoset (arviointi 2010) Muokkaa

Suomessa uhanalaiset hämähäkkieläimet (arviointi 2010) Muokkaa

Suomessa uhanalaiset tuhatjalkaiset (arviointi 2010) Muokkaa

Kaksoisjalkaiset Muokkaa

Juoksujalkaiset Muokkaa

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa