Luettelo Suomessa hävinneistä kasvilajeista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomessa hävinneistä kasvilajeista. Seuraavat lajit ovat hävinneet Suomesta, joten ne luokitellaan alueellisesti hävinneiksi (RE, Regionally Extinct).

PutkilokasvitMuokkaa

 
Mesikämmekkä (Herminium monorchis)

Alkuperäisenä hävinnyt, myöhemmin luontaisesti levinnyt uustulokas. Luokiteltu viimeksi arviointiin soveltumattomiin lajeihin (NA).[2][3]

Hävinnyt muinaistulokas, joka on luokiteltu viimeksi arviointiin soveltumattomiin lajeihin (NA).[2][3]

Mahdollisesti hävinnyt Suomen kasvistosta. Luokiteltu viimeksi erittäin uhanalaiseksi (EN).[4]

SammaletMuokkaa

LehtisammaletMuokkaa

SarvisammaletMuokkaa

MaksasammaletMuokkaa

NäkinpartaislevätMuokkaa

Mahdollisesti hävinnyt Suomesta. Luokiteltu viimeksi äärimmäisen uhanalaiseksi (CR).[8]

Aiemmin hävinneiksi luokitellut lajitMuokkaa

 
Ruisunikko (Papaver dubium)

Ylemmät luettelot perustuvat vuoden 2010 uhanalaisuusarviointiin. Aiemmin käytetyssä Suomen kansallisessa arviointimenettelyssä myös jotkin vanhat tulokaslajit huomioitiin. Vuoden 1992 arvioinnissa hävinneiksi (H) katsottiin lisäksi seuraavat putkilokasvilajit: [9]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Helsinki: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2010. ISBN 978-952-11-3805-8.

ViitteetMuokkaa

  1. Punainen kirja 2010 s. 192–200
  2. a b Hämet-Ahti, Leena, Suominen, Juha, Ulvinen, Tauno & Uotila, Pertti (toim.): Retkeilykasvio, 4. uudistettu painos. Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, 1998. ISBN 951-45-8167-9.
  3. a b Punainen kirja 2010 s. 186
  4. Punainen kirja 2010 s. 200
  5. Punainen kirja 2010 s. 215–226
  6. a b c Juutinen, R. & Ulvinen, T. 2015: Suomen sammalien levinneisyys eliömaakunnissa 6. – Suomen ympäristökeskus. 27.3.2015.
  7. a b Punainen kirja 2010 s. 226–230
  8. Punainen kirja 2010 s. 205–207
  9. Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunta: Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö (Komiteanmietintö 1991:30). Helsinki: Ympäristöministeriö, 1992. ISBN 951-47-5265-1.