Kategoria (matematiikka)

matemaattinen rakenne, joka koostuu objekteista ja morfismeista

Matematiikassa, kategoria on rakenne, joka koostuu objekteista sekä objektien välisistä morfismeista. Keskeistä on kahden "peräkkäisen" morfismin yhdisteen olemassaolo: jos on morfismi objektista objektiin ja morfismi objektista objektiin niin silloin on olemassa yhdistetty morfismi objektista objektiin .

Kategoria, jossa on kolme objektia , ja , pakolliset identiteettimorfismit, täsmälleen yksi morfismi :sta :hen (), täsmälleen yksi morfismi :stä :hen () sekä näiden yhdiste .

Suuri osa matematiikassa tutkittavista rakenteista voidaan nähdä kategorioina, mistä tunnetuin esimerkki lienee joukkojen ja funktioiden muodostama kategoria. Esimerkit eivät kuitenkaan rajoitu tähän, vaan kategorioita voidaan tutkia myös abstraktimmalla tasolla, ilman että oletetaan taustalla olevaa muuta matemaattista rakennetta. Matematiikan osa-alue, joka tutkii kategorioita, on kategoriateoria.

Määritelmä muokkaa

Kategoria   koostuu seuraavista:[1] [2] [3] [4]

 • luokka objekteja, jota merkitään  ;
 • jokaiselle objektiparille  , luokka morfismeja  :sta  :hen, jota merkitään   tai  ; morfismia   merkitään yleisesti  , ja objekteja   ja   kutsutaan morfismin   lähtö- ja maaliobjektiksi; luokkaa, joka koostuu kaikista  :n morfismeista merkitään  ;
 • jokaiselle objektille   on olemassa identiteettimorfismi  ;
 • jokaiselle morfismiparille   ja   siten että  :n maaliobjekti on sama kuin  :n lähtöobjekti on olemassa yhdiste  

siten että kaksi ehtoa pätevät:

 • liitäntälaki: kaikille morfismeille  ,   ja   pätee
 ,
 • identiteettilaki: kaikille morfismeille   pätee
  ja  .

Liitäntälain perusteella sulkeet voidaan jättää merkitsemättä useiden peräkkäisten yhdisteiden sarjassa. Yhdisteen symboli   jätetään usein merkitsemättä, ja yhdiste merkitään tällöin  . Identiteettilain seurauksena jokaisen objektin identiteettimorfismi on yksikäsitteinen: jokaiselle objektille on olemassa täsmälleen yksi morfismi, jolle identiteettilaki pätee.[5]

Peruskäsitteitä muokkaa

Kategoria   on[6]

 • pieni, jos   on joukko (eikä siis aito luokka),
 • suuri, jos se ei ole pieni,
 • lokaalisti pieni, jos jokainen   on joukko,
 • äärellinen, jos   on äärellinen joukko
 • lokaalisti äärellinen, jos jokainen   on äärellinen joukko,[7]
 • diskreetti, jos jokainen morfismi on identiteettimorfismi.

Erityisiä objekteja muokkaa

Jonkin kategorian objekti   on[8]

 • alkuobjekti, jos jokaiselle objektille   on olemassa täsmälleen yksi morfismi  ,
 • loppuobjekti, jos jokaiselle objektille   on olemassa täsmälleen yksi morfismi  ,
 • nollaobjekti, jos   on sekä alku- että loppuobjekti.

Erityisiä morfismeja muokkaa

Jonkin kategorian morfismi   on[8]

 • monomorfismi, jos kaikille morfismeille  , joille   pätee  ,
 • epimorfismi, jos kaikille morfismeille  , joille   pätee  ,
 • nollamorfismi, jos kategoriassa on nollaobjekti  , ja  , jossa   ja   ovat nollaobjektin yksikäsitteisiä morfismeja,
 • isomorfismi, jos on olemassa morfismi   siten että   ja  ; morfismia   sanotaan tällöin  :n käänteismorfismiksi; sillä jokaiselle morfismille on olemassa korkeintaan yksi käänteismorfismi, sitä voidaan yksiselitteisesti merkitä  , mikäli se on olemassa.

Jokainen isomorfismi on sekä mono- että epimorfismi,[9] muttei käänteisesti: on olemassa kategorioita, joissa morfismi voi olla mono- ja epimorfismi muttei isomorfismi (esimerkiksi topologiset avaruudet).

Jokainen identiteettimorfismi on isomorfismi, joka on itse oma käänteismorfisminsa.[9] Isomorfismia, jonka lähtöobjekti on sama kuin maaliobjekti kutsutaan joskus automorfismiksi.[9]

Esimerkkejä muokkaa

Kategoria on hyvin perustavanlaatuinen käsite, joten esimerkkejä kategorioista löytyy lähes jokaiselta matematiikan osa-alueelta. Näin ollen seuraava esimerkkilista on väistämättä puutteellinen, mutta se kuvaa hyvin kuinka yleisestä käsitteestä on kyse. Kussakin esimerkissä on ensiksi annettu objektien luokka ja toiseksi morfismien luokka:

Kaikissa yllä listatuissa esimerkeissä kategorian rakenne muodostuu joukoista, joilla on määritelty jokin rakenne, kuten ryhmä tai topologia (objektit) ja tämän rakenteen säilyttävistä funktioista (morfismit). Alla on joitakin esimerkkejä, jossa näin ei ole.

Kategorioita voidaan myös käyttää muiden matemaattisten käsitteiden määrittelyyn, esimerkiksi:

 • monoidi on (lokaalisti pieni) kategoria, jossa on täsmälleen yksi objekti (morfismit nähdään tällöin monoidin alkioina),[10]
 • grupoidi on kategoria, jossa jokainen morfismi on isomorfismi,[11]
 • ryhmä on (lokaalisti pieni) kategoria, jossa on täsmälleen yksi objekti ja jokainen morfismi on isomorfismi,[11]
 • esijärjestys on (pieni) kategoria, jossa jokaisen järjestetyn objektiparin välillä on enintään yksi morfismi,[12]
 • osittain järjestetty joukko on (pieni) kategoria, jossa minkä tahansa kahden objektin välillä on enintään yksi morfismi.[12]

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. Niskanen, s. 13
 2. Alakoskela, s. 7
 3. Leinster, s. 10
 4. Riehl, s. 3
 5. Niskanen, s. 14
 6. Niskanen, s. 15-16
 7. nLab. Finite category. Viitattu 20.8.2021. (englanniksi)
 8. a b Niskanen, s. 16
 9. a b c Niskanen, s. 17
 10. Leinster, s. 77
 11. a b Riehl, s. 7
 12. a b Alakoskela, s. 8