Identiteetti (matematiikka)

Wikimedia-täsmennyssivu

Matematiikassa identiteetti liittyy käsitteisiin:

  • identtisellä funktiolla tarkoitetaan sellaista funktiota, joka ei muuta funktion arvoa. Siis funktiota f(x)=x.
  • Algebrassa identiteettialkiolla eli neutraalialkiolla (merkitään tilanteesta riippuen 0, 1 tai e) operoiminen ei vaikuta toiseen operandiin mitenkään. Esimerkiksi 1*x=x.
  • Kategoriateoriassa jokaista objektia X kohti on olemassa morfismi idX : XX, jota sanotaan X:n identtiseksi morfismiksi, siten, että jokaiselle morfismille f : AB pätee .

Katso myös muokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Identiteetti (matematiikka)”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.