Identiteetti (matematiikka)

Wikimedia-täsmennyssivu

Matematiikassa identiteetti liittyy käsitteisiin:

  • identtisellä funktiolla tarkoitetaan sellaista funktiota, joka ei muuta funktion arvoa. Siis funktiota f(x)=x.
  • Algebrassa identiteettialkiolla eli neutraalialkiolla (merkitään tilanteesta riippuen 0, 1 tai e) operoiminen ei vaikuta toiseen operandiin mitenkään. Esimerkiksi 1*x=x.
  • Kategoriateoriassa jokaista objektia X kohti on olemassa morfismi idX : XX, jota sanotaan X:n identtiseksi morfismiksi, siten, että jokaiselle morfismille f : AB pätee .

Katso myösMuokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.