Neutraalialkio

algebrallinen käsite

Joukon alkio on neutraalialkio eli identiteetti jonkin joukossa määritellyn binäärioperaation suhteen, jos laskutoimituksien tulokset ovat tai . [1] Alkiolla ei näytä olevan vaikutusta tulokseen eli sen vaikutus on neutraali. [2] Kirjain tulee saksankielisestä sanasta Einheit.[3]

Esimerkiksi kertolaskun neutraalialkio reaalilukujen joukossa on luku 1, sillä mikä tahansa reaaliluku kerrottuna yhdellä on luku itse eli Tämän vuoksi neutraalialkiota kutsutaan myös kertolaskun yksikköalkioksi eli ykkösalkioksi. Reaalilukujen yhteenlaskun neutraalialkio on luku 0, koska nollan lisääminen lukuun on luku eli Tällöin neutraalialkiota kutsutaan myös yhteenlaskun nolla-alkioksi. [2]

Formaalinen määritelmä ja nimityksiä muokkaa

Olkoon operaatio   joukossa   määritelty binäärioperaatio, jota on tapana merkitä parina  . Neutraalialkiosta voidaan käyttää seuraavia nimityksiä. Joukon   alkio   on vasemmanpuoleinen neutraalialkio, jos   kaikilla joukkoon kuuluvilla alkioilla  . Samoin, jos   kaikilla joukkoon   kuuluvilla alkioilla  , on   oikeanpuoleinen neutraalialkio. [2]

Jos   on monoidi, on neutraalialkio sekä vasemman- että oikeanpuoleinen ja sitä kutsutaan molemmanpuoleiseksi neutraalialkioksi tai yksinkertaisesti pelkäksi neutraalialkioksi. Tällöin on voimassa   [2][4]

Esimerkkejä muokkaa

Neutraalialkioita voi olla useitakin ellei peräti äärettömän monta. Jos vallan erikoinen laskutoimitus   määritellään seuraavasti:   kun   Tällöin mikä tahansa reaaliluku, esimerkiksi luku 2, on oikeanpuoleinen neutraalialkio, koska määritelmän mukaan   Sen sijaan vasenmmanpuoleista neutraalialkiota ei ole. Määrittelemällä   on tilanne päinvastainen. [5]

Joskus neutraalialkioita ei ole olemassa. Jos lukujoukko koostuu luonnollisista luvuista  , ei ole olemassa neutraalialkiota tavallisella kertolaskulla (koska luku 1 puuttuu). Samoin käy parille  , kun laskutoimitus määritellään  [5]

Jos laskutoimituksella on sekä vasemmanpuoleinen- että oikeanpuoleinen neutraalialkio, on sen oltava sama alkio. Helppoja esimerkkejä on reaalilukujen nolla-alkio yhteenlaskun tapauksessa ( ) ja ykkösalkio kertolaskun tapauksessa ( ). [5][6] Keksimällä esimerkiksi sellainen laskutoimitus, jossa reaaliluvuilla lasketaan   siten, että   Luku yksi on tämän laskutoimituksen vasemman- ja oikeanpuoleinen neutraalialkio, sillä   ja   [5]

Muita esimerkkejä muokkaa

joukko binäärioperaattori neutraalialkio
reaaliluvut yhteenlasku ( + ) 0 [7]
reaaliluvut kertolasku ( · ) 1 [8]
vektorit yhteenlasku ( + ) nollavektori
n x n neliömatriisi yhteenlasku ( + ) nollamatriisi [7]
n x n neliömatriisi kertolasku ( · ) yksikkömatriisi [8]
kaikki funktiot joukosta M itseensä yhdistetty funktio ( o ) identiteettifunktio
merkkijonot yhdistäminen tyhjä merkkijono
vain kaksi alkiota {e, f} * määritelty niin että e * e = f * e = e ja
f * f = e * f = f
e ja f ovat molemmat vasemmanpuoleisia neutraalialkioita, mutta ei ole olemassa oikean- tai molemmanpuoleista neutraalialkiota.

Kuten viimeinen esimerkki näyttää, on mahdollista että (S,×):lla on useampi kuin yksi vasemmanpuoleinen identiteetti. Samoin voi olla olemassa useita oikeanpuoleisia identiteettejä. Mutta jos joukossa on olemassa sekä oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen identiteetti, ne ovat yhteneviä ja onkin oikeastaan olemassa vain yksi molemmanpuoleinen identiteetti. Tämän todistamiseksi merkitään vasenta identiteettiä v:llä ja oikeaa o:lla. Tällöin v = v × o = o. Tästä seuraa myös, ettei ryhmällä voi olla useampia kuin yksi molemmanpuoleinen identiteetti.

Neutraalialkio ja käänteisalkio muokkaa

Luvun   käänteisalkio   ovat lukuja, jotka muodostavat laskutoimituksessa neutraalialkion   eli  . Jos parilla   on vain yksi neutraalialkio, on jokaisella muulla luvulla yksikäsitteinen käänteisalkio. [5]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Häsä, Jokke & Rämö, Johanna: Johdatus abstraktiin algebraan, s. 35–36. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-361-0.
  2. a b c d Häsä, Jokke: Algebra II (pdf) (Luku 0: Kertausta (luentomoniste)) 2010. Helsinki: Helsingin yliopisto. Arkistoitu 5.1.2012.
  3. Weisstein, Eric W.: Identity Element (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  4. Weisstein, Eric W.: Monoid (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  5. a b c d e Dr. Marcel B. Finan: MATH 4033: Elementary Modern Algebra (pdf) (Luku 3. Binary operations (luento)) Arkansas: Arkansas Tech University. (englanniksi)
  6. Turunen, Esko: MAT–41150 Algebra 1(s)[vanhentunut linkki]
  7. a b Barile, Margherita: Additive Identity (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  8. a b Barile, Margherita: Multiplicative Identity (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)

Aiheesta muualla muokkaa