Kanadan kivikausi

Kanadan kivikausi oli aikaa, jolloin alkuperäiskansat saapuivat Kanadaan, ja vaelsivat siellä, sieltä ja sinne. Epäillään paleointiaanien kulkeneen nykyisten Yhdysvaltain alueelle ja etelämmäs Kanadan kautta jääkauden lopuilla, jolloin mannerjäätikkö oli jo osin sulanut. Alussa kulttuuri pohjautui pitkälti metsästykseen ja keräilyyn, mutta myöhemmin maanviljely levisi Etelä-Kanadaan.

JääkausiMuokkaa

Jääkauden huippuvaihe oli Kanadassa noin 22 000 – 18 000 eaa.[1] Tällöin lähes koko Kanada oli suuren mannerjäätikön peitossa lähes koko alaltaan. Yllättäen jäätöntä oli ainoastaan luoteessa Yukonin seudulla Kanadan ja Alaskan rajaseudulla,[2] missä ilmasto oli kuiva. Ei tiedetä varmasti asuiko siellä jääkauden huippukaudella ihmisiä, jos asui niin asutus oli harvaa ja keskittynyt jokilaaksoihin. Arkeologit kiistelevät vieläkin siitä, asuiko Amerikassa ihmisiä ennen jääkauden huippukautta, ja tehdyt ajoitukset ovat epävarmoja. Joidenkin arkeologisten ajoitusten mukaan Pohjois-Yukonissa olisi asunut ihmisiä jo ennen jääkauden huippukautta 26 000 vuotta sitten[3] ja Etelä-Ontariossa 9 500 vuoden päähän.[4] Varhaista asutusta oli muun muassa Bluefish-luolassa[5] joidenkin mukaan ehkä jo 40 000 eaa.,[6] ja viimeistään 18 000 vuotta sitten[5]

Kanadan luoteisin osa saatettiin asuttaa jo joskus 12 000 kalenterivuotta eaa., jolloin ilmasto lämpeni. Paleointiaanit vaelsivat vuoteen 11 500 eaa. mennessä Yhdysvaltain alueelle ehkä Kanadaan avautunutta jääkäytävää pitkin,[7] tai luultavammin pitkin Kanadan länsirannikkoa, josta jää suli melko pian pois, jo noin 13 000 eaa. Tämän jälkeen Kanadaa alettiin asuttaa etelästä ja ehkä myös pohjoisesta Alaskasta käsin. Varhaisin jääkäytävän kohdalta tehty löytö on Charlienluolaan liittyvä esineistö[8].

Holoseenin alkuMuokkaa

Joidenkin alkuperäiskansojen väitetään asettuneen nykyisille alueille jo hyvin varhain. Joka tapauksessa suuria kansainvaelluksia tapahtui vuosituhansien kuluessa ennen eurooppalaisten tuloa. Brittiläisessä Kolumbiassa Fraserin jokilaaksossa asui arkeologisten löytöjen tulkinnan mukaan S'ólh Téméxw -kansa ehkä jo holoseenikauden alusta noin 10000 – 9000 eaa. alkaen.[9]

Noin 9000 – 8000 eaa. metsästäjien Plano-kulttuurit levittäytyivät muun muassa Nova Scotian jäästä vapautuneelle alueelle.[10] Albertaan kehittyi erityinen Plano-kulttuurien traditio, joka teki Albertan kärkiä. Noin 8000 eaa. ilmasto oli suunnilleen sama kuin nykyinen,[11] mutta jäätä vielä laajoilla alueilla. Jään vielä ollessa Hudsonin lahden yllä Aasiasta saapui na dene -ryhmä noin 8 000 eaa.[12][13] levittäytyen Alaskasta Länsi-Kanadaan. Wendat-ihmiset saattoivat asettua Eramosa-jokea pitkin eteläiseen Ontarioon jo 8000 – 7000 eaa.[14] Kanadan länsirannikolle syntyi 7000 – 5000 eaa. monia erikoistuneita lohenpyyntikulttuureja[14]. Atlantin rannikolle syntyi niin sanottu Maritime archaic -kulttuuri, joka kukoisti 7000 – 1500 eaa.[15]

Myöhempi kivikausiMuokkaa

Ehkä jo 4500 eaa. – 1500 eaa. vallitsi Kanadan havumetsissä Kanadan kilven arkaainen perinne (Shield Archaic), joka perustui karibun ja muun riistan metsästyksen lisäksi myös kalastukseen ja keräilyyn. Löydetyt asuinpaikat ovat veden äärellä.[16]

Suurten järvien alueelle kehittyi kuparia myynyt metsästäjäkulttuuri noin 4000 eaa. Alaskan ja Kanadan rajoille Atlantin rannoille nousi 3000 – 1000 eaa. punamaalikulttuuri, jossa muun muassa kehoa maalattiin punaisella okravärillä. Jousi ja nuoli levisivät arktisille alueille noin 2500[1] ja sieltä vähitellen etelään päin syrjäyttäen atlatlin, keihäänheittimen. Noin 2 000 eaa. kaakkoisessa Kanadassa alkoi vaikuttaa itäisen metsämaan perinne.

Esi-Dorsetin kulttuurin edustajat ylittivät tiettävästi Beringinsalmen noin 2000 eaa. ja asuttivat Kanadan arktisia alueita noin 2000 – 500 eaa. välillä.[17] Varsinainen Dorsetin kulttuuri vaikutti alueella 500 – 1500-luvuilla.[18]

Noin 1000 eaa. maanviljely levisi etelästä Kanadan eteläosiin.[1] Monet kansat lienevät asettuneen nykyisille paikoilleen joskus 500 eaa. – 1000 jaa.[19] Noin 300 eaa. – 500 jaa. kumpuja rakentaneen Hopewell-kulttuurin vaikutus ulottui eteläiseen Kanadaankin Yhdysvalloista. Monetkaan kansat eivät olleet Kanadan alueella asuneet tuhansia vuosia alueellaan, kuten jo hävinneiden beothukien esimerkki osoittaa.

Inuitien uskotaan saapuneen täysin muista alkuperäiskansoista erillään noin vuonna 1200 jaa.

Kanadan varhaisia arkaaisia kulttuurejaMuokkaa

Arkaaisen kauden alkuajan kulttuureja ajalla 8000 – 4000 eaa.[4][20]. Varhaisimpia arkaaisia löytöpaikkoja on nykyään veden alla, koska vedenpinta on noista ajoista noussut. Kanadankin varhaisarkaaisella ajalla kivityökalut tehtiin lähinnä paikallisesta, ei muualta tuodusta kivestä niin kuin paleointiaanien ajalla. Toki muualtakin tuotua kiveä käytettiin. Joidenkin mukaan 10000 eaa. Yhdysvaltain lounaisosassa keksitty keihäänheitin levisi etelästä Kanadaan. Eteläisessä varhaisarkaaisessa kompleksissa ilmeni ensi kertaa kiviputki, jota käytettiin keihäänheittimen painona.[4]

Kanadan keskiarkaaisesta kaudesta noin 6000 – 4000 eaa. tiedetään vielä vähemmän kuin varhaisarkaaisesta.

 • Varhainen Kanadan meriarkaainen Nova Scotia, Newfoundland, Labradorin niemimaan itäranta, Saint Lawrence-joen suisto, saapui etelästä rannikkoa pitkin
 • Suurten järvien varhaisarkaainen – St. Lawrence Erie- ja Ontariojärvien ympäristö sekä itäinen Huronjärven ranta. Lienee ollut sama kuin paleointiaaneista kehittynyt Hi-Lo eli keskinen varhaisarkaainen. Noin 9 500 vuotta sitten etelästä saapui sikäläisen varhaisarkaaisen kulttuurin edustajia.
 • Varhainen Kanadan kilven kulttuuri on erittäin huonosti tunnettu, ja saattaa olla pelkkä oletus[21] Suurten järvien pohjoisranta, Etelä-Quebec, Ontario, Manitoba Winnipeg-järjestä koilliseen, Great Slave-järven ja Hudsoninlahden välimaasto. Pyrki leviämään alueellaan Manitobasta itään eli pohjoisesta etelään.
 • Tasankojen varhaisarkaainen Plano-kulttuureja, Kanadan preerialla, ulottui vain jäkäliä kasvavalle metsäalueelle, liittyen karibunmetsästykseen
 • Columbian ylätasangon varhainen kulttuuri
 • Kanadan lounaisrannikko Vancouverin seutu ja siitä pohjoiseen Vancouverin saari ja vastaava alue mantereella Brittiläisessä Kolumbiassa
 • Kanadan luoteisrannikko Alaskan rannikon Juneaun seudun "kaakkoinen kahva" ja siitä jonkin matkaa etelään suunnilleen Margaret Bayhyn asti
 • Luoteisen Kanadan sisämaan varhainen kulttuuri Yukonin seutu, ulottui Alaskan sisämaan jokilaaksoista ja pohjoisesta Yukonista Karhujärvelle ja Great Slave-järvelle, ja läntinen haara British Columbian pohjoisen vuoriston laaksoihin.
 • Pohjoinen arkaainen Alaska, Jäämeren rannikolla 4 500 – 4 000 eaa. liikkuvia karibun ja muiden eläinten metsästäjiä. Keihään kärkien sivussa lovitus.[22]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b c Markku Henriksson: Kanada, vaahteranlehden maa. Gaudeamus Helsinki 2006, s. 49.
 2. Kuva kartasta – world map glaciation Metatech.org. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 3. Cinq-Mars, Jacques: On the significance of modified mammoth bones from eastern Beringia. The World of Elephants - International Congress, Rome 2001, 2001. Artikkelin verkkoversio Viitattu 17.6.2019.
 4. a b c A History of the Native People of Canada – Early and Middle Archaic Complexes (Précis, Chapter 4) Canadian Museum of History. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 5. a b Griebel, Ron: The Bluefish Caves Minnesota State University. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 6. Beringia: Humans were here HotSpotsz.com. 28.5.2008. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 7. Ihmisen suku 1, kivikauden ihmiset sivu 186, kartta
 8. ihmis1, sivu 187
 9. Carlson, Keith Thor: You are asked to witness: The Stó:lo in Canada's Pacific Coast history. Chilliwack, British Colombia: Stolo Heritage Trust, 1997. ISBN 0-9681577-0-X.
 10. Period 1 (10,000 — 8,000 years ago) Palaeo-Indian culture Learners Portal. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 11. Imbrie, John & Imbrie, Katherine Palmer: Ice Ages: Solving the Mystery. Short Hills, New Jersey: Enslow Publishers, 1979. ISBN 0226668118.
 12. vaahtera, sivu 49
 13. American Indian Heritage Month: Commemoration vs. Exploitation – Na-Dene People ABC-Clio Schools, History and the Headlines. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 14. a b Ray, Arthur J.: I Have Lived Here Since the World Began: An Illustrated History of Canada's Native People. Toronto, Ontario: Lester Publishing, 1996. ISBN 155263633X.
 15. Tuck, James A.: Museum Notes – The Maritime Archaic Tradition The Rooms Provincial Museum. syksy 1991. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 16. Schwimmer, Brian & Petch, Virginia & Larcombe, Linda: Shield Archaic 4,500 B.C.- 1,500 B.C. Manitoba Archaeological Society. 1998. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 17. McGhee, Robert: Pre-Dorset Culture 15.12.2013. The Canadian Encyclopedia. Viitattu 17.6.2019. (englanniksi) (ranskaksi)
 18. McGhee, Robert: Dorset Culture 4.3.2015. The Canadian Encyclopedia. Viitattu 26.10.2009. (englanniksi) (ranskaksi)
 19. Editors: Joe, Rita & Choyce, Lesley: The Mi'kmaq Anthology. Nimbus Publishing (CN), 2005. ISBN 1-895900-04-2.
 20. The Historical Atlas of Canada, Volume I, From the Beginning to 1800, R. Cole Harris, editor, and Geoffrey J. Matthews, cartographer/designer, University of Toronto Press, 1987, Plate 6,Drawing by Mr. David W. Laverie
 21. A History of the Native People of Canada – Early Shield Culture (Précis, Chapter 8) Canadian Museum of History. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).
 22. Maestri, Nicoletta: Subarctic – Subarctic Region of North America Archaeology.about.com. Viitattu 17.6.2019 (englanniksi).

Aiheesta muuallaMuokkaa