Jokerimerkki tai korvausmerkki (engl. wildcard character) on tietojenkäsittelytieteessä käytetty erikoismerkki, joka voi vastata mitä tahansa merkkiä tai merkkejä. Jokerimerkkejä voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedonhaussa, kun halutaan löytää tietyn sanan kaikki esiintymät taivutusmuodosta riippumatta.

Minkä tahansa yksittäisen merkin korvaavana jokerimerkkinä toimii usein kysymysmerkki (?) tai säännöllisten lausekkeiden toteutuksissa piste (.). Asteriski (*) puolestaan toimii usein rajattomana jokerimerkkinä, joka voi vastata nollaa, yhtä tai useaa merkkiä.

Esimerkkejä muokkaa

*.txt kaikki .txt-päätteiset tiedostot
ab?.txt esimerkiksi abb.txt ja abc.txt (mutta ei abcd.txt)
teksti.* kaikki teksti.-alkuiset tiedostot, esimerkiksi teksti.txt