HX-hävittäjähanke

puolustusministeriön hävittäjien ostohanke
Suomen ilmavoimien F/A-18C Hornet Rissalan kentällä

HX-hävittäjähanke on puolustusministeriön hanke, jonka tarkoitus on hankkia Suomeen uusia monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien tilalle. Hankinta on toteutuessaan Suomen kaikkien aikojen kallein ostos[1]. HX-hävittäjähanke on alkanut syksyllä 2015 ja hallituksen on tarkoitus päättää hankinnasta vuonna 2021. Hankkeen aikataulun mukaan uudet koneet saapuisivat Suomeen noin vuosina 2025–2030[2].

Puolustusministeriön esiselvitystyöryhmän loppuraportin mukaan nykyisen Hornet-kaluston elinkaaren pidentäminen vuoden 2030 jälkeen ei ole kustannustehokas eikä puolustuskyvyn kannalta riittävä ratkaisu, koska koneiden suhteellinen suorituskyky heikkenee, rakenteet väsyvät ja järjetelmien tuotetuki loppuu. Puolustusministeriön raportin mukaan Suomen on hankittava Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjiin perustuva järjestelmä, jotta toimintaympäristön muutoksiin voidaan vastata ja Suomen puolustuskyky säilyttää[3]. Raportin loppupäätelmiä ja HX-hävittäjähanketta on kuitenkin kritisoitu muun muassa hankkeen korkean hinnan, hävittäjäpuolustuksen tehottomuuden ja puolustushallinnon hanketta koskevan tiedotuksen vuoksi[4][5][6][7][8][9].

Suomi on lähettänyt tarjouspyynnöt 64:stä hävittäjästä[10]. Valtioneuvoston vuoden 2017 puolustusselonteon mukaan hankinnan kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa[11]. Tähän kustannusarvioon ei ole laskettu koneiden elinkaaren aikana kertyviä ylläpito- ja kehityskustannuksia[12]. Elinkaarikustannukset huomioiden hankinnan hinnaksi voi tulla 25–40 miljardia euroa[13]. Hankinnan toteuttaminen ei ole mahdollista tavanomaisen puolustusbudjettitason puitteissa, vaan tarvitaan erillisrahoitus, josta päättää eduskunta[3]. Puolueet ja poliitikot ovat olleet erimielisiä siitä, pitäisikö koneita hankkia suunnitellut 64 kappaletta, vai tätä vähemmän tai enemmän[14][15][16].

Puolustusvoimissa työskentelee HX-hankkeen parissa noin 70 ihmistä[17]. Hankkeen ohjelmajohtajana toimii Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp Lauri Puranen.[18][19]

HX-lyhenteen ensimmäinen kirjain tulee korvattavasta koneesta (H niin kuin Hornet) ja kirjainta X käytetään seuraajaehdokkaan tunnuksena[1][20].

HankeaikatauluMuokkaa

Hanke alkoi puolustusministeri Carl Haglundin 2014 käynnistämällä esiselvityksellä Hornetien suorituskyvyn korvaamisesta.[21] Esiselvitys valmistui kesäkuussa 2015[3].

Huhtikuussa 2016 lähetettyyn tietopyyntöön vastattiin loppuvuonna 2016 seuraavien hävittäjien osalta: F/A-18, F-35, JAS Gripen, Rafale ja Eurofighter Typhoon.[22] Tarjouspyynnöt lähetettiin 26.4.2018 Yhdysvaltain, Ranskan, Ruotsin ja Britannian viranomaisille, jotka toimittivat ne edelleen lentokonevalmistajille[10]. Kaikki viisi valmistajaa, joille tarjouspyyntö oli jätetty, antoivat vastauksensa Suomen alustavaan tarjouspyyntöön 31.1.2019 mennessä[23].

Hävittäjävaihtoehtojen olosuhdetestaus on tarkoitus aloittaa 2019[24][25]. Vuoden 2019 syksyllä Puolustusvoimat pyytää valmistajilta vielä tarjouksen tarkennuksen, ja lopulliset tarjoukset saadaan vuoden 2020 loppupuolella[17]. Kaikki ehdokkaana olevat koneet saapuvat Suomeen vuoden 2020 keväällä testeihin[17].

Testaus- ja todennustapahtuma HX Challenge alkoi Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdassa 9. tammikuuta 2020[26]. Tapahtuman aikana jokaista konemallia testataan järjestyksessä, kutakin viikon ajan[26]. Testeissä todennettuja suoritusarvoja käytetään myöhemmin simuloiduissa testeissä[26].

Puolustusvoimat pisteyttää tarjolla olevat hävittäjät suorituskyvyn mukaan ja ehdottaa yhtä niistä seuraavalle hallitukselle[17]. Hallitus voi päätyä myös muuhun kuin ehdotettuun koneeseen[17]. Hankintapäätös tehdään vuonna 2021[17]. Koneiden toimitukset ajoittuvat suunnitelman mukaan vuosille 2025–2030.[2]

HintaMuokkaa

Valtioneuvoston vuoden 2017 puolustusselonteossa lentokonehankinnan hinnaksi arvioidaan 7–10 miljardia euroa[11]. Tähän lukuun ei ole laskettu koneen elinkaaren aikana kertyviä ylläpito- ja kehityskustannuksia[12]. Puolustusalalla oletetaan, että hävittäjäkoneen hankintahinta on vain 30 prosenttia koneen elinkaaren kokonaiskustannuksista[13]. Yhdysvalloissa F-35:n käyttö- ja huoltokuluiksi elinkaaren aikana on laskettu 365 miljoonaa euroa hävittäjää kohti[13]. Norjan puolustusministeriö on arvioinut, että 52:en F-35-hävittäjän hankinta 30 vuoden elinkaarikustannuksineen maksaisi noin 25,6–28,6 miljardia euroa[12][27].

Aseteollisuuteen keskittyvän IHS Jane's -julkaisun mukaan Suomen harkitsemien hävittäjien hinnassa lentotuntia kohti on suuria eroja. Polttoaine-, huolto-, korjaus- ja henkilöstökulut mukaanluettuna Saab Gripen on HX-hankkeseen osallistuvista koneista halvin lentotuntia kohden, 4 700 dollaria per tunti (2012 USD)[28]. IHS Jane's arvioi Rafalen lentokustannuksiksi vastaavasti 16 500 dollaria lentotuntia kohden ja Typhoonin lentokustannuksiksi 18 000 dollaria tunnilta[28]. Super Hornetin lentokustannuksiksi IHS Jane's arvioi varustuksesta riippuen 11 000 – 24 000 dollaria tunnilta[28]. Australian ilmavoimien arvion mukaan F-35 A:n lentokustannukset ovat 21 000 lentotunnilta ja Yhdysvaltain laivaston arvion mukaan F-35:n B- ja C-versioiden lentojen hinnaksi tulee 31 000 lentotunnilta, mutta Jane's huomauttaa, että luotettavan kustannusarvion tekemiseen tarvittavaa tietoa puuttuu vielä[28]. Nykyisin suomessa käytössä olevilla Horneteilla yhden lentotunnin suora kustannus on 9 000–9 500 euroa, eikä Suomella ole ollut joka vuosi varaa lentää riittävästi[29].

Saabin edustajan mukaan Suomen Hornet-hävittäjien korvaaminen Gripen E/F -hävittäjillä maksaisi noin 10 miljardia euroa uuden koneen 30-vuotisen elinkaaren aikana sisältäen itse hankinnan, teollisen yhteistyön, tarvittavat simulaattorit sekä koneiden huollon ja ylläpidon hankintahetken kyvykkyyksien tasolla. Käytännössä koneiden käyttöiän aikana ilmataistelu tuo kuitenkin koneille uusia vaatimuksia, jotka edellyttävät lisäinvestointeja. Tämä huomioiden Gripenin koko elinkaaren kustannus voisi olla noin 15 miljardia euroa, jos hankintahinta olisi hintahaarukan alapäässä, eli noin 7 miljadria euroa[30][12].

HX-hävittäjähankinta on puolustusvoimien ja myös Suomen valtion historian kallein hankinta[7][1].

Hankinnan rahoitus ja vaikutus Suomen talouteenMuokkaa

 
Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden (HX-hanke ja Laivue 2020 -hanke) vaikutus puolustusministeriön budjettikehykseen

Itse hankintaa varten Suomen on tarkoitus ottaa velkaa. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa oletetaan, että puolueet ovat päätyneet velanottoon, jotta hankintaa ei tarvitsisi budjettisuunnitelussa asettaa vastakkan esimerkiksi hyvinvointimenojen kanssa. Helsingin Sanomat huomauttaa kuitenkin, että "Hankinnan maksavat lopulta suomalaiset veronmaksajat, vaikka maksua lykättäisiin hetkellisellä velkaantumisella."[31] Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta on pitänyt hävittäjäostojen jättämistä pois kestävyysvajelaskelmista "silmänlumeena", hänen mukaansa ostot "ennemmin tai myöhemmin ovat väkisin mukana kestävyysvajelaskelmissa, ellei sitten pitkän ajan velkatavoitteen anneta kasvaa."[32] Kauppatieteiden tohtori ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen entinen tutkimuskoordinaattori Eero Lehto on todennut HX-hankinnalla olevan "merkittävä vaikutus koko kansantalouteen". Lehdon mukaan, koska hankkeen kotimaisuusaste jäänee selvästi alle puolustusvoimien hankintojen keskimääräisen tason, sen vaikutus BKT:hen on hyvin negatiivinen. Näin ollen Lehto näkee riskinä, että "hanke paisuu kustannuksiltaan kansantalouden kannalta kestämättömäksi."[4]

Hankittavien hävittäjien elinkaarikustannukset on tarkoitus kattaa puolustusbudjetista[31][33]. Suomen valtion puolustusmenot vuonna 2016 olivat 2,7 miljardia euroa[34]. Puolustusministeriön määrärahoja kasvatetaan vuoteen 2022 mennessä 4,5 mrd. euroon[35]. Kasvu aiheutuu pääosin puolustusvoimien strategisista suorituskykyhankkeista[35], jotka ovat HX-hävittäjähanke ja Laivue 2020 -alushanke[36]. Laivue 2020 -hankkeen kokonaismenot ovat 1,2 mrd. euroa vuosille 2019–2025, eli keskimäärin 200 miljoonaa euroa vuodessa[37]. Vuosina 2021–2022 puolustusministeriön määrärahoihin sisällytetään HX-hävittäjähankkeen rahoitusta 1,0 mrd. euroa vuodessa[38].

Tietokirjailija Pentti Sainio on katsonut hankinnan olevan kallis ja laskenut nykyisten Hornet-hävittäjien maksaneen Suomelle kymmenkertaisesti sen, mitä hankitoja tehtäessä vuonna 1991 arvioitiin.[5]

LukumääräMuokkaa

Suomi on lähettänyt tarjouspyynnöt 64:stä hävittäjästä[10]. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson[14] ja taloustieteen professori Roope Uusitalo[39] ovat kyseenalaistaneet hävittäjien lukumäärän ja ehdottaneet pienemmän määrän hankkimista. Roope Uusitalo on kysynyt, miksi koneita ei ostettaisi 47:ää.[39] Li Anderssonin mukaan koko Suomea on pystyttävä puolustamaan, mutta hankintaa ei pidä mitoittaa sen mukaan, että Suomi ryhtyisi hyökkäyssotaan.[40] Puolueista vasemmistoliitto, SDP, vihreät ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että Suomi voisi hankkia vähemmänkin kuin 64 hävittäjää. Sinisten, keskustan, kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja RKP:n mukaan hävittäjiä on hankittava 64 tai sitä enemmän[16].

Pentti Sainio on pitänyt 30 hävittäjää riittävänä määränä, koska Suomen hankkimat raskaat raketinheittimet korvaavat monitoimihävittäjien kaukovaikutuskykyä.[5]

Suomen Kuvalehti esittää ajatuksen, että koska uudet koneet ovat entisiä tehokkaampia, voitaisiin Hornetien suorituskyky periaatteessa korvata täysimääräisesti entistä pienemmällä määrällä hävittäjiä[41]. Esimerkiksi Tanska katsoi säilyttäneensä entisen suorituskykynsä, vaikka se supisti hävittäjiensä määrää 47 %[41]. Jos uusia koneita kuitenkin hankitaan sama määrä kuin vanhoja, teknisen kehityksen vuoksi ilmavoimien suorituskyky ei säily entisellä tasollaan, vaan itse asiassa sen taso kohoaa[41]. Toisaalta myös vihollisten kyvyt kohentuvat samaa tahtia, joten koneiden lukumäärän pienentyessä yksipuolisesti voimasuhteet eivät säilyisi samoina[41].

Professorit Markku Kuisma ja Jussi Pakkasvirta, yliopistonlehtori Juri Mykkänen sekä kustantaja Mika Rönkkö esittivät, että Suomella on todellista tarvetta vain seitsemälle hävittäjälle – ja sekin pelkästään paraatien ja ylilentonäytösten takia. Suomen puolustuksen kannalta he pitivät liikuteltavia ilmatorjuntajärjestelmiä tehokkaampana ja halvempana vaihtoehtona.[6][42][43]

64:ää konetta tai vielä suurempaa määrää ovat puolestaan esittäneet Ilmavoimien komentajat Sampo Eskelinen[44] ja Kim Jäämeri[29] sekä puolustusministeri Jussi Niinistö, joka hankkisi mieluummin sata konetta[15][45].

Helsingin Sanomat arvioi puolustusministeriön esittämän 64:n koneen määrän johtuvan siitä, että Ilmavoimat voi ylläpitää ympärivuorokautista ilmatoimintaa koko maassa, jos koneita hankitaan huoltoon joutuvien 16 koneen lisäksi pohjoiseen kuusi neljän koneen parvea ja etelään saman verran, eli yhteensä 64[46].

Ohjelmajohtaja Puranen perustelee lukumäärää muun muassa sillä, että vaikka turvallisuusympäristö on entistä vaikeampi, nykyiset resurssit riittävät vain 60 hävittäjän ylläpitoon[47]. Purasen mukaan uudet hävittäjät eivät merkittävästi eroa vanhoista koneista, jotka on korvattava täysimääräisesti, ja vanhoja koneita oli aikoinaan "monen mielenkiintoisen vaiheen kautta" päädytty hankkimaan 64 kappaletta[47].

Ilmavoimien komentaja Sampo Eskelisen mukaan "suomalainen puolustusjärjestelmä ei enää päde", jos 64:n koneen määrää vähennetään "merkittävästi"[17]. Ohjelmajohtaja Purasen mukaan siinä tapauksessa hanke keskeytetään ja aloitetaan uudelleen[48].

Koneiden lopullisen lukumäärän ratkaisee Suomen hallitus[17].

Ehdolla olevat koneetMuokkaa

Hankkeen alussa uskottiin, että tuleva hävittäjä olisi yksi tai useampi kaikkiaan seitsemästä vaihtoehdosta: joko yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Rafale, ruotsalainen Jas 39 Gripen NG, tai amerikkalaisten valmistajien Boeing F-15 Eagle, Boeing F-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-16 tai Lockheed Martin F-35[49]. Nämä kaikki valmistajat saivat puolustusvoimien tietopyynnön[50]. Vastaus tietopyyntöön saatiin viidestä eri lentokoneesta[51]. Yhdysvalloista lähetettiin vain kaksi vastausta[52].

Aseasiantuntija Arto Pulkin mukaan Eurofighter ja Rafale ovat selvästi vanhempaa teknologiaa, ja niiden tuotanto on loppuvaiheessa[53]. Siten hävittäjähankinta ratkaistaan käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: Pulkin mukaan valinta olisi joko yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35 tai ruotsalainen Saab Gripen E[53]. Pulkki kuvaa näitä koneita tekniseltä varustelultaan suurelta osin saman tasoisiksi[53].

Pulkin mukaan Suomen kannattaisi ostaa kahta konetyyppiä, joista toinen hankittaisiin kehittyneen sensorijärjestelmän takia ja toinen aseiden laukaisualustaksi[54]. Kuitenkin, kahdesta järjestelmästä aiheutuvien merkittävästi korkeampien hankinta- ja ylläpitokustannusten vuoksi Suomeen todennäköisesti hankitaan vain yhtä konetyyppiä[55].


Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat)Muokkaa

 
F/A-18E/F Super Hornet

F-18 Super Hornet

Boeingin tarjoukseen kuuluu sekä Super Horneteja että Growlereita[56]. Growler on kaksipaikkaisesta Super Hornetista kehitetty elektronisen sodankäynnin versio, jonka tarkoitus on häiritä, harhauttaa ja lamauttaa vastustajan sähköisiä järjestelmiä[56].

Vaikka F/A-18 Super Hornet kantaa vanhemman konetyypin nimeä kyseessä on kuitenkin uutta suunnittelua oleva kone. Myös rungoltaan kone poikkeaa aiemmista F/A-18-koneista eli kyse ei ole ole pelkästään päivityksestä.

Dassault Rafale (Ranska)Muokkaa

 
Dassault Rafale

Dassault Rafale on kaksimoottorinen suihkuhävittäjä, joka on suunniteltu toimimaan useissa erilaisissa taistelurooleissa, kuten viholliskohteiden tiedustelua, ilmaherruuden saavuttamista tai maamaalien kimppuun iskemistä vaativissa tehtävissä. Monipuolisuutensa ansiosta Dassault Rafalesta on valmistettu useita malleja.

Dassault Rafalen avioniikkajärjestelmään lukeutuvat heijastusnäyttö, nykyaikainen sensorilaitteisto, lennonohjausjärjestelmä, RBE2-mallinen tutka ja elektro-optinen OSF-maalinhakujärjestelmä. Dassault Rafalessa on myös konetyyppiä varten suunniteltu elektroninen omasuojalaitteisto Thales SPECTRA, johon kuuluvat ohjusvaroitusjärjestelmä, viestintäyhteyksien häirintäjärjestelmä sekä soihtujen ja silpun laukaisujärjestelmä vihollisen laukaisemien ilmatorjuntaohjusten harhauttamiseksi.

Dassault Rafalen asejärjestelmä on suunniteltu siten, että hävittäjän siipien ja rungon alle voidaan asentaa eri mallisia ilmasta-ilmaan-ohjuksia ja ilmasta-maahan-ohjuksia.

Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia)Muokkaa

 
Luftwaffen Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon on kaksimoottorinen monikäyttöinen hävittäjä, jonka on suunnitellut ja rakentanut Eurofighter GmbH, joka muodostuu ryhmästä eurooppalaisia lentokonevalmistajia. Tämän yhteistyön tarkoitus oli tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä. Käytännössä lukuisat päällekkäisyydet, kuten neljä testikeskusta ja neljä tuotantolinjaa, eivät ole ajaneet tätä asiaa.

Typhoon on otettu palvelukäyttöön Italian, Saksan, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimissa ja viimeisimpänä Itävallan ilmavoimat, jolle ensimmäinen kone toimitettiin 12. heinäkuuta 2007.

Typhoonin suunnittelussa on keskitytty erityisesti ketteryyteen yliäänennopeuksilla lennetäessä; aiemmat hävittäjät ovat kyllä pystyneet suuriin yliäänennopeuksiin, mutta vain hetkellisesti ja koneiden liikehtimiskyky on ollut rajoitettu yliääninopeuksissa.

Suomessa Typhoon oli ensimmäisen kerran esillä Rissalan lentonäytöksessä kesällä 2007.

Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat)Muokkaa

 
F-35

F-35 Lightning II on Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian yhdessä suunnittelema viidennen sukupolven suihkuhävittäjälentokone, jonka oli tarkoitus tulla palveluskäyttöön 2010-luvun lopulla. Konetta aiotaan valmistaa vuoteen 2035 saakka.

Kevyeksi ja edulliseksi hävittäjäksi suunniteltu F-35 on tarkoitettu sekä rynnäkköhävittäjäksi lähi-ilmatukeen että taktisiin pommituksiin. Yhdysvaltain asevoimat aikoo hankkia koneita noin 1 700 kappaletta eri malleja. Konetta markkinoidaan korvaamaan Euroopan maiden F-16-koneet ja vanhemmat hävittäjät, kuten esimerkiksi F-4 Phantom ja Panavia Tornado. Lockheed Martinin mukaan F-35 korvaa kolmella tyypillään 13 lentokonetyyppiä 11 valtiossa. Vuonna 2016 ilmoitettiin, että F-35 ei korvaa A-10 koneita kuten alun perin oli suunniteltu.[57]

Saab JAS Gripen NG (Ruotsi)Muokkaa

 
Jas 39 Gripen NG

Saab JAS 39 Gripen on Saab AB:n valmistama hävittäjälentokone, joka korvasi Ruotsin ilmavoimien Saab J 35 Draken- ja Saab J37 Viggen -hävittäjät. Lyhenne JAS tulee sanoista jakt-, attack- och spaningsplan (hävittäjä-, rynnäkkö- ja tiedustelukone). Ensilentonsa joulukuussa 1988 lentänyt JAS on IG JAS:n, Saab AB Ericsson Microwave Systemsin, Ericsson Saab Avionicsin, Volvo Aero Corp.:n ja FFV Aviotechin yhteishanke, jonka markkinointia on tukenut vuodesta 1995 British Aerospace Saab-BAe Gripen AB:n kautta. Suomeen tarjolla oleva NG-versio (Next Generation, Uusi sukupolvi) on kuitenkin käytänössä täysin uusi konetyyppi.

Flygvapnetille toimitettiin vuoteen 2007 mennessä 204 JAS 39 Gripeniä.

Gripen sai alkuunsa epävarman maineen, koska kaksi Gripeniä putosi ennen niiden varsinaista käyttöönottoa (vuosina 1989 ja 1993). Lisäksi kolmessa tapauksessa (vuosina 1999, 2005 ja 2007) kone on pudonnut palveluskäytössä. Kaikissa tapauksissa vakavilta henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty, eikä ongelmamäärä ole sinällään samankaltaisilla koneilla mitenkään poikkeava.

Saabin tarjoukseen kuuluu 52 yksipaikkaista Gripen E -konetta, 12 kaksipaikkaista Gripen F -konetta ja lisäksi kaksi GlobalEye -valvontakonetta[58].

Aseet ja varusteetMuokkaa

Tulevan hävittäjän aseistus ja varustus hankitaan erillisin sopimuksin, mutta osana lentokonehankintapäätöstä. Lokakuussa 2017 lähetettiin tietopyyntö seitsemään maahan, joiden teollisuuden arvioidaan kykenevän toimittamaan tarvittavat asejärjestelmät ja varusteet: Iso-Britannia, Israel, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat. Näiden maiden hallitukset välittävät tietopyynnöt maassaan toimiville nimetyille yrityksille.[25]

Aseiden ja varusteiden tarjouspyynnöt lähetetään keväällä 2018. Hankintapäätökset tehdään osana lentokonetyypin valintapäätöstä, jotta konekokonaisuudet voidaan hallita. Jotkin järjestelmät ovat yhteensopivia usean hävittäjävaihtoehdon kanssa, mikä huomioidaan sopimusten valmistelussa. Hankintasopimukset on suunniteltu allekirjoitettaviksi keväällä 2021. Ase- ja sensorihankinnat sisältyvät HX-hankkeen arvioituun kokonaishintaan.[25]

HankintaperusteetMuokkaa

Tarjouspyynnössä harkinta on jaettu viiteen osaan. Niitä ovat hävittäjien suorituskyky, sotilaallinen huoltovarmuus, turvallisuuspolitiikka, teollinen yhteistyö ja hinta[59]. Näistä tärkein on tarjouspyynnön mukaan suorituskyky[59].

Sotilaallinen huoltovarmuusMuokkaa

Suomen puolustusvoimat haluaa itsenäisen ja ulkopuolisesta avusta riippumattoman järjestelmän, koska Suomi ei kuulu Natoon eikä Suomella ole puolustusliittoa Ruotsin kanssa[29].

Saabin edustajan mukaan Gripen-järjestelmä toimisi kriisioloissa tarvittaessa täysin itsenäisesti, eikä huoltovarmuus olisi ongelma, koska järjestelmään liittyvää teollista osaamista löytyisi Suomesta[29]. Saabin mukaan Suomen teollisuus voisi hoitaa 80–90 prosenttia ostamiensa Gripeneiden ylläpito-, korjaus- ja huoltotöistä[60].

TurvallisuuspolitiikkaMuokkaa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolaisen mukaan Suomen Hornet-hankinnalla oli valtava merkitys siinä, että se lähensi Suomea Yhdysvaltoihin ja Natoon[53].

Amerikkalaisen hävittäjän valinta HX-hankkeessa sitoisi Suomen puolustuskyvyn pitkäksi aikaa Yhdysvaltain oikukkaaseen poliittiseen järjestelmään[61].kenen mukaan?

Turvallisuuspoliittiset ratkaisut olivat presidentti Mauno Koiviston mukaan jollain lailla esillä, kun aiempaan hävittäjähankintaan 1990-luvulla valittiin ehdokkaat. Vielä tuolloin mukana oli venäläinen hävittäjävaihto Mikojan MiG-29[61].

Ruotsin kanssa Suomella on nykyään pitkälle menevää sotilaallista yhteistyötä, ja maat esimerkiksi järjestävät yhteisiä harjoituksia [61]. Silloisen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Pertti Salolaisen mukaan ruotsalaiskoneen hankinta tarkoittaisi myös teollista yhteistyötä[53].

Pertti Salolaisen mukaan HX-hankkeessa suurin ulkopoliittinen merkitys olisi yhdysvaltalaisella tai ruotsalaisella vaihtoehdolla[53].

Teollinen yhteistyöMuokkaa

Hornet-koneiden hankinnassa teollisen yhteistyöprosentin vaatimus oli 15[62]. Sen toteutuminen edellytti Hornetien loppukokoonpanoa Suomessa[62]. HX-hankkeessa alustava RFQ edellyttää teollisen yhteistyön määräksi 30 prosenttia kauppahinnasta[62]. Kauppahinnan haarukka on 7–10 miljardia euroa[62]. Teollista yhteistyötä pitäisi siis tehdä jopa 3 miljardin euron arvosta[62]. Jos HX-hankkeen teollisessa yhteistyössä halutaan päästä 30:een prosenttiin, myös HX-hankkeen koneiden loppukokoonpanon pitäisi tapahtua Suomessa[62].

F-35:n valmistaja Lockheed Martin on suhtautunut kielteisesti loppukokoonpanoehdotuksiin[62].

Saab taas esittää, että Gripen-hävittäjien loppukokoonpano ja osa koneiden osien tuotantoa tapahtuisi Suomessa[30]. Saab on hankintakilpailun alla perustanut Tampereelle tuotekehitystä tekevän Saab Teknologiakeskuksen, sekä pääkaupunkiseudulle tutkimushankkeen yhdessä Aalto-yliopiston kanssa[30]. Näiden lisäksi Saab ehdottaa pelkästään Gripeniin keskittyvän kehityskeskuksen perustamista Suomeen[30].

HintaMuokkaa

Yksi hankintakriteereistä on hinta. Nykyisin Hornetin ylläpito nielee noin 10 prosenttia 2,4 miljardin euron puolustusbudjetista eli se maksaa 240 miljoonaa euroa vuodessa. HX ei saa tulla sitä kalliimmaksi[63]. Suomi vaatii, että HX:n ylläpitokustannukset ja päivitykset on voitava kattaa Suomen normaalista puolustusbudjetista[63]. Tämä on vaikeasti saavutettavissa etenkin F-35:lle, jonka huolto ja ylläpito ovat osoittautuneet erittäin kalliiksi[63]. Kauppatieteiden tohtori ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen entinen tutkimuskoordinaattori Eero Lehto on kritisoinut sitä, että HX-hankkeessa ei sovelleta kustannus-hyötyanalyysia. Tämä on Lehdon mukaan "tavatonta julkisten investointien kohdalla" ja johtaa siihen, että Suomi voi hankkia hävittäjän, joka on miljardeja kalliimpi, mutta vain vähän kilpailun hävinnyttä suorituskykyisempi.[4]

Viestintä ja vaikuttaminenMuokkaa

Hävittäjävalmistajat ja puolustushallinto ovat osallistuneet ja yrittäneet vaikuttaa HX-hankinnasta käytävään keskusteluun. STT nosti esille kesäkuussa 2018, että puolustushallinto on pyrkinyt viestinnässään siihen, että poliitikot ja kansalaiset eivät kyseenalaista HX-hanketta ja muita puolustuksen lisämäärärahoja. Asian tultua ilmi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää kritisoi sitä, että kriittisten näkemysten ja arvostelun poistamiseen tähtäävä viestintä on rinnastettavissa lobbaukseen, eikä se sovi julkishallinnolliselle organisaatiolle.[9]

Hävittäjävalmistajat ovat hankkineet avukseen viestintätoimistoja sekä entisiä upseereita ja virkamiehiä. Näiden avulla valmistajat pyrkivät edistämään myyntityötä sekä vaikuttamaan päättäjiin.[64]

 • BAE Systemsin yhteistyökumppaneita ovat Kaiku Helsinki ja puolustusministeriön entinen ylijohtaja Eero Lavonen sekä Lapin lennoston komentaja eversti evp. Jukka Ahlberg[65].
 • Lockheed Martinin kumppaneita ovat Hill+Knowlton Strategies[64] ja Tekir Oy[66] sekä Karjalan lennoston entinen komentaja, eversti evp. Ossi Sivén[64]. Hill+Knowltonin vaikuttajaviestintää vetää Jutta Urpilaisen entinen avustaja Arto Virtanen[64].
 • Saabin kumppani on Miltton[64]. Milttonin toimitusjohtaja on Jyrki Kataisen entinen erityisavustaja Jussi Kekkonen[64]. Saabin maajohtaja, eversti evp. Anders Gardberg on toiminut Uudenmaan prikaatin komentajana[64]. Saabin asiantuntijana toimii eversti evp. Karl Gustav Storgårds, myöskin Uudenmaan prikaatin johtaja[64]. Saabia konsultoi ilmavoimien entinen esikuntapäällikkö, prikaatikenraali evp. Kari Salmi[64].
 • Boeingin markkinointikampanjassa mukana ovat Blic Oy sekä Suomen Puolustusvoimain komentaja, amiraali (evp.) Juhani Kaskeala[66]. Boeingin hävittäjäkampanjaa johtaa suomalaissyntyinen Maria Laine[64].
 • Dassaultin tukena ovat Rud Pedersen Public Affairs Group, sekä merivoimien entinen komentaja, vara-amiraali Kari Takanen; puolustusministeriössä toiminut entinen valtiosihteeri Marcus Rantala; sekä puolustusministeriössä Pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä vastannut Heidi Nystedt-Suvanto[66].

Professori Heikki Hiilamo on nähnyt ongelmallisena sen, että hävittäjätoimittajien palveluksessa olevien korka-arvoisten upseerien ei ole tarkoitus palvella maanpuolustuksen kokonaisuutta vaan oman koneen kauppaamista.[67] Myös puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva piti toivottavana, että kokeneet sotilaat olisivat "valtakunnan eivätkä yksityisten lobbarifirmojen käytössä".[64]

Helsingin Sanomat on esittänyt pääkirjoituksessaan, että HX-hankkeen suunnittelijat ovat ajoittaneet hankinnasta päättämisen vaalikauden puoliväliin vuodelle 2021, jotta hankinta ei nousisi eduskuntavaalien teemaksi.[31]

KritiikkiMuokkaa

Edellä mainittujen hankkeen korkean hintaan, vaikuttamiseen ja koneiden määrän liittyvän kritiikin lisäksi puolustusministeriön HX-hävittäjähanketta on kritisoitu hävittäjäpuolustuksen tehottomuudesta, ympäristövaikutuksista sekä hankinnan muiden ongelmien ratkaisemiselta viemistä resursseista.

Maanpuolustuksellinen kritiikkiMuokkaa

Entinen ilmatorjunnan tarkastaja, varsinaisesta palveluksesta eronnut eversti Ahti Lappi kritisoi puolustusministeriön esiselvitystyöryhmän loppuraporttia, jossa esitetään Hornet-monitoimihävittäjän korvaamista uudella monitoimihävittäjällä. Lapin mukaan 50 viime vuoden aikana käydyissä sodissa hävittäjätorjunnalla on pudotettu vastustajan alasammutuista koneista vain 3 %, kun taas ilmatorjunta on pudottanut suuren enemmistön, 97 %. Lisäksi ballististen ohjusten torjunta ei ole mahdollista hävittäjäkoneilla, vaan se tapahtuu ilmatorjuntaohjuksilla. Lapin mukaan ilmapuolustuksen perustan muodostaa siten ilmatorjunta, eivät hävittäjälentokoneet. Lappi ehdottaa, että monitoimihävittäjien sijaan tulisi hankkia torjuntahävittäjiä, jotka ovat puolustustehtävissä parempia ja halvempia kuin monitoimihävittäjät. Torjuntahävittäjien lisäksi Suomen tulisi Lapin mielestä hankkia ohjuksia, raketteja ja muuta ilmatorjuntakalustoa sekä ilmapuolustustarkoitukseen että korvaamaan Hornetien hyökkäyskyky. Lapin mukaan ilmatorjuntakaluston hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat oleellisesti pienemmät kuin hävittäjäkoneiden[7][68].

Tietokirjailija Pentti Sainio näkee, että Suomen aiemmin hankkimat raskaat raketinheittimet korvaavat monitoimihävittäjien kaukovaikutuskykyä.[5] Professorit Markku Kuisma ja Jussi Pakkasvirta, yliopistonlehtori Juri Mykkänen sekä kustantaja Mika Rönkkö näkevät modernien liikuteltavien ilmatorjuntajärjestelmien hankkimisen hävittäjiä huomattavasti tehokkaampana ja halvempana keinona Suomen sotilaalliseen puolustamiseen.[6]

Muu kritiikkiMuokkaa

Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielosen mukaan HX-hankkeen keskeisimpiä ongelmia on se, että hävittäjät eivät ole ”minkäänlainen ratkaisu” tämänhetkisiin globaaleihin ongelmiin. Mielonen näkee suurimpina nykyisinä ongelmina ilmastonmuutoksen, väestökehityksen ja taloudellisen eriarvoistumisen.[8]

Ympäristöjärjestö Maan ystävät on ilmoittanut pitävänsä hankintaa epätoivottavana viitaten muun muassa hävittäjien päästöihin, jotka nykyisten 62 hävittäjän kohdalla vastaavat arviolta 12 500 suomalaisen vuoden päästöjä.[69][70]

LähteetMuokkaa

 1. a b c Jarmo Huhtanen: Suomen valtio valmistelee kaikkien aikojen suurinta ostostaan (digitilaajille) Helsingin Sanomat. 15.6.2018. Viitattu 26.5.2019.
 2. a b Hävittäjähanke HX Puolustusministeriö. Viitattu 15.4.2019.
 3. a b c Esiselvitys Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisesta (pdf) 8.6.2015. Puolustusministeriö. Viitattu 29.5.2017.
 4. a b c Eero Lehto: Hävittäjät vai kansantalous? Ydin. 8.3.2019. Viitattu 26.5.2019.
 5. a b c d Uutuuskirja lyttää hävittäjähankinnat: 15 miljardin lasku ja "joudumme yhden isännän alaisuuteen" Iltalehti. 13.5.2016. Viitattu 26.5.2019.
 6. a b c Markku Kuisma, Juri Mykkänen, Jussi Pakkasvirta, Mika Rönkkö: Hävittäjähankinta on ilmastonmuutoksen ja soten kokoinen vaalikysymys (digitilaajille) Helsingin Sanomat. 10.4.2019. Viitattu 26.5.2019.
 7. a b c Lappi, Ahti: Esiselvitys hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisesta. Ilmatorjunta, 2015, 61. vsk, nro 3/2015, s. 19−21. Ilmatorjuntayhdistys ry. ISSN 1797-6448. Artikkelin verkkoversio Viitattu 2.2.2019.
 8. a b Nyt puhuu Hornetit korvaavan hävittäjähankkeen vastustaja: "Tästä on puhuttu julkisuudessa tavattoman vähän" MTV Uutiset. 11.6.2018. Viitattu 26.5.2019.
 9. a b Puolustushallinto pyrkinyt systemaattisesti vaikuttamaan kansalaisten ja poliitikkojen mielikuviin – Asiantuntija: Viranomainen ei saisi olla lobbari Yle. 18.6.2018. Viitattu 26.5.2019.
 10. a b c Suomi lähetti Hornetien seuraajan tarjouspyynnöt Yle Uutiset. Viitattu 19.1.2019.
 11. a b https://defmin.fi/files/3683/J05_2017_VN_puolustusselonteko_Su_PLM.pdf
 12. a b c d Saab paljasti hävittäjiensä Suomi-hinnan – lupaus aivan eri luokkaa kuin Eurooppaa valloittavalla F-35:llä Uusi Suomi. Viitattu 17.2.2018.
 13. a b c Ilmavoimien tuleva hävittäjähankinta nielee kymmeniä miljardeja euroja Yle Uutiset. Viitattu 19.2.2018.
 14. a b Andersson: Finland ska inte starta anfallskrig – därför behövs inte så många jaktplan www.hbl.fi. Viitattu 19.1.2019. (ruotsiksi)
 15. a b Puolustusministeri Niinistö Ykkösaamussa Yle Uutiset. Viitattu 19.1.2019.
 16. a b Ylen kysely turvallisuuspolitiikasta: SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset valmiita vähentämään hävittäjien määrää Yle Uutiset. Viitattu 19.1.2019.
 17. a b c d e f g h Hornetin seuraajakandidaatit esittelevät suorituskykyään testiradalla Suomessa ensi vuoden keväällä Helsingin Sanomat. 29.1.2019. Viitattu 2.2.2019.
 18. MOT: Taistelu hävittäjäkaupoista Yle. 23.5.2016. Viitattu 15.4.2016.
 19. Yhteystiedot medialle 2017. Puolustusministeriö. Viitattu 24.11.2017.
 20. Mikä on HX-hävittäjähanke? Puolustusministeriö. Viitattu 17.2.2018.
 21. Puranen, Lauri: Ohjelmajohtaja Puranen: Haastava Hornetin seuraajahanke (HX-hanke) on käynnissä 4.6.2017. Puolustusministeriö. Viitattu 24.11.2017.
 22. Puolustusvoimien logistiikkalaitos sai vastaukset Hornetin seuraajahankkeen tietopyyntöihin Puolustusministeriö. Viitattu 3.3.2017.
 23. Tarjoukset Hornetin korvaajista jätetty, mukana viisi hävittäjäkoneiden valmistajaa Helsingin Sanomat. 31.1.2019. Viitattu 2.2.2019.
 24. Hornetin seuraajahankkeen tarjouspyyntö lähetetään kaikille hävittäjäkandidaateille 24.4.2017. Puolustusministeriö. Viitattu 2.2.2019.
 25. a b c Hornetin seuraajahankkeen asejärjestelmiä ja varusteita koskeva tietopyyntö on lähetetty 3.10.2017. Puolustusministeriö. Viitattu 2.2.2019.
 26. a b c Hävittäjäkauppiaiden myyntipuheet testataan lähiviikkoina, kun kaikilla ehdokkailla lennetään Pirkkalassa Helsingin Sanomat. 6.1.2020. Viitattu 15.1.2020.
 27. Näin paljon uudet hävittäjät saattavat maksaa Yle Uutiset. 19.7.2015. Viitattu 19.2.2018.
 28. a b c d Gripen operational cost lowest of all western fighters: Jane’s StratPost. 4.7.2012. Viitattu 17.2.2018. (englanniksi)
 29. a b c d Saab iski ässän pöytään: Gripenit koottaisiin Suomessa – kotimaan teollisuus pääsisi kehitystyöhön www.satakunnankansa.fi. Viitattu 23.5.2019.
 30. a b c d Saabilta uusi lupaus Suomen hävittäjäkisaan: ”Kukaan ei voita Gripeniä hinnassa” Uusi Suomi. Viitattu 22.4.2019.
 31. a b c Hävittäjähankintaa on huolella valmisteltu niin, ettei siitä tulisi eduskuntavaaleissa puolueita jakavaa kysymystä Helsingin Sanomat. 4.2.2019. Viitattu 6.5.2019.
 32. Kevät koittaa ilmavoimille Voima. 10.1.2019. Viitattu 26.5.2019.
 33. Puolustusvoimain komentaja: Puolustusbudjetti riittää uusien asejärjestelmien ylläpitoon Yle. 4.6.2018. Viitattu 26.5.2019.
 34. Suomen Puolustusministeriö – Puolustusmenojen jakautuminen www.defmin.fi. Viitattu 19.2.2018.
 35. a b https://vm.fi/documents/10623/307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2019-2022/a1aa4c20-64b4-454e-9214-bb7ff3a207da/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2019-2022.pdf
 36. Suomen Puolustusministeriö – Strategiset suorituskykyhankkeet www.defmin.fi. Viitattu 5.8.2018.
 37. https://vm.fi/documents/10623/307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2018-2021/b7c18662-44ac-4e3e-b7e2-b2cfdab7ebc0/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2018-2021.pdf
 38. https://vm.fi/documents/10623/307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2019-2022/a1aa4c20-64b4-454e-9214-bb7ff3a207da/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2019-2022.pdf
 39. a b Teppo Ovaskainen: Professori kyseenalaistaa hävittäjähankinnan kokoluokan: ”Entä jos ostettaisiin vain 47, säästyisi muutama miljardi” Kauppalehti. Viitattu 19.1.2019.
 40. Ilmavoimat haluaa 64 hävittäjää – Li Andersson kyseenalaistaa HBL:ssä: HX-hankintaa ei pidä mitoittaa hyökkäyssotaan Uusi Suomi. 11.10.2018. Viitattu 26.5.2019.
 41. a b c d Hornetien suorituskyvyn voisi korvata nykyistä huomattavasti pienemmällä määrällä hävittäjiä – Puolustusministeri ei innostu Suomenkuvalehti.fi. 19.7.2019. Viitattu 23.7.2019.
 42. Kasperi Summanen: Professorien mukaan hävittäjiä ei tarvita – ”ilmatilan valvonta turhaa” verkkouutiset.fi. 4.10.2019. Viitattu 23.7.2019.
 43. Professorit tyrmäävät hävittäjähankinnan HS:ssä – ”Todellinen tarve voisi olla 7 hävittäjää” Uusi Suomi. Viitattu 23.7.2019.
 44. Ilmavoimien komentaja: Suomeen ostettava yli 60 parasta hävittäjää – "Muuten on päätettävä, mikä osa maasta jätetään puolustamatta" Yle Uutiset. Viitattu 19.1.2019.
 45. Kasperi Summanen: Jussi Niinistö: Olisin levollinen, jos Suomi hankkisi 100 hävittäjää verkkouutiset.fi. 17.12.2018. Viitattu 19.1.2019.
 46. HS-analyysi: Miksi 47 uutta hävittäjää ei riitä Suomelle? Taustalla ilmasodan parvitaktiikka Helsingin Sanomat. 18.12.2018. Viitattu 19.1.2019.
 47. a b Uskottava ja ennaltaehkäisevä puolustuskyky vaatii nykyisen määrän hävittäjiä www.defmin.fi. Viitattu 19.1.2019.
 48. Ilmavoimat pitää tiukasti kiinni 64 hävittäjästä – ”Jos määrä merkittävästi muuttuu, koko hanke keskeytetään” Suomenkuvalehti.fi. 29.1.2019. Viitattu 23.5.2019.
 49. Hornetille seuraaja | Suomen Sotilas www.suomensotilas.fi. Viitattu 19.2.2018.
 50. Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti Hornetin korvaajahankinnan tietopyynnön neljän maan hallitukselle defmin.fi. Viitattu 19.2.2018.
 51. Puolustusvoimien logistiikkalaitos sai vastaukset Hornetin seuraajahankkeen tietopyyntöihin defmin.fi. Viitattu 19.2.2018.
 52. Yhdysvallat ilmoitti vastaavansa hävittäjähankkeen tietopyyntöön F-18 ja F-35 -konetyyppien osalta defmin.fi. Viitattu 19.2.2018.
 53. a b c d e f Aseasiantuntija: Hävittäjähankinta on kahden kauppa Yle Uutiset. Viitattu 23.5.2019.
 54. Radikaali esitys Suomen hävittäjiksi: ”Kaksi konetta” Uusi Suomi. Viitattu 2.2.2019.
 55. Suomen hävittäjähankinta: Kahden koneen mallille tyrmäys – F-35:n kustannuksista ”vaikea tehdä johtopäätöksiä” Uusi Suomi. Viitattu 2.2.2019.
 56. a b Yhdysvallat valmis toimittamaan Suomelle huippumodernin elektronisen sodankäynnin hävittäjän – aiemmin myyty vain Australialle Helsingin Sanomat. 18.2.2019. Viitattu 21.4.2019.
 57. Osborn, Kris: Air Force Extends Life for A-10 "Warthog" Scout.com. Viitattu 3.3.2017.
 58. Hornetin seuraajakisa kiristyy: Saab tarjoaa hävittäjien kylkiäisenä Suomelle kahta valvontakonetta – Grafiikka esittelee hävittäjäehdokkaat Helsingin Sanomat. 14.6.2019. Viitattu 16.6.2019.
 59. a b Suomi etsii nyt uusia hävittäjiä Hornetien seuraajiksi, ja tarjouspyynnöt lähtevät huomenna – Näiden viiden kriteerin perusteella päätös lopulta tehdään Helsingin Sanomat. 26.4.2018. Viitattu 19.1.2019.
 60. Saab kytki Gripen-tarjoukseen kaksi Global Eye -tutkakonetta Kaleva.fi. Viitattu 16.6.2019.
 61. a b c Jyri Raivio: Poliitikot eivät puutu hävittäjähankintaan, sanoi presidentti – Ei valtavaa asekauppaa tehdä ilman politiikkaa Suomenkuvalehti.fi. 24.10.2018. Viitattu 23.5.2019.
 62. a b c d e f g Suomi pani hävittäjien hankintaan kovat ehdot Suomenkuvalehti.fi. 2.5.2018. Viitattu 21.4.2019.
 63. a b c Suomi pani hävittäjien hankintaan kovat ehdot – Joku tarjoajista voi jopa heittää pyyhkeen kehään Suomenkuvalehti.fi. 2.5.2018. Viitattu 23.5.2019.
 64. a b c d e f g h i j k Nämä joukkueet ovat mukana Suomen kaikkien aikojen lobbauskisassa – tähtäimessä kymmenen miljardin hävittäjädiili 22.11.2016. Yle. Viitattu 26.5.2019.
 65. Nämä joukkueet ovat mukana Suomen kaikkien aikojen lobbauskisassa Yle Uutiset. Viitattu 23.7.2019.
 66. a b c https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135628/Hernandez_Luciano.pdf
 67. Lobbarit ilman rajoja: käsikirjoitus 18.10.2017. Yle. Viitattu 26.5.2019.
 68. Taistelu hävittäjäkaupoista 23.5.2016. Yle. Viitattu 26.5.2019.
 69. Suomi on aikeissa ostaa 65 uutta monitoimihävittäjää – MY pitää tätä epätoivottavana rauhan ja planeettamme tulevaisuuden kannalta 19.2.2019. Maan ystävät. Viitattu 26.5.2019.
 70. Jarmo Huhtanen: Kasvisaterioiden merkitys armeijan ilmastotavoitteille mitätön (digitilaajille) hs.fi. 29.8.2018. Viitattu 26.5.2019.

Aiheesta muuallaMuokkaa