Karenssi on korvaukseton määräaika, jonka kuluessa ei makseta etuuksia, joihin saaja normaalisti olisi oikeutettu. Karenssia käytetään tukien leikkaamiseen, minkä tarkoituksena on taloudellisen sanktion tuottaminen, millä pyritään rankaisemaan[1] etuuden saajaa siitä, ettei hän virkamiehen mielestä ole noudattanut lain päämäärää.

Karenssia karenssin nimisenä käytetään Suomessa työttömyyskorvauksien yhteydessä, jossa pisimmät karenssit vastaavat kahden kuukauden, 60 päivän, tuloja eli joissain tapauksissa 1/6 vuosituloista.

Karenssin perusteena on työttömyysturvalain mukainen työvoimapoliittinen lausunto, jonka antaa työ- ja elinkeinotoimiston työvoimalautakunta. Työvoimapoliittisesta lausunnosta ei saa työttömyysturvalain mukaan valittaa, mutta sen perusteella tehdystä päätöksestä saa valittaa sitten, kun päätös on annettu. EU pakotti Suomea muuttamaan karenssilainsäädäntöä, koska muissakaan EU-maissa ei ole karenssia ja Suomen karenssiohjeet olivat liian tiukkoja.

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö ry julkaisee lehteä Karenssisanomat.

Karenssityypit SuomessaMuokkaa

ErokarenssitMuokkaa

Erokarenssi tarkoittaa työstä, koulutuksesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä eroamista. Erokarensseja voivat olla

Työvoimapoliittinen koulutusMuokkaa

 • koulutuksesta omasta syystä eroaminen 8§
 • osoitetusta koulutuksesta omasta syystä eroaminen 8§, josta langetetaan kahden kuukauden karenssi

TyöMuokkaa

 • työstä ilman pätevää syytä eroaminen 9§, josta langetetaan yhden tai kolmen kuukauden karenssi
 • itse aiheutettu työsuhteen päättyminen 9§, josta langetetaan yhden tai kolmen kuukauden karenssi

KieltäytymiskarenssitMuokkaa

Työvoimapoliittinen koulutusMuokkaa

 • toistuva koulutuksesta kieltäytyminen 11§
 • osoitetusta koulutuksesta kieltäytyminen 8§, josta langetetaan kahden kuukauden karenssi
 • ilman pätevää syytä koulutuksesta kieltäytyminen 8§

TyöMuokkaa

 • omasta menettelystä aiheutunut työsopimuksen syntymättä jääminen 9§, josta langetetaan yhden tai kahden kuukauden karenssi
 • toistuva työstä kieltäytyminen 11§
 • osoitetusta työstä kieltäytyminen 7§, josta langetetaan yhden tai kahden kuukauden karenssi
 • osoitetusta työstä kieltäytyminen 11§

Kuntouttava työtoimintaMuokkaa

 • kieltäytyminen toistuvasti työkyvyn ja työkunnon selvittämiseen pyrkivistä toimenpiteistä 9§, kahden kuukauden karenssi [2]

Uusi irtisanomislakiMuokkaa

Joulukuussa 2018 uutisoitiin, että uudessa irtisanomislaissa työntekijän irtisanomisesta saisi työntekijä 60 päivän karenssin ja irtisanoutumisesta 90 päivän karenssin. Tämä tarkoittaisi että irtisanoutuminen on moitittavampaa kuin irtisanotuksi joutuminen.[3]

LähteetMuokkaa